پس از تاسیس شرکت تجاری جهت این که شرکت شخصیت حقوقی مستقل پیدا کند و از مزایای این شخصیت حقوقی مستقل بهره مند شود، باید آن را در اداره امور ثبت شرکت ها که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است به ثبت رساند که امری الزامی است.

با ثبت شرکت و آگهی آن در روزنامه رسمی، شرکت یک شناسه ملی ۱۱ رقمی و شماره ثبت دریافت می‌کند و به صورت رسمی اجازه فعالیت خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز

  1. نام‌های پیشنهادی ۴سیلابی بر اساس اولویت
  2. موضوع شرکت
  3. میزان سرمایه شرکت
  4. حق امضا
  5. آدرس و کدپستی شرکت
  6. شماره ثابت و همراه
  7. نماینده شرکت جهت معرفی به اداره ثبت شرکتها
  8. تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا