افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص | شرایط، مدارک و نحوه ثبت افزایش سرمایه

در زمان ثبت شرکت میزان دقیق سرمایه باید در اساسنامه قید شود. با این وجود پیش می آید که مدتی پس از تأسیس شرکت یا سال ها پس از فعالیت شرکت، نیاز به افزایش سرمایه شرکت به وجود بیاید. هر گونه تغییرات در شرکت دارای مراحل قانونی است، بنابراین افزایش سرمایه نیز باید به صورت قانونی ایجاد شود تا مشکلی برای شرکت به وجود نیاید. در این مقاله قصد داریم شرایط، مراحل و مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را مطرح کنیم.

سرمایه شرکت به چه معناست؟

یکی از مهم ترین عواملی که در زمان ثبت شرکت سهامی خاص یا هر شرکت تجاری دیگری نیاز به توجه دارد، سرمایه شرکت است. شرکت های تجاری برای آغاز فعالیت های خود نیاز دارند تا مبلغی را به عنوان سرمایه ی اولیه در نظر بگیرند. برای هر یک از شرکت های تجاری حداقل مبلغی تعیین شده است که میزان سرمایه اولیه به هیچ عنوان نمی تواند از این حداقل مبلغ کمتر باشد. در شرکت سهامی خاص مبلغ سرمایه در قالب سهام تقسیم‌ بندی می‌ شود. برای این تقسیم‌ بندی سرمایه شرکت محدودیتی وجود ندارد و تقسیم آن به هر تعداد سهم امکان‌ پذیر می باشد. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی خاص برابر با یک‌ میلیون ریال است که این مبلغ سرمایه در واقع اعتبار شرکت محسوب می‌ شود. سرمایه ی شرکت می‌ تواند به‌ صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. در زمان ثبت شرکت باید  ۳۵ درصد از این مبلغ یک‌ صد هزار تومانی نزد بانک واریز شود. بعد از واریز باید گواهی پرداخت ۳۵ درصدی برای ثبت شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت‌ ها ارائه شود.

انواع افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه

دو روش کلی برای افزایش سرمایه شرکت وجود دارد. روش اول صدور سهام جدید و روش دوم بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که هر کدام از این روش ها با راه های گوناگونی امکان افزایش سرمایه شرکت را مهیا می کنند.

شرایط افزایش سرمایه

 • افزایش سرمایه شرکت تنها با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
 • تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت به طور کامل تأدیه نشده باشد و شرکت بدون بدهی و وام نباشد، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد.
 • مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد تا مقدار مبلغ معینی را به یکی از روش های موجود افزایش دهد. این افزایش سرمایه باید در مدت زمان معینی باشد که این زمان نمی تواند از پنج سال بیشتر باشد.
 • در اساسنامه شرکت تغییر سرمایه شرکت نمی تواند در حوزه اختیارات هیئت مدیره باشد. هیئت مدیره می تواند در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با استفاده از اجازه ای که مجمع عمومی فوق العاده به وی داده است، در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر تا مدت یک ماه، به اصلاح اساسنامه بپردازد و با قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده شرکت، این تغییر را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی شود.

قوانین افزایش سرمایه

 1. قبل افزایش سرمایه شرکت، باید سرمایه تعهدی شرکت به طور کلی پرداخت شده باشد.
 2. شرکت باید برای اجرای ماده ۱۶۱ دارای بازرس باشد و گواهی لازم را به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال کند.
 3. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید در چند نسخه تنظیم شده و تمام صفحات آن به امضای اعضای هیئت رئیسه جلسه رسیده باشد.
 4. یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید طی مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود.
 5. بارکد پستی باید در سیستم درج شود.
 6. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، باید تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شود.
 7. اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده است باید اصل روزنامه آگهی دعوت به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شود.
 8. نام سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و همچنین تعداد سهام آن ها باید در یک لیست نوشته شده و به امضای آن ها برسد.
 9. هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده باید صحت این لیست را تأیید کرده و آن را به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال کند.
 10. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید نظر ارزیابی دارایی های ثابت باشد، باید تأیید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول ارائه شود.
 11. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته باشد، لازم است هیئت مدیره نسبت به  تعلق گرفتن سود حاصله نسبت به سهم سهامداران، تعهد دهد.
 12. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت باشد، باید لیستی از مطالبات به تأیید بازرسی یا بازرسان قانونی شرکت برسد و این تأییدیه به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شود.
 13. صورتجلسه هیئت مدیره باید تا حداکثر مدت یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه شرکت به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال گردد.
 14. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به همراه صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شده که در متن گواهی بانکی نیز باید به مبلغ پرداختی بابت افزایش سرمایه اشاره شده باشد.
ثبت افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

برخی از شرکت ها با توجه به شرایط اجباری یا اختیاری ممکن است نیاز داشته باشند تا بعد از ثبت شرکت، مقدار سهام و سرمایه شرکت را تغییر دهند. منظور از ثبت افزایش سرمایه شرکت ها این است که بالا بردن میزان اسمی مبلغ سرمایه شرکت نسبت به زمان تأسیس شرکت تأیید شده و در اساسنامه نوشته شود. هر گونه تغییر در اساسنامه که شامل تغییر میزان سرمایه هم می باشد، باید در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده و سپس آگهی آن نیز در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت به روش صدور سهام جدید

صدور سهام جدید از راه های زیر امکان پذیر است:

 1. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید: در این روش برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیلی از شرکت طلبکار هستند؛ سهام جدیدی ایجاد می شود تا به جای پرداخت طلبشان به آن ها تعلق داده شود. بعد از آن اشخاصی که طلبکار بودند به سهامداران شرکت تبدیل شده و تمامی مزایا، مسئولیت‌ ها، حقوق و تکالیف سهامداران شرکت شامل حال این افراد نیز می شود.
 2. پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقد: در این روش سهام جدیدی که صادر می شود، با دریافت وجه نقد به اشخاصی که قصد خرید آن را دارند واگذار می شود.
 3. تبدیل سود تقسیم نشده شرکت به سهام جدید: اگر شرکت سودی داشته باشد که باید بین سهامداران تقسیم شود؛ می تواند به جای تقسیم این سود، سهام جدیدی صادر کرده و این سهام را بین سهامداران و بر اساس میزان سهم هر یک در کسب سود، تقسیم کند.
 4. تبدیل درآمدهای حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت: برخی اوقات ممکن است پیش بیاید که شرکت سهام جدید صادر کرده و این سهام به مبلغی بیشتر از میزان اسمی سهام به فروش برسد. در چنین شرایطی شرکت می تواند درآمدهای بدست آمده از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته ی شرکت منتقل کند. همچنین می تواند این مبلغ را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده یا برای آن سهام جدیدی صادر کند و این سهام جدید را در اختیار سهامداران قرار بدهد.
 5. تبدیل اندوخته اختیاری شرکت به سهام جدید: هر شرکت می تواند مطابق با قانون تجارت اندوخته‌ های اختیاری داشته باشد. این شرکت می تواند تصمیم بگیرد که این اندوخته‌ ها را بین سهامداران شرکت تقسیم نماید. در زمان تقسیم این اندوخته ها، شرکت می‌ تواند اندوخته‌ ها را تبدیل به سهام کرده و سهام را بین سهامداران تقسیم کند. البته توجه داشته باشید که تنها اندوخته اختیاری شرکت است که می‌ تواند به سرمایه شرکت اضافه و منتقل شود و بر اساس قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.
 6. تعویض و یا تبدیل اوراق قرضه به سهام: هرچند در حال حاضر هیچ شرکتی اوراق قرضه ندارد ولی دو صورت برای اضافه شدن اوراق قرضه به سرمایه شرکت وجود دارد.
  • تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت
  • تعویض اوراق قرضه با سهام شرکت

افزایش سرمایه شرکت به روش افزایش مبلغ اسمی سهام موجود

این روش تنها با افزایش مبلغ اسمی سهام شرکت امکان پذیر است و راه دیگری برای آن وجود ندارد.

دلایل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت به این معنا است که میزان اسمی سرمایه ثبت شده یا تعداد سهام­ های منتشر شده شرکت افزایش یافته است. گاهی شرکت های سهامی خاص یا دیگر شرکت های تجاری به دلایل زیر تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند:

 • شرکت در مناقصه ها و مزایده ها
 • گرفتن یک پروژه
 • اخذ وام از بانک ها
 • تغییر رتبه بندی شرکت
 • افزایش مبلغ سرمایه به دلیل سود انباشته شرکا و یا سهامداران
 • ورود سهامدار یا شریک جدید
 • افزایش مبلغ سرمایه توسط سهامداران
 • افزایش اعتبار از طریق افزایش مبلغ سرمایه
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق ارزش گذاری کارشناس
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق مطالبات
 • و…

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

همان طور که پیش تر به این مورد اشاره شد، دو راه برای افزایش سرمایه شرکت وجود دارد.

 1. صدور سهام جدید
 2. بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

در ادامه مراحلی که باید برای افزایش سرمایه طی شود را نیز بررسی می کنیم.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 1.  در گام اول از افزایش سرمایه شرکت، هیئت مدیره شرکت باید پیشنهاد افزایش سرمایه را ارائه دهد و این پیشنهاد باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
 2. در گام دوم از افزایش سرمایه شرکت باید حسابرس با توجه به فرضیات ذکر شده دلایل و روش های افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار دهد و اگر ایراد یا مشکلی وجود نداشته باشد همه یا بخشی از افزایش سرمایه را تأیید کند.
 3. در سومین گام از افزایش سرمایه شرکت ها باید مدارک و مستندات افزایش سرمایه شرکت ها برای اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال شود.
 4. در گام چهارم از افزایش سرمایه شرکت باید تاریخ مجمع فوق العاده شرکت مشخص شده تا این مجمع نسبت به میزان افزایش سرمایه و قیمت سهام تصمیم گیری کند.
 5. در گام پنجم از افزایش سرمایه شرکت باید آگهی برای دعوت سهامداران به مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه رسمی درج شود.
 6. در گام ششم از افزایش سرمایه شرکت باید صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده به همراه نتیجه ی آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.
 7. در گام هفتم و آخرین مرحله از افزایش سرمایه شرکت باید تغییرات ایجاد شده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

افزایش سرمایه شرکت چقدر زمان نیاز دارد؟

به طور تقریبی 10 تا 15 روز کاری برای ثبت این تغییر زمان نیاز است.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 1. مدارک هویتی شرکت یا مؤسسه مانند:
  • اساسنامه
  • تقاضانامه تأسیس
  • شرکتنامه
  • روزنامه رسمی تأسیس
  • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود
 2. ارائه لیست کامل شرکا به همراه میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا و یا میزان سهام سهامداران و تعداد سهام آن ها.
 3. ارائه مدارک هویتی شرکا و سهامداران مانند:
  • شناسنامه
  • کارت ملی
 4. ریز مطالبات سهامداران یا شرکا
 5. گزارش کارشناس دادگستری
 6. موارد تکمیلی دیگر در صورت لزوم

مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

به اندازه نیم در هزار یا به بیان ساده تر یک در دو هزار افزایش سرمایه باید مالیات پرداخت شود. یعنی اگر شما قصد اضافه کردن 200 میلیون سرمایه را داشته باشید. با تقسیم 200 میلیون بر 2000 به مبلغ 100 هزار می رسید که مبلغ مالیات افزایش سرمایه شرکت می باشد.

افزایش سرمایه شرکت چقدر هزینه دارد؟

این هزینه بسته به نوع شرکت، زمینه فعالیت و همچنین میزان مبلغ افزایش سرمایه متفاوت است. برای استعلام دقیق این مبلغ بهتر است با مؤسسه ثبت کاف تماس بگیرید تا کارشناسان ما بتوانند به خوبی شما را راهنمایی کنند.

ظرفیت مجاز پیمانکاری

ظرفیت مجاز پیمانکاری | منظور از ظرفیت مجاز پیمانکاری در هر رشته

برای دعوت پیمانکاران توسط دستگاه های مناقصه گذار، ظرفیت مجاز پیمانکاری در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مجوز برای شرکت پیمانکاران در مناقصه ها صادر می شود. این ظرفیت مجاز به معنای حداکثر کارهایی است که از نظر تعداد و ارزش ریالی، پیمانکاران مجاز می باشند تا در طول یک سال انجام دهند و به آن ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران می گویند. در واقع ظرفیت مجاز پیمانکاری مشخص می کند که پیمانکار یک رشته معین با یک گرید مشخص مجاز است تا چه تعداد پروژه را در طول یک سال انجام دهد و همچنین مجموع ارزش پروژه ها تا چقدر می تواند باشد. در صورت ثبت شرکت یک شرکت پیمانکاری شما نیاز به دانستن این ضرایب دارید پس در ادامه با ما همراه باشید.

ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری

رتبه بندی پیمانکاران برای انجام فعالیت ­های پیمانکاری و به منظور احراز صلاحیت پیمانکارانی است که شرایط زیر را دارا هستند:

 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که تمام و یا بخشی از منابع مالی آن ها از طریق بودجه عمومی دولت تأمین می ­شود.
 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که اجرای آن ها در داخل یا خارج از کشور باشد.
 • پیمانکارانی که قصد دارند بر روی پروژه­ هایی فعالیت داشته باشند که تأمین مالی آن ها نیازمند تضمین و یا تسهیلات دولتی باشد.

هر چقدر گرید یا رتبه پیمانکار ارتقا یابد، ظرفیت مجاز پیمانکاری افزایش خواهد یافت. ضرایب و تعداد کارهای مجاز در هر پایه به صورت زیر است:

پایهتعداد کار مجازضریب
پایه یا گرید 14910
پایه یا گرید 23455
پایه یا گرید 33228
پایه یا گرید 43114
پایه یا گرید 5340

ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران چقدر است؟

ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران چقدر است؟

ظرفیت مجاز برای قراردادهای پیمانکاران، تعیین می کند که پیمانکار با رشته معین و گرید مشخص مجاز به انجام چه تعداد پروژه و در مجموع چه میزان ارزش ریالی در طول یک سال است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عهده دار رسیدگی و ابلاغ بخشنامه های مرتبط با ظرفیت مجاز پیمانکاران می باشد. قابل توجه است تا زمانی که ابلاغیه های جدید در سامانه های ساجات و ساجار درج نشده باشند، دستگاه های برگزار کننده مناقصه وظیفه دارند تا میزان ظرفیت مانده پیمانکاران را بر طبق ابلاغیه های قبلی بررسی کنند. هر شرکت براساس پایه و رشته رتبه خود و همچنین بر طبق رشته صلاحیت خود دارای ظرفیت محدود برای دریافت پروژه می باشد. در صورتی که نیاز به اطلاعات دقیق تر و بیشتری در این زمینه دارید، می توانید با مؤسسه ثبت کاف تماس گرفته و از کارشناسان ما کمک بگیرید.

منظور از ظرفیت مجاز پیمانکاری در هر رشته چیست؟

یکی از عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران، رشته پیمانکاری است. پیمانکاران در رشته های گوناگونی فعالیت می کنند. به هریک از این رشته ها، ضریبی با عنوان ضریب حداکثر مبلغ و همچنین ظرفیت در هر رشته نسبت داده می شود. ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت رشته های مختلف به صورت زیر بیان شده است:

نفت و گاز15
ابنیه و ساختمان10
آب15
راه و ترابری15
صنعت و معدن15
نیرو15
تأسیسات و تجهیزات7
کاوش های زمینی4
ارتباطات و فناوری اطلاعات7
کشاورزی4
مرمت آثار باستانی4

عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری چیست؟

عوامل مؤثر بر ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری چیست؟

در مجموع دو عامل مؤثر بر ظرفیت مجاز پیمانکاری وجود دارد:

 1. رشته پیمانکاری که در دسته بندی های گوناگون وجود دارد.
 2. گرید یا رتبه پیمانکار که با ارتقای رتبه پیمانکار ظرفیت مجاز قراردادهای او می تواند افزایش پیدا کند.
 • پیمانکاران با رتبه یک که دارای بیش ترین توان و ظرفیت هستند.
 • پیمانکاران رتبه ۲
 • پیمانکاران رتبه ۳
 • پیمانکاران رتبه ۴
 • پیمانکاران با رتبه ۵ که دارای کم ترین توان و ظرفیت هستند.

بر طبق آیین نامه ابلاغ شده در سال ۹۵ برای محاسبه سقف ارزش ریالی قراردادهای پیمانکار می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

سقف ارزش قراردادهای پیمانکاران = ۱۳۹ × ضریب متوسط افزایش وزنی بر اساس شاخص های تعدیل سالانه × ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت در هر رشته × ضریب هر پایه

قابل توجه است ضریب متوسط افزایش وزنی به صورت سالانه و پس از ابلاغ شاخص های تعدیل محاسبه می شود. با جایگذاری تمامی عوامل در رابطه فوق می توانید ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران از نظر سقف ارزش ریالی و پروژه های آن ها را محاسبه کنید.

نکات مهم در مورد ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران

 1. دریافت گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری در رشته ­های نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، راه و ترابری، نیرو، ابنیه و ساختمان، ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات، کشاورزی، کاوش­ های زمینی و مرمت آثار باستانی در ۵ رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج برای شرکت در تمامی مناقصه ­ها، چه دولتی، چه عمومی و چه محدود الزامی بوده و در نتیجه شرکت در این مناقصه ها بدون وجود ثبت شرکت امکان پذیر نخواهد بود. پیمانکارانی که قصد اخذ این گواهی نامه را دارند باید در سامانه ساجات ثبت نام کرده و از این طریق درخواست خود را برای اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری اعلام نمایند.
 2. شاخص­ های تشخیص صلاحیت پیمانکاران برای ۱۱ رشته ­ی صنعت و معدن، ابنیه و ساختمان، راه و ترابری، نیرو، آب، نفت و گاز،  ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات، کشاورزی، کاوش­ های زمینی و مرمت آثار باستانی در ۵ رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق اعلام و ابلاغ می­ شود.
 3. پیمانکاران واجد شرایط که قصد اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری را دارند باید حداقل مبلغ کار شاخص به میلیون ریال، حداقل امتیاز کارهای انجام شده، ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت هر رشته جهت ارزشیابی صلاحیت را بررسی و ارائه نمایند.
راهنمای اخذ پروانه بهره برداری

راهنمای اخذ پروانه بهره برداری | مدارک و مراحل دریافت پروانه بهره برداری

برای انجام برخی امور تجاری و یا ثبت شرکت برخی مشاغل نیاز به اخذ پروانه بهره برداری داریم. به عنوان مثال افرادی که قصد راه اندازی کارخانه را داشته باشند، در کنار مدارکی مانند موافقت اصولی از وزارت صنایع و معادن و پروانه احداث، نیاز به اخذ پروانه بهره برداری نیز دارند. یا مشاغلی مانند دلالان ملکی یا دلالان رسمی بیمه نیز باید این مجوز را برای فعالیت های خود کسب کنند.

پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهره برداری در واقع یک مجوز و سند است برای تمامی واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تولید آزمایشی می نمایند. تفاوتی ندارد که این واحدهای صنعتی دارای اعلامیه تأسیس یا جواز تأسیس باشند یا نباشند؛ در هر صورت می توانند برای اخذ پروانه ی بهره برداری اقدام کنند. پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنایع و معادن صادر می شود. این مجوز در برخی از شهرها و شهرستان ها از تاریخی که پروانه بهره برداری صادر می شود تا زمانی که واحد صنعتی دارنده ی این مجوز فعالیت داشته باشد، دارای اعتبار خواهد بود. ولی در برخی شهر ها نظیر شهر تهران این پروانه در ابتدا یک ساله صادر خواهد شد و پس از اینکه فعالیت واحد صنعتی برای وزارت صنایع و معادن به اثبات رسید به صورت سه ساله، پنج ساله و یا دائمی صادر می شود.

هدف از صدور پروانه بهره برداری چیست؟

 1. تعیین نوع و ظرفیت تولید محصول در یک واحد صنعتی
 2. تعیین ظرفیت تولید سالیانه واحدهای صنعتی با توجه به ماشین ­آلات خط تولید، برای سه شیفت کاری و پنج هزار ساعت ( اگر یک واحد قصد تولید یک کالای جدید یا افزایش ظرفیت تولید خود را داشته باشد باید یک پروانه جدید اخذ نماید. )

مزایای دریافت پروانه بهره برداری

 1. افرادی که دارای پروانه ی بهره برداری باشند و واحد تجاری آن ها فعال باشد، امتیازهای خاصی را از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می کنند.
 2. امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی برای انجام امور مختلف مانند واردات ماشین ­آلات و مواد لازم به کمک پروانه ی بهره برداری وجود دارد.
 3. امکان ثبت برند واحد صنعتی با پروانه ی بهره برداری وجود دارد.
 4. اگر موضوع فعالیت کسب و کار نیاز به اخذ مجوز وزارت بهداشت داشته باشد، با داشتن پروانه ی بهره برداری راحت تر می توان این مجوز را اخذ کرد.
 5. دارندگان پروانه ی بهره برداری می توانند برای محصولات خود علامت استاندارد دریافت کنند.
 6. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی که به تازگی تأسیس شده ­باشند یا واحدهایی که قصد توسعه فعالیت خود را داشته باشند.
 7. داشتن پروانه ی بهره برداری اعتبار واحد صنفی را افزایش می دهد.
 8. امکان معافیت از پرداخت سهمیه حق بیمه کارکنان جدید با پروانه ی بهره برداری وجود دارد.
 9. کسب و کارهای دارای پروانه ی بهره برداری می توانند در مناقصات دولتی و خصوصی شرکت کنند.
 10. جرائم تسهیلات بانکی امکان بخشیده شدن دارد.
 11. دارندگان پروانه ی بهره برداری می توانند موارد اولیه پلاستیک و مواد شیمیایی خود را از پالایشگاه ها و شرکت ها با نرخ دولتی تهیه کنند.
 12. واردات ماشین ­آلات بدون پرداخت حق گمرک به کمک پروانه ی بهره برداری میسر می شود.

دریافت پروانه بهره برداری

اگر شما متقاضی اخذ پروانه ی بهره برداری باشید؛ شرایط زیر مواردی هستند که باید به آن ها توجه کنید:

 1. پیش از تقاضا باید زمین را تأمین کرده و محل راه اندازی کسب و کار را تعیین کرده باشید.
 2. نیروی انسانی باید تأمین باشد.
 3. انرژی مورد نیاز کسب و کار فراهم باشد.
 4. آزمایشات لازم انجام شده باشد.
 5. تولید و تست ابتدایی ماشین آلاتی که آماده تولید در مقیاس بالا هستند، صورت گرفته باشد.

مدارک لازم برای پروانه بهره برداری

 • فرم تقاضا در سامانه بهین یاب تکمیل شده باشد.
 • کپی تصویر کارت ملی مدیر عامل
 • تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • کپی آگهی تغییرات شرکت در صورت وجود در مورد شخصیت های حقوقی
 • اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری
 • اعتبار جواز تأسیس
 • تصویر پایان کار ساختمانی
 • کپی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
 • اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات
 • فاکتور خرید مواد اولیه
 • فاکتور خرید و اجرای سوله
 • ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL
 • ارائه پاسخ استعلام های مربوطه
 • رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری
 • رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی
 • فیش واریزی عوارض مجوزی فعالیت اقتصادی
 • موافقت استاندارد برای واحد‎ها‎ی مشمول استاندارد اجباری
 • کسب تأیید از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای واحدهای مواد غذائی، دارویی و بهداشتی
 • کسب تأیید از استانداری، اداره کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی در خصوص پروژه مربوطه

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

به دلیل راه اندازی سامانه ی بهین یاب، فرآیند های گوناگون سرمایه گذاری از جمله صدور مجوزهای مورد نیاز از طریق این سامانه به آدرس http://behinyab.ir صورت می گیرد. همچنین می توان کلیه اطلاعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری در صنعت ، معدن و تجارت مانند وضعیت پروژه ها و طرح ها، معافیت های گمرکی و …را نیز از طریق همین سامانه بررسی و پیگیری کرد.

اصلاح پروانه بهره برداری

گاهی ممکن است به دلیل افزایش ماشین آلات یا جابه جایی زمین یا تغییر مقیاس زیر بنا نیاز باشد تا اطلاعات یا نشانی در پروانه بهره برداری تغییر کند. بنابراین متقاضی باید برای اصلاح پروانه بهره برداری خود اقدام نماید. در این صورت با تکمیل فرم اصلاح به صورت کتبی و اینترنتی انجام خواهد گرفت. با تکمیل فرم و ارائه آن به کارشناس مربوطه، بعد از سپری شدن مراحل مختلف، پروانه جدید صادر خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای اصلاح پروانه بهره برداری

 • درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
 • چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز اصلاح پروانه بهره برداری
 • فرم تکمیل شده و تایپ شده پرسشنامه بهره برداری
 • تصویر پشت و رو برابر اصل پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی
 • نقشه دقیق ساختمان با مقیاس ۲۰۰/۱ با ذکر متراژ کلیه قسمت ها و درج جدول راهنمای نقشه به همراه لوح فشرده
 • ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت ( در صورت لزوم )
 • فیش هزینه صدور مطابق با آخرین تعرفه و شماره حساب مربوطه

هزینه دریافت پروانه بهره برداری

هزینه اخذ پروانه ی بهره برداری به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شما برای استعلام دقیق این هزینه ها می توانید از کارشناسان مؤسسه ثبت کاف کمک بگیرید. مواردی که در زمان اخذ پروانه ی بهره برداری بر هزینه های آن تأثیر دارند:

 1. تهیه طرح توجیهی ( مواردی که باید در طرح توجیهی باشند: میزان بازده کار از لحاظ مالی، اقتصادی و فنی – میزان بازگشت سرمایه – میزان هزینه مورد نیاز – میزان اشتغال زایی )
 2. اخذ جواز تأسیس
 3. متراژ زمین
 4. میزان سرمایه گذاری
 5. مکان احداث
 6. میزان تولید

البته هزینه هایی هم هستند که پیش از اقدام برای اخذ برای شما وجود دارند مانند هزینه هایی که باید برای خرید تجهیزات، اجاره یا خرید زمین واحد صنعتی، راه اندازی خط تولید و… بپردازید.

مراحل دریافت پروانه بهره برداری اینترنتی

 • برای گام اول باید در سامانه بهین یاب ثبت نام صورت گیرد. این کار را به صورت اینترنتی انجام می شود.
 • در گام دوم باید تقاضا برای دریافت پروانه بهره برداری در سامانه به ثبت برسد.
 • در گام سوم باید اطلاعات خواسته شده را با دقت و به طور کامل ارائه داده و در سامانه وارد کنید.
 • در گام چهارم پرسشنامه و فرم های مربوطه را هم تکمیل کنید.
 • در گام پنجم باید مدت زمان خاصی را منتظر بمانید تا درخواست شما توسط کارشناس های مربوطه بررسی شود.
 • در گام ششم اگر با درخواست شما موافقت شده باشد، بازرس هایی برای بررسی و دیدن واحد صنعتی شما به صورت حضوری مراجعه می کنند.
 • در گام هفتم ظرفیت واحد شما بررسی خواهد شد و واحد صنعتی شما را با طرح اولیه ای که ارائه داده اید، تطبیق خواهند داد. به همین دلیل باید توجه داشته باشید که طرح اولیه را با دقت و با طور صحیح ارائه دهید تا در این مرحله با مشکلی رو به رو نشوید.
 • در گام هشتم اگر بازرس ها واحد صنعتی شما را تأیید کنند، باید به دنبال استعلام از سازمان ذی ربط باشید.
 • در گام نهم و آخرین مرحله اگر در استعلام ها هم مشکلی وجود نداشته باشد، پروانه بهره برداری برای واحد صنعتی شما صادر خواهد شد.

انتقال پروانه بهره برداری

پیش می آید که نیاز باشد پروانه ی بهره برداری خود را انتقال دهید. جهت انتقال این پروانه در ابتدا نیاز به موافقت های اولیه برای انتقال به محل صنعتی دارید. البته باید ضوابط ارگان هایی مانند سازمان محیط زیست را رعایت کرده باشید. در نهایت برای انتقال پروانه ی بهره برداری حقیقی باید شخص حقیقی یا حقوقی به دفترخانه مراجعه کرده و اقدام به تنظیم صلح نامه نماید. صلح نامه به نام شخص خریدار انتقال خواهد یافت. بعد از استعلام و تصویب اداره صنعت و معدن و بر طبق استعلام های اخذ شده از اداره دارایی، بدهی مربوطه به واحد صنعتی پرداخت خواهد شد. بعد از طی این مراحل، پروانه ی بهره برداری به نشانی جدید و به نام شخصیت حقیقی جدید انتقال خواهد یافت.

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال پروانه بهره برداری

 1. درخواست کتبی مبنی بر انتقال پروانه بهره برداری
 2. ارائه اجاره نامه دارای کد رهگیری یا سند مالکیت ملک
 3. ارائه مدارک هویتی شخص حقوقی یا حقیقی
 4. ارائه موافقنامه اولیه سازمان وزارت صنایع و معادن و ضوابط دیگر ارگان ها مانند سازمان محیط زیست
 5. ارائه پروانه بهره برداری قبلی

اعتبار پروانه بهره برداری

زمان اعتبار پروانه بهره برداری بیش از هر چیز به شهر فعالیت تجاری بستگی خواهد داشت. در برخی شهرها مشاهده می شود که پروانه بهره برداری تا زمان فعالیت واحد صنعتی اعتبار دارد، اما در شهرهایی مانند شهر تهران به این صورت نیست. در تهران اعتبار پروانه بهره برداری به مدت یک سال است، بعد از این مدت از طرف وزارت صنعت بازرس هایی به واحد تجاری فرستاده می شود، در صورتی که واحد تجاری هنوز مشغول فعالیت باشد، پروانه بهره برداری به اعتبار 3 سال به آن تعلق می گیرد. بعد از گذشت این مدت 3 ساله باز هم بازرس هایی از واحد صنعتی دیدن می کنند و در صورتی که واحد تجاری هنوز هم در حال فعالیت باشد و بازرسان این فعالیت را تأیید کنند، پروانه بهره برداری با اعتبار 5 سال به واحد صنعتی داده می شود و بعد از این مدت اگر همچنان به فعالیت ادامه داده باشد، پروانه بهره برداری آن به صورت مادام العمر تمدید خواهد شد.

ابطال پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری اخذ شده در شرایطی که یک واحد صنعتی و یا تولیدی فاقد امکاناتی جهت تولید باشد یا به بیانی دیگر آن واحد تولید نتواند فعالیت داشته باشد ابطال خواهد شد. البته ابطال پروانه بهره برداری بنا به درخواست کتبی صاحب و یا صاحبان آن مبنی بر ابطال پروانه نیز قابل انجام خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ابطال پروانه بهره برداری

 • ارسال یک نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهای ذیل :
  1. دفاتر صنایع تخصصی مربوطه
  2. دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
  3. اداره کل حفاظت محیط زیست استان
  4. اداره کل کار و امور اجتماعی استان
 • ارائه مدارک هویتی شخص حقوقی یا حقیقی

تفاوت های پروانه بهره برداری با جواز تاسیس

گاهی ممکن است به اشتباه تصور شود که تفاوتی بین پروانه بهره برداری و جواز تأسیس وجود ندارد. اما این طور نیست و پروانه بهره برداری یک سند و مجوز تولید برای واحد های صنعتی ذکر شده است در حالی که جواز تأسیس مجوزی است که در مرحله تأسیس و ساخت واحد صنعتی یا کارخانه اعطا می شود. بنابراین اخذ پروانه بهره برداری در واقع گام بعدی بعد از گرفتن اخذ جواز تأسیس می باشد. جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در هر استان توسط سازمان صنعت معدن و تجارت همان استان صادر خواهد شد.

هزینه،مراحل،مدارک تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت چه مدارک، مراحل و هزینه ای دارد؟

یک گام مهم در زمان ثبت شرکت، انتخاب نام است. فرقی نمی کند نوع شرکت ثبت شده چه باشد، اسم شرکت بخشی از هویت قانونی شرکت است. انتخاب نام برای شرکت دارای قوانین و مقرراتی است که باید به بهترین شکل رعایت شوند. با این وجود گاهی ممکن است شرکت نیاز به تغییر نام داشته باشد. تغییر نام شرکت نیز به اندازه انتخاب نام اولیه شرکت نیازمند دقت، توجه و همین طور طی کردن مراحل قانونی می باشد. در ادامه تمام جوانب تغییر اسم شرکت را بررسی می کنیم.

دلایل تغییر نام شرکت

با اینکه در زمان ثبت شرکت باید توجه زیادی به انتخاب نام شود. ممکن است پس از گذشت زمان، نیاز به تغییر نام برای شرکت پیش آید. از شرایطی که ممکن است این نیاز را ایجاد کند می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تغییر موضوع یا کاربری شرکت نیاز به تغییر نام شرکت را ایجاد کند. مثلاً شرکت مواد غذایی به شرکت آرایشی تغییر کاربری دهد.
 • تغییر نوع شرکت نیاز به تغییر نام شرکت را ایجاد کند. مثلاً شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت مسئولیت محدود شود.
 • تغییر سیاست‌ های اساسی شرکت نیاز به تغییر نام شرکت را ایجاد کند.
 • مصالح تجاری و تبلیغاتی نیاز به تغییر نام شرکت را ایجاد کند.
 • در شرکت‌ هایی که قید نام شریک ضروری است، تغییر شرکای شرکت می تواند دلیلی برای تغییر نام شرکت باشد.
تغییر اسم شرکت

تغییر اسم شرکت

پیش می آید که با رعایت قوانین و در نظر گرفتن تمامی جوانب در زمان ثبت شرکت، مدتی پس از فعالیت شرکت، نیاز به تغییر نام آن به وجود آید. تغییر اسم شرکت از تغییراتی است که باید در اساسنامه شرکت ثبت شود. ثبت تغییرات شرکت نیز قوانین خاص خود را دارد. تغییر نام شرکت برای تمامی شرکت هایی که به هر دلیلی تمایل به تغییر اسم داشته باشند، امکان پذیر است. شرکت ها می توانند با رعایت کردن تمامی شرایط لازم ثبت تغییرات اسم شرکت را انجام دهند. تغییر نام شرکت نیازی به تغییر دادن سایر بخش های اساسنامه مانند تاریخ شروع فعالیت، ندارد.

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود نیازمند طی کردن مراحل زیر است:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری برای اعمال تغییر نام شرکت و تصویب آن
 2. تنظیم صورتجلسه مربوطه که به امضای تمام شرکا رسیده باشد و شرکا موافقت خود را با تغییر نام شرکت اعلام کرده باشند. اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر از شرکا، صورتجلسه را تحت عنوان هیئت نظارت امضا کنند.
 3. باید حداکثر تا سه روز پس از تنظیم صورتجلسه مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه اداره ثبت شرکت­ ها ارسال کرد.
 4. تا یک ماه بعد از ارسال مدارک و پس از تأیید اولیه باید حضوری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد. بعد از آن با پرداخت حق ثبت، تشریفات اداری طی می شود.
 5. در صورت وجود ایرادات احتمالی، پس از رفع ایراد های وارد شده، پیش آگهی تغییرات صادر و تا حدود یک هفته بعد، آگهی تغییر نام شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

مراحل تغییر اسم شرکت

 1. تکمیل کردن فرم مربوطه در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir
 2. وارد کردن اطلاعات شرکتی مانند شماره ثبت، شناسه ملی شرکت و نوع شرکت در سامانه
 3. مشخص کردن اطلاعاتی مثل تکمیل نوع صورتجلسه شرکت، که به یکی از شیوه های مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده و … است.
 4. تکمیل مشخصات شخصی متقاضی یا تعیین وکیل
 5. مشخص کردن تاریخ برگزاری جلسه
 6. انتخاب فیلد پذیرش موقت
 7. دریافت شماره 19 رقمی داده شده توسط سامانه
 8. مشخص کردن نوع تصمیم جلسه و افزودن تصمیم جلسه در سایت
 9. وارد کردن حداکثر 5 نام به ترتیب الویت در فیلد های درخواستی
 10. ذکر اسامی اعضای حاضر در جلسه به همراه سمت آن ها
 11. وارد نمودن شماره ملی متقاضی و اگر غیر ایرانی باشد وارد نمودن شماره گذرنامه
 12. وارد کردن اطلاعات شخصی و اگر شخص حقوقی باشد وارد کردن اطلاعات شماره ثبت
 13. مشخص کردن سمت اشخاص حاضر در جلسه
 14. مشخص کردن ارتباط اشخاص حاضر در جلسه ( وکیل سهامدار بودن و یا نماینده سهامدار بودن )
 15. بارگذاری مدارک و تصمیمات گرفته شده توسط متقاضی با توجه به نوع صورتجلسه
 16. آماده نمودن متن صورتجلسه
 17. انتخاب گزینه ی پذیرش نهایی
 18. ارسال نسخه اصلی صورتجلسه و ضمائم آن توسط متقاضی تا حداکثر سه روز کاری به آدرس تعیین شده

