فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ظرفیت مجاز پیمانکاری | منظور از ظرفیت مجاز پیمانکاری در هر رشته

برای دعوت پیمانکاران توسط دستگاه های مناقصه گذار، ظرفیت مجاز پیمانکاری در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مجوز برای شرکت پیمانکاران در مناقصه ها صادر می شود. این ظرفیت مجاز به معنای حداکثر کارهایی است که از نظر تعداد و ارزش ریالی، پیمانکاران مجاز می باشند تا در طول یک سال انجام دهند و به آن ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران می گویند. در واقع ظرفیت مجاز پیمانکاری مشخص می کند که پیمانکار یک رشته معین با یک گرید مشخص مجاز است تا چه تعداد پروژه را در طول یک سال انجام دهد و همچنین مجموع ارزش پروژه ها تا چقدر می تواند باشد. در صورت ثبت شرکت یک شرکت پیمانکاری شما نیاز به دانستن این ضرایب دارید پس در ادامه با ما همراه باشید.

ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری

رتبه بندی پیمانکاران برای انجام فعالیت ­های پیمانکاری و به منظور احراز صلاحیت پیمانکارانی است که شرایط زیر را دارا هستند:

 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که تمام و یا بخشی از منابع مالی آن ها از طریق بودجه عمومی دولت تأمین می ­شود.
 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که اجرای آن ها در داخل یا خارج از کشور باشد.
 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که تأمین مالی آن ها نیازمند تضمین و یا تسهیلات دولتی باشد.

هر چقدر گرید یا رتبه پیمانکار ارتقا یابد، ظرفیت مجاز پیمانکاری افزایش خواهد یافت. ضرایب و تعداد کارهای مجاز در هر پایه به صورت زیر است:

پایهتعداد کار مجازضریب
پایه یا گرید 14910
پایه یا گرید 23455
پایه یا گرید 33228
پایه یا گرید 43114
پایه یا گرید 5340

ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران چقدر است؟

ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران چقدر است؟

ظرفیت مجاز برای قراردادهای پیمانکاران، تعیین می کند که پیمانکار با رشته معین و گرید مشخص مجاز به انجام چه تعداد پروژه و در مجموع چه میزان ارزش ریالی در طول یک سال است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عهده دار رسیدگی و ابلاغ بخشنامه های مرتبط با ظرفیت مجاز پیمانکاران می باشد. قابل توجه است تا زمانی که ابلاغیه های جدید در سامانه های ساجات و ساجار درج نشده باشند، دستگاه های برگزار کننده مناقصه وظیفه دارند تا میزان ظرفیت مانده پیمانکاران را بر طبق ابلاغیه های قبلی بررسی کنند. هر شرکت براساس پایه و رشته رتبه خود و همچنین بر طبق رشته صلاحیت خود دارای ظرفیت محدود برای دریافت پروژه می باشد. در صورتی که نیاز به اطلاعات دقیق تر و بیشتری در این زمینه دارید، می توانید با مؤسسه ثبت کاف تماس گرفته و از کارشناسان ما کمک بگیرید.

منظور از ظرفیت مجاز پیمانکاری در هر رشته چیست؟

یکی از عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران، رشته پیمانکاری است. پیمانکاران در رشته های گوناگونی فعالیت می کنند. به هریک از این رشته ها، ضریبی با عنوان ضریب حداکثر مبلغ و همچنین ظرفیت در هر رشته نسبت داده می شود. ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت رشته های مختلف به صورت زیر بیان شده است:

نفت و گاز15
ابنیه و ساختمان10
آب15
راه و ترابری15
صنعت و معدن15
نیرو15
تأسیسات و تجهیزات7
کاوش های زمینی4
ارتباطات و فناوری اطلاعات7
کشاورزی4
مرمت آثار باستانی4

عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری چیست؟

عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری چیست؟

در مجموع دو عامل مؤثر بر ظرفیت مجاز پیمانکاری وجود دارد:

 1. رشته پیمانکاری که در دسته بندی های گوناگون وجود دارد.
 2. گرید یا رتبه پیمانکار که با ارتقای رتبه پیمانکار ظرفیت مجاز قراردادهای او می تواند افزایش پیدا کند.
 • پیمانکاران با رتبه یک که دارای بیش ترین توان و ظرفیت هستند.
 • پیمانکاران رتبه ۲
 • پیمانکاران رتبه ۳
 • پیمانکاران رتبه ۴
 • پیمانکاران با رتبه ۵ که دارای کم ترین توان و ظرفیت هستند.

بر طبق آیین نامه ابلاغ شده در سال ۹۵ برای محاسبه سقف ارزش ریالی قراردادهای پیمانکار می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

سقف ارزش قراردادهای پیمانکاران = ۱۳۹ × ضریب متوسط افزایش وزنی بر اساس شاخص های تعدیل سالانه × ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت در هر رشته × ضریب هر پایه

قابل توجه است ضریب متوسط افزایش وزنی به صورت سالانه و پس از ابلاغ شاخص های تعدیل محاسبه می شود. با جایگذاری تمامی عوامل در رابطه فوق می توانید ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران از نظر سقف ارزش ریالی و پروژه های آن ها را محاسبه کنید.

نکات مهم در مورد ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران

 1. دریافت گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری در رشته ­های نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، راه و ترابری، نیرو، ابنیه و ساختمان، ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات، کشاورزی، کاوش­ های زمینی و مرمت آثار باستانی در ۵ رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج برای شرکت در تمامی مناقصه ­ها، چه دولتی، چه عمومی و چه محدود الزامی بوده و در نتیجه شرکت در این مناقصه ها بدون وجود ثبت شرکت امکان پذیر نخواهد بود. پیمانکارانی که قصد اخذ این گواهی نامه را دارند باید در سامانه ساجات ثبت نام کرده و از این طریق درخواست خود را برای اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری اعلام نمایند.
 2. شاخص­ های تشخیص صلاحیت پیمانکاران برای ۱۱ رشته ­ی صنعت و معدن، ابنیه و ساختمان، راه و ترابری، نیرو، آب، نفت و گاز،  ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات، کشاورزی، کاوش­ های زمینی و مرمت آثار باستانی در ۵ رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق اعلام و ابلاغ می­ شود.
 3. پیمانکاران واجد شرایط که قصد اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری را دارند باید حداقل مبلغ کار شاخص به میلیون ریال، حداقل امتیاز کارهای انجام شده، ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت هر رشته جهت ارزشیابی صلاحیت را بررسی و ارائه نمایند.

نظرات خود را برایمان بنویسید