شرایط تأیید نام جدید

برای اینکه نام جدید انتخاب شده برای شرکت تأیید شود باید شرایط زیر را داشته باشد:

 1. نام انتخابی باید از اسامی فارسی باشد. بهتر است در نام انتخابی از کلمات خارجی استفاده نشده باشد. البته کلمات عربی و به خصوص اسامی مذهبی شامل این قاعده نمی شوند. در صورت استفاده از نام هایی که فارسی هستند ولی چندان پرکاربرد نیستند باید مستنداتی ارائه شود. این مستند باید از فرهنگ های معتبر مانند فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید یا فرهنگ معین باشد.
 2. نام انتخابی باید سه سیلابی باشد یعنی باید از سه کلمه تشکیل شده باشد. نام هایی که دارای تک سیلاب باشند به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌ شوند ولی برای نام هایی که از دو سیلابی تشکیل شده اند، در صورت خاص بودن و نداشتن تشابه احتمال تأیید وجود دارد.
 3. نام درخواستی برای شرکت در صورتی به راحتی ثبت می شود که مشابه یا عین آن قبلاً ثبت نشده باشد.
 4. بعضی از اسامی در دسته ی کلمات ممنوعه قرار دارند که نباید از آن ها استفاده شود. کلماتی مانند ایران، کانون، تهران و سایر کلماتی که دولتی و ملی محسوب می‌ شوند، تأیید نخواهند شد.
 5. برای استفاده از نام شهرها و اماکن مختلف مجوز فرمانداری یا مراجع ذی صلاح لازم است. آن هم در صورتی که شرکت در همان شهر قرار داشته باشد.

مدارک لازم جهت تغییر نام برای شرکت

 • داشتن اطلاعات کامل شرکا یا سهامداران
 • میزان سهم هر کدام از شرکا جهت ثبت در سامانه
 • ارائه صورتجلسه تنظیم شده مبنی بر موضوع تغییر نام شرکت
 • ارائه لیستی از سهامداران یا شرکا که در جلسه هیئت مدیره حضور داشته اند ( برای شرکت سهامی خاص )

مدارک جهت تغییر اسم شرکت سهامی خاص

 • ارائه کپی از روزنامه رسمی و آگهی تأسیس شرکت
 • ارائه کپی مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه همه ی اعضا شرکت
 • کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت داشتن
 • ارائه لیست سهامداران یا شرکای شرکت
 • مشخص کردن میزان سهم و امضا تمامی سهامداران یا شرکای شرکت

مدارک جهت تغییر اسم شرکت با مسؤلیت محدود

 • کپی مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه ی همه ی اعضا شرکت و ارائه آن ها
 • کپی از روزنامه رسمی و آگهی تأسیس شرکت
 • کپی آگهی آخرین تغییرات در صورت داشتن آن
هزینه تغییر اسم شرکت

هزینه تغییر اسم شرکت

هزینه هایی که باید برای تغییر نام شرکت پرداخت کنید به عوامل گوناگونی بستگی دارد. بهترین راه این است که شما استعلام دقیق این هزینه ها را به کمک کارشناسان مؤسسه ثبت کاف را بدست آورید. مواردی که تعیین می کنند در این پروسه چگونه هزینه های پرداختی شما محاسبه می شوند، به شرح زیر هستند:

 • نوع ثبت تغییرات شرکت
 • تعداد صورتجلسات
 • میزان حجم متن آگهی تغییرات

صورتجلسه تغییر اسم شرکت

در مجموع سه نوع صورتجلسه برای ثبت تغییرات شرکت وجود دارد.

1. صورتجلسه هیئت مدیره

بر اساس قانون افرادی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره می نامند. رئیس هیئت مدیره از طریق سهامداران و با تصمیم و رضایت این افراد برای حداقل مدت دو سال انتخاب می شود. هیئت مدیره وظیفه دارد تا یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کند. وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

 • هیئت مدیره وظیفه دارد که هر 6 ماه یک بار میزان دارایی و قروض شرکت را به به بازرسان شرکت تحویل دهد.
 • مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات شرکت دخالت کنند.
 • اگر معاملات بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد می توان این معاملات را باطل اعلام نمود.
 • بعد از انتخاب شدن هیئت مدیره، مدیر باید سمت خود را قبول کند.
 • مدیر عامل و مدیران نمی توانند معاملات را انجام دهند زیرا اگر دچار خسارت شوند باید خودشان این خسارت را پرداخت نمایند.
 • تنها مؤسسات اعتباری و بانک ها هستند که می توانند معاملات انجام دهند و اعضاء دیگر حق این کار را نخواهند داشت.

2. صورتجلسه مجمع عمومی عادی

برای انواع تصمیماتی که در زمینه ثبت تغییرات شرکت ها وجود دارد، مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کاربرد بیشتری دارد. این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یک بار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن حتماً باید به دلیل حضور یافتن سهامداران در اساسنامه قید شود. منظور از مجمع عمومی عادی شرکت این است که تصمیمات کلی توسط مدیران گرفته می شود و روش انجام امور آن به اطلاع و تصویب شرکا می رسد. باید مجمع عمومی عادی تشکیل شود که در این مجمع سهامداران فرصت این را داشته باشند تا نظرات خود را اعلام کنند. وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

 • انتخاب هیئت مدیره از وظایف مهمی است که بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد.
 • با توجه به اساسنامه به همان تعداد نیز باید از طرف مجمع عمومی بازرس انتخاب شود. وظیفه ی این بازرسان نظارت به عملیات هیئت مدیره می باشد. بازرسان وسیله ای برای انتقال اطلاعات به صاحبان سهام خواهند بود.
 • هر شرکتی نیاز دارد تا بداند سالیانه میزان سود و زیان آن چقدر است بنابراین این اطلاعات باید به صورت دقیق به هیئت مدیره ارائه شود. تصویب ترازنامه یکی از وظایف مجمع عمومی خواهد بود.
 • تقسیم منافع بطور مساوی نیز از دیگر وظایفی است که بر عهده مجمع عمومی می باشد.
 • قبول و یا رد پیشنهادهایی که توسط هیئت مدیره، بازرسان و یا یکی از سهامداران ارائه می شود.
 • تعیین کردن روزنامه کثیر الانتشاری که کلیه ی اطلاعیه شرکت و آگهی های شرکت در آن درج می شود، بر عهده مجمع عمومی عادی است.

3. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رأی می باشند در جلسه حاضر شوند و زمانی با تغییرات موافقت خواهد شد که اکثریت دو سوم آراء نظری یکسان داشته باشند. وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

 1. نظارت بر وارد شدن شریک و یا شرکا جدید به شرکت
 2. تنظیم اساسنامه و تغییر در مفاد اساسنامه مانند تغییر در نام شرکت، موضوع شرکت و غیره.
 3. انحلال شرکت
 4. افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 5. تعیین بازرسان و تغییر در تعداد مدیران و میزان خدمت آن ها
 6. ایجاد سهام ممتازه
 7. موافقت با صدور اوراق قرضه

نمونه نامه تغییر اسم شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ………………… ساعت ……………… با حضور ( کلیه یا اکثریت ) سهامداران در مرکز شرکت ( یا اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به …………………………… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………………… ( احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت ) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه ……………………………

ناظر جلسه……………………………

ناظر جلسه ……………………………

منشی جلسه ……………………………

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی – نسبی )

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ………….ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……….…. به ……..…..…………..…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا ( مدیرعامل و… در صورتی که از بین شرکاء باشد ) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ………………………………. امضاء خانم / آقای ………………………………. امضاء خانم / آقای ………………………………. امضاء

کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت | کاهش اجباری و اختیاری سرمایه شرکت سهامی

در زمان ثبت شرکت سرمایه ای برای شرکت تعریف می شود. بعد از گذشت زمان و دلایل متعدد ممکن است نیاز به کاهش سرمایه شرکت احساس شود. کاهش سرمایه تنها زمانی می تواند مفید باشد که شرکت در شرایط مطلوبی نباشد، ممکن است یک شرکت سود ده به دلایلی دچار زیان شده باشد و به دلیل این زیان شرکا نتوانند سود احتمالی حاصل شده را بین خود تقسیم کنند. با کاهش سرمایه شرکت ، سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت، این سود را میان خودشان تقسیم کنند. با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است یک شرکت نیاز به کاهش سرمایه را پیدا کند؛ بنابراین نیاز هست تا در رابطه با این کاهش سرمایه اطلاعاتی داشته باشیم که در ادامه به آن ها می پردازیم.

دلایل کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

دلایل کاهش دادن سرمایه در شرکت های سهامی

کاهش سرمایه یک شرکت باعث ایجاد تغییراتی در شرکت می شود. این تغییرات باید به صورت قانونی ثبت شوند. همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، کاهش سرمایه شرکت می تواند دلایل متعددی داشته باشد. در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می کنیم.

 1. درخواست سهامداران اصلی و عمده شرکت برای خروج سرمایه خود از شرکت
 2. کاهش سرمایه شرکت زمانی که شرکت در شرف ورشکستگی باشد.
 3. اگر موانع پیچیده ای در اجرای موضوع فعالیت شرکت وجود داشته باشد ممکن است کاهش سرمایه رخ دهد.
 4. اگر شرکت در شرف انحلال باشد می شود کاهش سرمایه رخ دهد.
 5. کاهش سرمایه ی شرکت می تواند به دلیل کاهش نقدینگی شرکت باشد.
 6. پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس درباره شرکت در مجمع عمومی فوق العاده نیز یکی از دلایل کاهش سرمایه برای شرکت است.

چه زمانی سرمایه شرکت می تواند کاهش یابد؟

همان طور که قبل تر اشاره شد، دلایل و شرایطی وجود دارند که سبب می شوند یک شرکت تصمیم به کاهش سرمایه خود بگیرد. این کاهش سرمایه برای ایجاد یک تأثیر مثبت بر روی فعالیت های شرکت و رشد شرکت است. کاهش سرمایه شرکت ها در برخی شرایط نه تنها مضر نبوده بلکه بسیار مفید و سودمند است. برای کاهش سرمایه دو شرط باید رعایت شود. اول اینکه این کاهش سرمایه نباید باعث شود سرمایه شرکت از حداقل قانونی آن کمتر شود. شرط دوم هم اینکه کاهش سرمایه نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد کند.

انواع کاهش سرمایه

انواع کاهش سرمایه

دو روش کلی برای کاهش سرمایه شرکت وجود دارد. این دو روش به صورت زیر هستند:

 1. کاهش اختیاری سرمایه
 2. کاهش اجباری سرمایه

شرکت ها با توجه به شرایط موجود یکی از این روش ها را انتخاب می کنند. البته باید توجه داشته باشید که شرایط و قوانین این دو روش کاملاً متفاوت است. قبل از انتخاب یا اجرای هر یک از این روش ها باید در مورد چگونگی آن ها اطلاع داشته باشید. بهترین انتخاب این است که مسئله پیش آمده برای شرکت تان که نیاز به کاهش سرمایه را ایجاد کرده است، با متخصصان در میان بگذارید تا راحت تر بتوانید یک روش را انتخاب کرده و از قوانین آن اطلاعات بیشتری کسب کنید. به این منظور می توانید از مشاورین ثبت کاف کمک بگیرید.

کاهش اجباری سرمایه

این روش کاهش سرمایه همان طور که از نام آن پیداست، اجباری است. کاهش اجباری سرمایه زمانی رخ می دهد که حداقل نیمی از سرمایه شرکت بر اثر ضرر و زیان های وارده از بین رفته باشد. در این شرایط هیئت مدیره شرکت باید برای کاهش سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت تصمیم بگیرد. برای اخذ این تصمیم باید مجمع فوق العاده تشکیل شده و برای انحلال شرکت یا کاهش سرمایه شرکت رأی گیری شود. حال اگر هیئت مدیره این مجمع فوق العاده را تشکیل ندهد و یا مجمع نتواند بر اساس مقررات تشکیل شود، افراد ذی نفع می توانند از دادگاه درخواست انحلال شرکت را داشته باشند. افراد ذی نفع شامل مشتری ها، مدیران و سهامداران می باشد. این افراد در صورتی که بتوانند مدارکی بیانگر از دست رفتن نیمی از سرمایه شرکت را ارائه دهند می توانند از دادگاه درخواست انحلال شرکت را داشته باشند.

چند روش برای کاهش اجباری سرمایه در شرکت وجود دارد؟

در مجموع دو روش برای کاهش اجباری سرمایه شرکت وجود دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

 1. در روش اول اگر سرمایه ذکر شده در اساسنامه شرکت در تاریخ گفته شده پرداخت نشود، هیئت مدیره برای درخواست کاهش اجباری سرمایه اقدام می کند. در این روش برای کاهش سرمایه باید به دادگاه مراجعه شود، صورتجلسه کاهش سرمایه به دادگاه ارائه شده و سرمایه جدید در اساسنامه شرکت به ثبت برسد. برای این که مجبور به کاهش سرمایه اجباری نشوید، باید قبل از صدور اساسنامه سرمایه را از افراد دریافت نمایید. بر طبق ماده 33 هیئت مدیران می توانند مقدار و مبلغ سرمایه را در اساسنامه اصلاح کرده یا تغییر دهند.
 2. در روش دوم که برای مواردی است که شرکت در مدت فعالیت خود متضرر شده است، به این شکل اتفاق می افتد که حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان از بین رفته باشد. در این شرایط با توجه به ماده 141 لایحه اصلاحی باید برای کاهش سرمایه در شرکت اقدام صورت گیرد. کاهش سرمایه در این روش باعث می شود که از انحلال شرکت جلوگیری به عمل آید. با توجه به این که شرکت در چه وضعیتی قرار دارد، باید یکی از راه های کاهش سرمایه انتخاب شود.

چگونگی کاهش اجباری سرمایه شرکت

برای کاهش اجباری سرمایه ابتدا باید از ارزش اسمی سهام کاسته شود. گاهی باید آگهی کاهش ارزش سهام در روزنامه رسمی کشور ثبت گردد. هم چنین گاهی این امکان وجود دارد که به جای کم شدن از ارزش سهام، تعداد سهام کاهش یابد. برای انجام این کار باید یک نسخه از صورتجلسه قدیم و جدید به دادگاه تحویل داده شود. هم چنین در صورت نیاز آگهی روزنامه هم باید ارائه شود. بعد از بررسی دادگاه، کاهش سرمایه صورت خواهد گرفت. معمولاً در شرایطی که ممکن است شرکت ها مجبور به انحلال یا اعلام ورشکستگی شوند از این روش استفاده می شود.

پیشنهاد هیئت مدیره برای کاهش اختیاری سهام باید حداقل 45 روز قبل تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان ارائه شود. این پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

 1. توجیه لزوم کاهش سرمایه
 2. گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی و اگر تا آن زمان مجمع عمومی نسبت به حساب های مالی قبل تصمیمی نگرفته باشد، باید شامل وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

کاهش اختیاری سرمایه

در روش کاهش اختیاری سرمایه، شرکا یا سهامداران به دلایلی نظیر ازدیاد سرمایه تصمیم به کاهش سرمایه می گیرند. به این صورت که در زمان تأسیس شرکت یا پس از آن سرمایه زیادی وارد شرکت شده است که به آن نیازی نیست. در این صورت سهامداران می توانند این اضافی سرمایه را برداشت کنند. هر کدام از شرکا به اندازه درصد سرمایه ای که در شرکت دارند،  می توانند در کاهش سرمایه و برداشت آن نقش داشته باشند. بر طبق ماده 189 مجوز کاهش اختیاری سرمایه داده شده است. مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند در مورد کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. اجرای تصمیم مربوط به کاهش سرمایه نیز توسط هیئت مدیره انجام می شود. هیئت مدیره پیشنهاد را در مجمع عمومی مطرح می کند و این مجمع باید در زمان تصمیم گیری به موارد زیر توجه داشته باشند:

 1. سهم کلیه صاحبان سهام باید به نسبتی مساوی کاهش یابد.
 2. سرمایه شرکت نباید از مقدار قانونی تعیین شده کمتر شود در غیر این صورت هر شخص ذی نغع می تواند از دادگاه برای انحلال شرکت تقاضا کند.

آیا برای کاهش سرمایه، خود شرکت می تواند سهام خریداری کند؟

خیر. بر طبق ماده 198 خرید سهام شرکت توسط خود شرکت ممنوع است. زیرا این کار باعث می شود سرمایه شرکت به شکل پنهانی کاهش یابد. همچنین در ماده 28 که در زمینه رفع موانع تولید فعال است، برای ماده 198 استثنائاتی را ایجاد نموده است. بر اساس این استثنائات شرکت های سهامی عام که در بورس پذیرفته شده باشند و همچنین شرکت های سهامی عام که در بازار خارج از بورس مجاز هستند، می توانند حداکثر تا 10 درصد از سهام خود را به عنوان سهام خزانه خریداری کرده و نگه دارند. البته تا وقتی که شرکت این نوع سهام را در اختیار داشته باشد حق رأی نخواهد داشت. در رابطه با دیگر شرکت های سهامی عام و غیر بورسی، مانند شرکت های تجاری و نیز شرکت سهامی خاص، همواره ممنوعیت های گفته شده در ماده 198 بر قرار است.

آیا موارد دیگری هم وجود دارد که در زمان کاهش در سرمایه نیاز به توجه داشته باشند؟

بله. موارد زیر را باید در زمان کاهش اختیاری سرمایه مد نظر داشته باشید تا مشکلی برای شرکت و شما پیش نیاید.

 1. بر طبق ماده 192 هیئت مدیره باید وظایف خود را در مورد کاهش سرمایه انجام دهد به عنوان مثال این از وظایف هیئت مدیره است که تصمیم کاهش سرمایه را در مجمع عمومی بیان کند.
 2. بر طبق ماده 192 طلبکاران می توانند در مورد کاهش سرمایه به دادگاه اعتراض کنند. بنابراین در چنین مواردی شرکت باید قبل از تصمیم به کاهش سرمایه ابتدا حق و حقوق طلبکاران را پرداخت کرده و یا وثیقه ای برای این مورد بگذارد.

نحوه کاهش اختیاری سرمایه چگونه است؟

تنها یک راه برای کاهش اختیاری سرمایه شرکت وجود دارد. کاهش سرمایه به صورت اختیاری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام انجام می شود. در این روش سهام گذشته شرکت وضعیت ابطال به خود می گیرد و سهام جدیدی با ارزش اسمی کمتر به وجود می آید. بعد از آن این سهام جدید در میان سهامداران تقسیم می شود. باید صورتجلسه ای برای کاهش سرمایه تهیه شده و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

برای کاهش مبلغ اسمی سهام چه مواردی باید رعایت شود؟

هیئت مدیره موظف است مراتب را طی اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود، چاپ کرده و به اطلاع همه سهامداران برساند. همچنین برای صاحبان سهام با نام از طریق پست سفارشی اطلاعیه را ارسال کند. در این اطلاعیه باید موارد زیر درج شده باشد:

 1. نام و نشانی مرکز اصلی شرکت
 2. مبلغ سرمایه شرکت قبل تصمیم گیری درباره کاهش سرمایه اختیاری
 3. مبلغ اسمی هر سهم بعد از کاهش یا مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد.
 4. نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده است.
 5. محلی که در آن، بازپرداخت انجام می شود.

فرآیند کاهش اختیاری سرمایه

 1. هیئت مدیره باید توجیهی برای کاهش سرمایه در شرکت داشته باشد.
 2. هیئت مدیره باید گزارشی از عملکرد شرکت را در اختیار داشته باشد.
 3. هیئت مدیره باید درخواست خود برای کاهش سرمایه را اعلام کند.
 4. بعد از اعلام درخواست هیئت مدیره باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود.
 5. در جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید گزارش بازرسان شرکت قرائت شود.
 6. مجمع باید کاهش سرمایه را تصویب کند.
 7. تغییرات شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
 8. بعد از اعمال تغییرات باید آگهی های مربوطه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار درج شود.

شروط کاهش اختیاری سرمایه

 1. حق و حقوق سهامداران باید به صورت مساوی تقسیم شده و نسبت کاهش سرمایه تمام سهامداران یکسان باشد.
 2. بعد از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، باید صورتجلسه کاهش سرمایه را حداکثر تا 45 روز بعد ارائه کرد.
 3. پس از کاهش سرمایه باید این مورد را از طریق روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کرد و حداقل یک ماه باید از تاریخ چاپ این آگهی بگذرد.
 4. طلبکاران در صورتی که قبل از کاهش سرمایه از شما طلبکار بوده اند، می توانند نسبت به کاهش سرمایه اعتراض کنند. بعد از آن دادگاه مربوطه باید اجرای حکم کاهش سرمایه را تأیید کند.

مدارک مورد نیاز برای کاهش سرمایه اختیاری برای ارائه به ثبت شرکت ها

 1. اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری شرکت با ذکر مبلغ کاهش یافته که این صورتجلسه باید با رعایت حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اکثریت موافق در مجمع، با درج قرائت گزارش بازرسان و هیئت مدیره باشد، که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد.
 2. ارائه لیست حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای بررسی حد نصاب تشکیل جلسه که به امضای آن ها رسیده باشد.
 3. ارائه لیست سهامداران قبل و بعد از کاهش سرمایه شرکت برای ثبت تعداد سهام آن ها در اداره ثبت شرکت ها
 4. ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود.
 5. اگر سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند باید نامه نمایندگی آن ها برای معرفی نماینده شخص حقوقی ارائه شود.
 6. اصل آگهی دعوت در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
 7. اگه مجمع فوق العاده دو نوبتی شود باید صورتجلسه نوبت اول که تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت برای نوبت اول و نوبت دوم ارائه شود.

اعتراض به کاهش سرمایه اختیاری

دارندگان اوراق قرضه و طلب کارانی که قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی که از طرف هیئت مدیره، درباره کاهش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود، می توانند به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش اختیاری سرمایه اعتراض کنند.

ممنوعیت کاهش سرمایه

در صورت رعایت نشدن شرایط زیر نمی توان کاهش سرمایه را ایجاد کرد:

 1. اگر دو ماه برای اعتراض نسبت به کاهش سرمایه در نظر نگرفته شده باشد.
 2. اگر در مهلت دو ماه اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی کاهش سرمایه ممنوع است.

آیا بعد از کاهش سهام تعداد سهام شرکا تغییر نمی کند؟

این مورد بستگی به نحوه کاهش سرمایه دارد. در کاهش اختیاری سرمایه و کاهش اسمی سهام گاهی ممکن است تعداد سهم ها به نسبت کم شود. در غیر این صورت در کاهش سرمایه اختیاری و اجباری می توان تنها مبلغ سهام تغییر کرده و تغییری در تعداد آن پیش نیاید.

اخذ جواز کسب

اخذ جواز کسب | مراحل دریافت جواز کسب

زمانی که یک بستر مناسب برای ایجاد یک کسب و کار یا تأسیس و ثبت شرکت فراهم می‌ شود؛ اولین موردی که به ذهن می‌ رسد مراحل قانونی ایجاد کسب و کار است. اولین قدم برای پیشبرد قانونی ایجاد یک کسب و کار، اخذ جواز کسب خواهد بود. زمانی که شما این مجوز را کسب کنید، می‌ توانید با خیالی آسوده کسب و کار خود را به راه بیندازید.

جواز کسب یا پروانه کسب چیست؟

هرگاه بحث حقوق مصرف‌ کننده در میان باشد و یا شغلی نیاز به مهارت داشته باشد باید برای اخذ مجوزهای مخصوصی که قانون آن‌ ها را تعیین کرده، اقدام کرد. به طور معمول به این مجوز‌ها جواز کسب می‌ گویند. جواز کسب مجوزی است برای شروع و ادامه کسب و کار در محل و مکان مشخص که به فرد یا افراد صنفی اهدا می‌ شود. برای نمونه مشاغلی که به این مجوز نیاز دارند، می‌ توان به مشاغلی چون آرایشگری، نانوایی، خیاطی و بسیاری از مشاغل که به مهارت خاصی نیازمند هستند اشاره کرد.

نحوه انتقال جواز کسب

هر یک از صاحبان جواز کسب باید فعالیت خودشان را در محدوده‌ ی جواز انجام دهند. خارج شدن از محدوده تعیین شده در مجوز کسب به منزله سرپیچی از قوانین موجود می‌ باشد. بر طبق قوانین و ضوابط موجود در زمینه کسب و کار، صاحبان پروانه کسب و کار می‌ توانند تغییراتی را در آن به وجود بیاورند. گرچه هر نوع تغییر در پروانه جواز کسب باید زیر نظر اتحادیه مورد نظر و تحت قوانین و مقررات مربوطه صورت بگیرد. انجام هر نوع تغییر در پروانه جواز کسب خارج از مقررات و ضوابط قانونی فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود. انتقال سند مالکیت جواز کسب بنام شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از جمله تغییراتی است که دارندگان جواز کسب می‌ تواند انجام دهد.

مراحل تغییر صاحب پروانه کسب

 1. ابتدا فرد متقاضی باید درخواست خود را به ‌صورت کتبی به اتحادیه مورد نظر ارائه دهد. البته با الکترونیکی شدن بسیاری از پروسه‌ ها، بیشتر اتحادیه‌ ها به سامانه ایرانیان اصناف متصل شده‌ اند و متقاضیان می‌ توانند به صورت اینترنتی درخواست خود را مطرح کنند.
 2.  باید نام و مشخصات فرد مورد نظر برای دریافت مالکیت جواز کسب نیز در درخواست مکتوب متقاضی انتقال قید شود.
 3. اتحادیه واحد صنفی مورد نظر با بررسی مدارک موجود صلاحیت یا عدم صلاحیت فرد جدید را تعیین خواهد کرد.
 4. در صورتی که فرد معرفی شده واجد شرایط قانونی باشد؛ با توجه به رعایت سایر مقررات پروانه کسب قبلی ابطال می‌ گردد.
 5. بازرس به واحد صنفی برای تأييد هیئت مدیره ارسال می‌ شود.
 6.  در نهایت پروانه کسب جدید به نام فرد معرفی ‌شده صادر می‌ شود.

مدارک لازم برای انتقال مالکیت

 • تصویر اصل پروانه کسب به اتحادیه
 • تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت
 • ارائه درخواست کتبی انتقال محل پروانه كسب
 •  تصویر متقاضی
 • تصویر کارت ملی
 •  ارائه کد پستی ده رقمی محل کسب
 • تصویر مدرک تحصیلی
 •  واریز مبلغ تعیین شده و ارائه فیش واریز
 • ارائه تعهد محضری، این تعهد باید طبق فرم اتحادیه انجام شود.

تغییر شغل

گاهی ممکن است یک دارنده کسب و کار تصمیم بگیرد رسته فعالیت خود را تغییر دهد. خوب است بدانید دارنده پروانه هر کسب و کاری قادر است هر ‌زمان که اراده کند پروانه فعلی خود را با طی کردن مراحل قانونی آن تغییر داده و در یک واحد صنفی جدید و زیر نظر اتحادیه جدید شروع به فعالیت کند.

مدارک لازم برای ایجاد این تغییر

 •  نام متقاضی
 • نام خانوادگی متقاضی
 • کد ملی متقاضی
 • نام محل کسب و کار فعلی
 •  شماره پروانه کسب
 •  تاریخ صدور پروانه کسب
 •  مدت اعتبار پروانه کسب
 •  تلفن همراه متقاضی
 •  پست الکترونیک متقاضی
 •  شماره تلفن منزل متقاضی
 • شماره تلفن محل کسب و کار
 • آدرس و کد پستی محل سکونت
 •  آدرس محل کسب مندرج در پروانه
 • رسته مورد تقاضا برای فعالیت جدید
 •  تصویر سه در چهار

کمیسیون نظارت

اگر اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف معترض باشند، می‌ توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به آن به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت وظیفه دارد ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کند. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست. نظر کمیسیون تنها زمانی اجرا نمی‌ شود که هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون را نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه کنند.

کمیسون نظارت در شهرستان‌ های مراکز استان‌ ها مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ ربط ادارات و نهادها در صورت وجود به صورت زیر تشکیل می‌ شود:

 • صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
 •  امور مالیاتی
 •  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • تعزیرات حکومتی
 • نیروی انتظامی
 • استاندارد و تحقیقات صنعتی
 •  انجمن حمایت از مصرف‌ کنندگان
 •  بسیج اصناف
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
 • اتاق تعاون استان
 • رئیس شورای اسلامی استان
 •  رئیس و نائب‌ رئیس اتاق اصناف مرکز استان
 • نماینده مطلع و تام‌ الاختیار استاندار

کمیسون نظارت در سایر شهرستان‌ های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ ربط ادارات و نهادها در صورت وجود به صورت زیر تشکیل می‌ شود:

 •  صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
 •  امور مالیاتی
 •  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 •  تعزیرات حکومتی
 • نیروی انتظامی
 •  انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
 •  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
 •  اتاق تعاون شهرستان
 • بسیج اصناف
 •  رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
 •  نماینده مطلع و تام‌ الاختیار فرماندار
 • رئیس شورای اسلامی شهرستان

برای اخذ جواز کسب چه مراحلی را باید طی کرد؟

 1. ارائه درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
 2. ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی جهت اخذ جواز کسب توسط مراجع ذی صلاح
 3. بازدید از محل واحد صنفی و ارائه گزارش جهت اخذ جواز کسب توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه
 4. بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب در جلسه هیئت مدیره و ارائه پاسخ کتبی به او
 5. صدور و اخذ جواز کسب

چگونه برای اخذ جواز کسب ثبت نام کنیم؟

 1. مراجعه به سامانه اصناف کشور
 2.  مراجعه به بخش خدمات سایت
 3. رفتن به بخش پروانه کسب
 4. انتخاب گزینه درخواست صدور پروانه کسب
 5.  ثبت نام پروانه کسب
 6. پر کردن اطلاعات نوع پروانه کسب
 7.  انتخاب فیلدها که در این مرحله چون هر مرحله بر روی مراحل بعدی تأثیرگذار است باید در پر کردن فیلدها دقت داشته باشید.
 8. انتخاب استان، شهر و رسته شغلی
 9. مطالعه آیین نامه عمومی پروانه کسب و آیین نامه رسته شغلی
 10.  وارد کردن اطلاعات شخصی
 11.  تأیید نهایی
 12.  بارگذاری مدارکی که از قبل اسکن کرده بودید
 13.  دریافت کد رهگیری

شرایط لازم برای دریافت جواز کسب

 1.  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
 2.  ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال برای متقاضيان شهر تهران. كميسيون‌ های نظارت در سایر شهرها می توانند با توجه به تراكم جمعيت و تعداد واحد های صنفی و اوضاع جغرافيای آن شهر، مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند. رعايت سابقه سكونت برای متقاضيانی كه از شهرهای بزرگ به شهر های كوچک و يا همجوار شهرها مهاجرت می نمايند، الزامي نمی باشد.
 3. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن. (به استثنای متقاضيانی كه سن آن ها از 45 سال به بالا باشد.)

مدارک لازم برای صدور جواز کسب

 1.  گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.
 2. گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل كسب با رعايت ضوابط شهرداری محل.
 3. برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی.
 4.  موافقت اداره اماكن نيروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه.
 5.  مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.
 6. عكس جديد 6 قطعه.
 7.  فتوكپی شناسنامه عكس دار دو برگ.
 8. ارائه مدرکی که گویای وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت پروانه کسب باشد. مدارکی مثل:
  •  ارائه کارت پایان خدمت
  • ارائه کارت معافیت دائم
  • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل (معافیت تحصیلی)
  • ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه (معافیت پزشکی)
  •  ارائه دفترچه اعزام به خدمت (همراه با مهر بدون غیبت)
  • ارائه گواهی عدم سوء پيشينه.
 9.  ارائه یکی از مدارک زیر به منظور تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی در این مرحله از صدور و اخذ جواز کسب انجام می شود:
 • سند مالکیت (به نام متقاضی)
 •  اجاره نامه رسمی (به نام متقاضی)
 • اجاره نامه عادی با اخذ تعهد محضری (به نام متقاضی)
 •  مبایعه نامه (به نام متقاضی)
 • ارائه حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
 •  ارائه رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
 •  ارائه قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت‌های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها به منظور دریافت جواز کسب

مدت زمان اخذ جواز کسب چقدر است؟

در صورتی که درخواست جواز شما مورد قبول قرار بگیرد باید طی مدت ۳ سه ماه از زمان قبولی درخواست مدارک و مستندات اعلام شده را آماده کنید و تحویل واحد صنفی بدهید تا جواز کسب برای شما صادر گردد. معمولاً از زمان ارسال مدارک و در صورت کامل بودن مدارک به طور تقریبی ۱۵ روز کاری جهت صدور پروانه کسب زمان خواهد برد.

پروانه کسب چگونه دریافت می شود ؟

برای دریافت جواز کسب می‌ توان به دو صورت اقدام نمود.

 1. متقاضی باید به اتحادیه مورد درخواست خود مراجعه نماید. در روش حضوری برای دریافت جواز کسب، شما باید به اتحادیه مورد نظر خود مراجعه نموده و درخواست کتبی خود را ارائه نمایید. اتحادیه نیز یک رسید به شما تحویل خواهد داد. پس از مدت زمان 15 روز اتحادیه پاسخ درخواست شما را به صورت کتبی خواهد داد. اگر پاسخ کتبی اتحادیه برای شما ارسال نشود به معنای پذیرفتن درخواست شما می‌ باشد. پس از تأیید درخواست دریافت پروانه کسب شما توسط اتحادیه، باید حداکثر تا مدت زمان 3 ماه مدارکی را که اتحادیه از شما می خواهد آماده نموده و به اتحادیه ارائه دهید. در نهایت پس از مدت زمان 15 روز از ارائه مدارک به اتحادیه، جواز کسب برای شما صادر خواهد شد.
 2. متقاضی باید به صورت الکترونیکی درخواست خود را ارائه نماید.

تمدید جواز کسب چگونه است؟

قبل از به پایان رسیدن مدت زمان جواز کسب باید نسبت به تمدید آن اقدام کنید. جهت تمدید جواز باید جواز کسب قبلی خود را به همراه مدارک مورد نیاز ارائه نمایید. همچنین باید نسبت به پرداخت مالیات و دارایی دو سال قبل اقدامات لازم را به عمل آورده باشید و مدارک آن را نیز در اختیار داشته باشید. علاوه بر آن به همراه داشتن مدارک هویتی و کپی قبض تلفن هم جهت تمدید پروانه کسب الزامی است. در صورت وجود هر نوع تغییر در مدارک هویتی باید کپی مدارک خود را ارائه نمایید.

مراحل تمدید جواز کسب

 1. مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف
 2.  انتخاب آیتم مربوط به تمدید پروانه کسب
 3.  وارد کردن نام کاربری و رمز که این موارد توسط پیام کوتاه ارسال می‌ شوند. در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
 4.  انتخاب گزینه ثبت و پیگیری مجوز
 5. با وارد شدن به بخش پیگیری مجوز، اطلاعات مورد نیاز سازمان مربوط به صنف خود را وارد کنید.
 6. در بخش سازمان تابعه اگر کشوری است، نیازی نیست گزینه‌ ای را انتخاب نمایید.
 7.  ثبت نهایی درخواست‌
 8.  پیگیری و نهایی کردن تمدید پروانه کسب

مدارک تمدید جواز کسب

 1. ارائه اصل پروانه کسب
 2. ارائه دفترچه عضویت
 3. ارائه جدیدترین پرداختی عوارض مشاغل شهرداری واحد صنفی مربوطه
 4.  تحویل جدیدترین پرداختی مالیات
 5. تحویل آخرین پرداختی مالیات بر درآمد دارایی
 6. در صورت تغییر در شرکا ارائه فرم رضایت محضری شرکا و ارائه کپی از مدارک شناسایی شرکای جدید و قرارداد انتقال سهم
 7. پرداخت هزینه‌ های مربوط به تمدید پروانه کسب
 8. کارت معاینه بهداشتی که دارای اعتبار زمانی باشد (برای مشاغل مرتبط با مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی)
 9.  ارائه گواهینامه گذراندن دوره‌ های آموزشی از مرکز آموزشی اصناف
کاملترین راهنمای ثبت لوگو

شرایط، هزینه و مدارک ثبت لوگو | کاملترین راهنمای ثبت لوگو

لوگو چیست؟

لوگو به نماد یا نشانی تصویری گفته می شود که برای بیان کردن یا القا کردن یک عبارت یا موضوع طراحی شده است. این نماد معرف یک سایت یا وبلاگ، شرکت، محصول و … است. لوگو یک نشانه‌ ی گرافیکی است که می‌ تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این‌ ها طراحی شود. طراحی یک لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت زیادی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد و می تواند به وسیله شرکت‌ های تجاری، تولیدی و صنعتی و همچنین کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین در این مقاله قصد داریم به مزایا، معایب، مدارک مورد نیاز و شرایط ثبت لوگو بپردازیم.

یک لوگو خوب چه ویژگی هایی دارد؟

یک لوگو که دارای طراحی خوب و موفق است، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 1. اعتبار و تناسب داشته باشد. یک لوگوی خوب و موفق باید بتواند ارتباطی دو طرفه و صادقانه بین صاحب لوگو (نام تجاری و برند) و تجارتی که به آن اشاره دارد، برقرار کند.
 2. لوگو باید به نحوی طراحی شده باشد که بتواند حقوق مالکیت خود از نظر قانونی را دارا باشد یعنی منحصر به فرد و قابل ثبت باشد.
 3. یک لوگوی خوب باید با موضوع، مفهوم و خصوصیات برند ثبت شده شما هم‌ خوانی داشته و معنای خود را به سرعت به مخاطبان منتقل کند.
 4. لوگویی با طراحی مناسب می تواند به صورت آنلاین در وبسایت‌ ها و هنگام کارهای چاپی بدون هیچ مشکلی مورد استفاده قرار بگیرد.
 5. لوگوی موفق لوگویی است که انعطاف پذیر باشد. یک طراحی خوب و موفق باید بتواند به دو صورت سیاه و سفید یا تک رنگ و تمام رنگی چاپ و در سایزهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. بدون اینکه مشکل یا تغییری در ظاهر و معنی و مفهوم آن به وجود بیاید.
 6. و در آخرین ویژگی برای یک لوگوی مناسب باید گفت لوگو باید ماندگار و پایدار باشد. یعنی باید بتواند در طول زمان همراه با کسب و کار تکامل پیدا کرده و ماندگاری خود را با تحمل طرح‌ ها و مدهای مختلف در طول زمان از دست ندهد.

چرا باید لوگوی خود را ثبت کنیم؟

یکی از سؤالاتی که صاحبان کسب و کارها می پرسند؛ این است که ثبت لوگو چه اهمیتی دارد؟ فرض کنید که شما برای داشتن یک لوگوی خاص که آن را برای خود انتخاب کرده اید، هزینه پرداخت کرده و برای جا افتادن این طرح تلاش کردید. اگر این لوگوی طراحی شده به ثبت نرسیده باشد، هر شخص یا شرکت دیگری هم می تواند از آن به نفع خود استفاده کند. این استفاده می تواند باعث ضربه زدن به اعتبار کسب و کار شما یا بدنامی برای شرکت شما بشود. نتیجه این است که باید به طور قانونی لوگوی خود را ثبت کنید تا امکان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد.

ثبت لوگو سبب می شود که شما برای معروف شدن در بازار راه ساده تری را پیش رو داشته باشید. زیرا به یاد سپردن یک تصویر ساده یا یک نام ساده برای بسیاری از افراد راحت تر و آسان تر از به یاد سپاری نام های طولانی است. نتیجه ی شناخته شدن لوگو، شناخته شدن شما در بازار کسب و کار است که این شناخت باعث می شود تا درآمد بیشتری داشته باشید. یک لوگوی ثبت شده سود مالی شما را بیشتر می کند که این هم همان هدف شما از راه اندازی کسب و کار است. بهترین پیشنهاد این است که در همان ابتدای شروع کسب و کار یا ثبت شرکت خود، برای ثبت لوگو اقدام کنید.

انواع لوگو

طراحی یک لوگو باید ساده، گویا، منحصر به فرد و در ارتباط با موضوع کسب و کار باشد. همچنین باید جذابیت بصری داشته و با مخاطب ارتباط برقرار کند. با وجود اینکه اساس طراحی لوگو بر روی خلاقیت است ولی باز هم یک دسته بندی و معیار کلی برای انواع لوگو وجود دارد.

 • لوگو تصویری
 • لوگو نوشتاری
 • لوگو نماد یا حرف
 • لوگو ترکیبی

ثبت لوگو و نام تجاری

ثبت لوگو و ثبت برند یا نام تجاری چرا حائز اهمیت است؟ این روزها تعداد کسب و کارهای مشابه هم رشد عجیبی پیدا کرده است. کسب و کار مشابه یعنی شرکت های متعددی یک نوع خدمت را ارائه می دهند، یا محصولی مشابه در بازار وجود دارد که تولیدی ها یا کارخانه های متعددی آن را تولید می کنند. بنابراین شما می توانید با ثبت لوگو و نام تجاری کسب و کار خود، محصول یا خدماتتان را از سایر محصولات و خدمات مشابه، متمایز کنید. همچنین ممکن است افرادی از شهرت و اعتبار لوگوی شما استفاده کنند که این کار به ضرر شما خواهد بود. اگر شما لوگوی خود را به ثبت نرسانده باشید، نمی توانید از طریق قانونی این سوء استفاده را پیگیری کنید.

ثبت لوگو شخصی

از آن جایی که رقابت شدیدی میان انواع شرکت های داخلی و خارجی در موضوعات اقتصادی و تجاری وجود دارد؛ بهتر است کسب و کارها، برند یا لوگو خود را به ثبت برسانند تا به این طریق شخص یا اشخاصی نتوانند از منافع و اعتبار آن به سود خود و ضرر مالک برند استفاده کنند. ثبت لوگو به این صورت است که یک لوگو بدون هیچ عنوانی ثبت می شود. یعنی تصویری را به ثبت می رسانیم که دارای هیچ عنوانی برای خود نیست.

ثبت لوگو شرکت

از مهم ترین مواردی که قبل از ثبت لوگو شرکت باید به آن توجه شود، یکتا بودن لوگوی انتخابی و نام برند تجاری شرکت است. به همین دلیل باید قبل از آن که برای ثبت لوگو شرکت اقدامات لازم را انجام دهید، از یکتا بودن طرح انتخابی اطمینان حاصل کنید. استعلام از موارد حائز اهمیت است که باید به آن توجه داشت. در صورتی که لوگوی انتخابی شما در گذشته ثبت شده باشد و شما استعلامی نگرفته باشید، زمان و هزینه بسیاری را صرف خواهید کرد که به ثمر نمی رسد.

مزایای ثبت لوگو

 • جلوگیری از سوء استفاده از خلاقیت, فکر و ایده
 • مشتریان به راحتی می توانند محصولات را از همدیگر تشخیص دهند.
 • لوگو و برند یک راهکار تبلیغاتی است که کسب و کار شما را رونق می بخشد.
 • شما به صورت قانونی می توانید برند خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید تا منبع در آمد مستقیم برای خود ایجاد کنید.

مراحل ثبت لوگو

 1. مرحله اول زمانی است که شما برای طراحی لوگوی خود به یک طراح سفارش می دهید. توجه داشته باشید که باید در انتخاب طراح دقت بالایی را به خرج دهید تا طراح بتواند یک لوگوی مناسب را برای شما طراحی کند.
 2. در مرحله بعدی باید به سامانه اداره ثبت لوگو یا مالکیت معنوی مراجعه کنید. قسمتی از مراحل ثبت یک لوگو به صورت اینترنتی انجام می شود و باید اطلاعاتی شامل اطلاعات شخصی فرد و… را در این سامانه وارد کنید. اطلاعات فرد، اطلاعات وکیل او، اطلاعات کالا و طبقه های انتخابی ، اطلاعات بانکی واریز هزینه ثبت برند و لوگو و… از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه وارد شود.
 3. در مرحله بعد باید منتظر تأیید اظهارنامه خود باشید. در صورتی که اظهارنامه ثبت شده باشد، باید مدارک خود را علاوه بر این که در سامانه بارگذاری کرده اید. به طور فیزیکی هم به اداره مالکیت معنوی ارسال کنید.
 4. بعد از آن مدارک ارسالی بررسی خواهد شد و در صورت تأیید برای مرحله بعدی آماده می شوید، در غیر این صورت باید ایراد وارد شده را برطرف کنید.
 5. در صورت تأیید مدارک شما، در مرحله بعدی باید یک آگهی را در روزنامه منتشر کنید تا به اطلاع عموم برسانید که لوگوی شما به ثبت رسیده است. در این مرحله لوگوی شما به عموم مردم نمایش داده می شود و در صورتی که کسی به آن اعتراضی داشته باشد، می توانید آن را بیان کنید. این در حالی است که معمولاً هیچ اعتراضی وجود ندارد.
 6. در مرحله بعدی باید برای دریافت تصدیق برند خود اقدام کنید. با داشتن این تصدیق به مدت ده سال لوگویی که انتخاب کرده اید به نام شما ثبت خواهد شد و هیچ کسی نمی تواند از آن استفاده کند. بعد از این مدت ده ساله در صورتی که باز هم به آن لوگو نیاز داشته باشید، می توانید آن را تمدید کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت لوگو

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

 1. کپی کارت ملی و شناسنامه
 2. مجوز فعالیت که این مجوز می تواند جواز کسب شما باشد.
 3. کپی کارت بازرگانی
 4. یک تصویر 10*10 از لوگو

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

 1. کپی کارت بازرگانی مدیر عامل شرکت
 2. کپی کارت ملی شخص مدیر عامل شرکت
 3. کپی روزنامه تأسیس شرکت و در صورت وجود هر گونه تغییراتی ارائه یک کپی روزنامه تغییرات
 4. کپی مجوزهای شرکت که مجوزهای شرکت می تواند پروانه بهره برداری هم باشد.
 5. تصویر 10*10 از لوگوی شرکت
 6. مهر شرکت

مدت زمان بررسی ثبت لوگو

امکان دارد زمانی که برای بررسی درخواست شما جهت ثبت لوگو طول خواهد کشید، تقریباً 3 ماه از ورود اظهار نامه باشد. ولی این بازه زمانی حداکثر زمان می باشد. در نهایت با تأیید درخواست شما تشکیل پرونده انجام می گیرد. ثبت نهایی نیاز به پرداخت نمودن هزینه های نهایی و همین طور آگهی های ثبت برند دارد. بعد از اولین انتشار آگهی لوگو در روزنامه رسمی دادگستری، یک ماه به برند مهلت داده می شود. در صورتی که در طی این مدت فردی ادعا و شکایتی جهت برند و لوگوی انتخابی شما نداشته باشد، گواهینامه ثبت برند برای شما صادر خواهد شد. تقریباً یک هفته بعد، آگهی دوم باید برای برند در روزنامه رسمی منتشر شود. پس از 10 روز کاری با ارائه ی نسخه کپی تقاضانامه اولیه ثبت لوگو و روزنامه اول و دوم می توانید جهت صدور پروانه 10 ساله ثبت لوگو یا برند اقدام کنید که این فرآیند هم امکان دارد نیاز به دو یا سه روز زمان داشته باشد.

مدت اعتبار لوگو ثبت شده چقدر است ؟

برند و لوگو یا علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی به مدت 10 سال ثبت می شوند. مالک برند و لوگو می تواند بعد از گذشت این دوره ی 10 ساله، برای دوره های ده ساله بعدی نیز با پرداخت هزینه مقرر، لوگوی خود را تمدید کند. چنانچه بعد از پایان 10 سال صاحب برند و لوگو نتواند آن را تمدید کند، یک دوره 6 ماهه ارفاق داده می شود که باید در این مدت اقدام به تمدید برند و لوگو کند. البته در این صورت مالک علاوه بر پرداخت هزینه تمدید مورد نیاز، باید هزینه جریمه را نیز پرداخت کند که این مبلغ دو برابر هزینه تمدید است.

ثبت لوگو در ایران

در صورتی که در زمان انتخاب لوگوی از یکتایی آن اطمینان حاصل کرده باشید. با در دست داشتن مدارک گفته شده می توانید با طی کردن یک به یک مراحلی که پیش تر در این مقاله عنوان شده، لوگوی خود را در ایران به ثبت برسانید.

هزینه ثبت لوگو

 • حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه
 • حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌ تر در صورت وجود
 • حق الثبت لوگو برای یک طبقه
 • حق الثبت لوگو برای هر طبقه اضافه‌ تر در صورت وجود
 • حق الثبت تمدید لوگو برای دوره‌ های ۱۰ ساله معادل حق الثبت لوگو
 • هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌ برداری یا اعتراض
 • حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی لوگو برای هر طبقه
 • حق الثبت انتقال لوگو برای هر طبقه اضافه‌ تر در صورت وجود
 • حق الثبت اجازه بهره‌ برداری از لوگوی ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه
 • حق الثبت اجازه بهره‌ برداری از لوگوی ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌ تر در صورت وجود
 • هزینه اصلاح اظهارنامه و هر یک از ضمائم آن برای هر بار
 • حق الثبت انتقال اظهارنامه لوگو و یا اجازه بهره‌ برداری از آن
 • حق الثبت تغییرات در لوگو (به استثناء انتقال مالکیت و اجازه بهره‌ برداری)
 • هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی
 • هزینه رونوشت مصدق از گواهی
 • هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌ نامه
 • هزینه رسیدگی اعتراض به رد ثبت (کمیسیون)
 • هزینه رسیدگی اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون)
 • هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه
 • هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء
 • هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت (به صورت سیاه و سفید) بسته به تعداد حروف
 • هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت (به صورت رنگی) بسته به تعداد حروف
 • هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت (به صورت سیاه و سفید) بسته به تعداد حروف
 • هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت (به صورت رنگی) بسته به تعداد حروف
 • هزینه برگه خام سند لوگو

ثبت جهانی لوگو

برخی از افراد هستند که قصد دارند برای لوگوی خود ثبت جهانی داشته باشند. در صورتی که شما قصد دارید به صورت جهانی به کار خود ادامه دهید، لازم است که لوگوی خود را به صورت جهانی ثبت کنید. برای انجام این ثبت دو روش وجود دارد:

 1. شما می توانید لوگوی خود را در ایران و یک کشور دیگر به طور کامل ثبت کنید، یعنی در کشور مذکور هم شخص حقیقی یا شخص حقوقی دیگری نمی تواند با لوگوی شما فعالیت تجاری داشته باشد. البته این راه کمی سخت است.
 2. برای ثبت جهانی لوگو شما می توانید لوگوی خود را در سیستم مادرید ثبت کنید. سیستم مادرید برای ثبت لوگو و برندهای تجاری به صورت جهانی وجود داد. یعنی شما به جای آن که لوگوی مد نظر خود را در همه کشورها ثبت کنید، این لوگو را در سیستم مادرید ثبت می کنید و بعد از آن لوگو شما در کشورهایی که در سیستم مادرید عضو هستند، ثبت خواهد شد. مزیت های ثبت لوگو در سیستم مادرید:
  • ثبت لوگو در سیستم مادرید باعث می شود که شما در هزینه های خود به مقدار چشم گیری صرفه جویی کنید. شما در چندین کشور لوگوی خود را ثبت می کنید، در حالی که فقط یک هزینه را پرداخت کرده اید.
  • ثبت یک لوگو در سیستم مادرید سبب صرفه جویی در زمان می شود. ثبت یک لوگو و برند زمان بر است، حال تصور کنید که بخواهید در چند کشور به طور مجزا لوگوی خود را ثبت کنید، با ثبت لوگو در سیستم مادرید زمان بسیار کمی را صرف خواهید کرد.
موسسه غیر تجاری

موسسه ی غیر تجاری چیست؟ انواع موسسات غیر تجاری

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که نتوانسته باشید فرق میان مؤسسه با شرکت را متوجه شوید. هنوز هم هستند افرادی که گمان می‌کنند مؤسسه نام دیگر شرکت است. اما باید بدانید که مؤسسه و شرکت دارای تفاوت‌ های عمده بسیاری هستند. در این مقاله قصد داریم به تعریف مؤسسه بپردازیم تا یک بار برای همیشه به این اشتباه خاتمه دهیم. بعد از آن ویژگی های موسسات غیر تجاری را بررسی می کنیم.

مؤسسه ی غیر تجاری چیست ؟

موسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که برخلاف شرکت‌ ها به منظور مقاصد غیر تجاری مانند امور علمی یا خیریه و امثال آن تشکیل می‌ شوند. تشکیل دهندگان موسسه غیر تجاری ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این مؤسسات، تنها در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و همان طور که گفته شد، جنبه تجاری ندارند. این مؤسسات باید بر طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا کنند و بعد از آن می‌ تواند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه، کانون و مانند آن‌ ها را اتخاذ نمایند.

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری چیست؟

با استناد به ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات غیرتجاری، کلیه تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه تشکیل می‌ شوند؛ مؤسسات غیر تجاری نام می‌ گیرند.
مؤسسین یا تشکیل‌ دهندگان این تشکیلات‌، می‌ تواند قصد انتفاع داشته باشند و یا نداشته باشند. داشتن قصد انتفاع به این معنا است که فعالیت مؤسسه برای کسب سود و تقسیم آن بین مؤسسین یا تشکیل‌ دهندگان است. مؤسسات غیر تجاری می‌ توانند به امور آموزشی و تحقیقاتی، مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور، جمع آوری کمک‌ های نقدی و غیرنقدی خیرین و سازمان ها، تأسیس مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی، ایجاد مراکز روان پزشکی و روان درمانی، انجام امور فعالیت‌ های فرهنگی و سینمایی، انجام امور فعالیت‌ های خبری و خبرگزاری، انجام امور فعالیت‌ های نشریه طراحی، برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت و فعالیت‌ هایی مانند موارد ذکر شده، بپردازند.

انواع موسسات غیر تجاری

براساس ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری، دو دسته مؤسسه غیرتجاری وجود دارد.
1. مؤسساتی که هدف از تشکیل آن‌ ها به دست آوردن منافع خود نخواهد بود.
2. مؤسساتی که هدف از تأسیس شکل‌ گیری آن‌ ها کسب درآمد مادی و تقسیم منافع بین اعضاء می‌ باشد.

مؤسسات انتفاعی

اینگونه از مؤسسات شکلی از مؤسسات غیرتجاری هستند که هدف از تشکیل و عضویت در آن‌ ها جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای مؤسس می‌ باشد. این مؤسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می‌ شوند. از نمونه این مؤسسات می‌توان به انواع آموزشگاه‌ های علمی، آموزشگاه‌ های ادبی، آموزشگاه‌ های هنری و آموزشگاه‌ های فنی اشاره کرد. همچنین کلاس‌ های آموزش زبان، مؤسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر نیز در این دسته قرار دارند . تأسیس و فعالیت در اینگونه مؤسسات حتمأ باید در غالب یک موسسه‌ ی غیرتجاری به ثبت برسد و تأسیس آن‌ ها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت خواهد بود.

مؤسسات غیرانتفاعی

بخشی از زیر مجموعه‌ ی موسسات غیر تجاری، مؤسسات غیرانتفاعی هستند. فعالیت‌ ها و اهداف تأسیس این مؤسسات جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست. اینگونه مؤسسات در غالب احزاب سیاسی، انجمن‌ های اسلامی، مؤسسات خیریه، صندوق‌ های قرض الحسنه، سازمان‌ های مردم نهاد و سایر سازمان‌ ها و تشکلات مشابه شکل می‌ گیرند.
برای ثبت این مؤسسات اداره‌ ی ثبت موظف خواهد بود به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تأسیس آن‌ ها، مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تأییدیه و جواب مثبت به ثبت مؤسسه‌ ی درخواستی اقدام کند.

ویژگی های موسسات غیر تجاری

 1. حداقل تعداد شرکا برای مؤسسات، ۲ نفر می‌ باشد.
 2. حداقل سرمایه جهت ثبت یکصد هزار تومان یا یک میلیون ریال است.
 3.  حداقل تعداد مدیران در این موسسات ۲ نفر عضو می‌ باشد که باید به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
 4.  مؤسسه غیرتجاری نیز باید همانند شرکت‌ های تجاری به ثبت برسند.
 5.  این مؤسسات نمی‌ توانند در موضوعاتی مانند واردات و صادرات فعالیت داشته باشند.
 6.  مؤسسه غیرتجاری نمی‌ تواند اقدام به اخذ کارت بازرگانی کند.
 7. مؤسسه غیرتجاری باید مانند شرکت‌ ها دارای مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی بطور فوق‌ العاده، مجمع عمومی فوق‌ العاده و هیئت مدیره باشد.
 8. هیئت مدیره مؤسسه را مجمع عمومی عادی از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می‌ کند.
 9. مدیران می‌ توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و می‌ توانند دارای اختیارات تام باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
 10. این مؤسسات از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد؛ شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
 11.  در مؤسسه غیر تجاری همانند شرکت با مسئولیت محدود؛ انتخاب بازرس اجباری نیست اما می‌ تواند دارای بازرس باشد.

نحوه ثبت موسسات غیر تجاری و نکات حقوقی انحلال موسسات غیر تجاری

نحوه ثبت مؤسسه غیرتجاری:

 1. تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
 2.  تنظیم صورتجلسه مؤسسین و امضاء آن توسط شرکاء
 3. تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
 4.  مراجعه به سامانه ثبت شرکت‌ ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir
 5.  تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت. نام‌ های انتخاب شده باید:
  • با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
  •  سابقه ثبت نداشته باشد.
  •  از نام‌ های خارجی نباشد.
 6. مسئول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.
 7.  کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد.
 8. اگر اطلاعات وارد شده دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می‌ گردد و باید نقص را رفع نمایید و در غیر این صورت و عدم وجود نقص در اطلاعات، آن را تأیید می‌ کند.
 9.  بعد از پذیرش اینترنتی، باید نسخه اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمائم آن‌ ها را از طریق باجه‌ های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه‌ ی پذیرش ارسال نمایید.
 10.  با تکمیل فرم‌ ها و ارسال آن به اداره‌ ی ثبت شرکت‌ ها اگر صورتجلسه‌ ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می‌ شود و باید رفع نقص نمایید و گاهی حتی ممکن است صورتجلسه‌ ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه‌ ای به شما اعلام می‌ گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه‌ ی جدید اقدام نمایید.
 11.  اگر صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ ها را صادر می‌ کند.
 12.  مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می‌ شود.
 13.  مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تأسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ ها می‌ نماید.
 14.  پس از احراز هویت متقاضی در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می‌ نماید.
 15.  بعد از آن مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت‌ ها آن‌ ها را مهر کرده است به متقاضی تسلیم می‌ شود.
 16.  در نهایت با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مراحل ثبت مؤسسه به پایان می‌ رسد.

نکات حقوقی انحلال مؤسسه غیرتجاری:

دو نوع انحلال برای مؤسسات وجود دارد:

 1. انحلال اختیاری:
  زمانی که افرادی با توافق یکدیگر تصمیم به تأسیس و ایجاد مؤسسه‌ ای می‌ گیرند، به همان صورت نیز می‌ توانند تصمیم به انحلال مؤسسه را اتخاذ نمایند. شرکای مؤسسه می‌ توانند به اختیار خود تصمیم به انحلال مؤسسه بگیرند. برای انحلال مؤسسه باید مدیری برای تصفیه ی امور مؤسسه وجود داشته باشد. گاهی مدیر تصفیه در اساسنامه ی مؤسسه معین شده است که در این صورت، کارهای تصفیه را انجام می‌ دهد. در غیر این‌ صورت باید مجمع عمومی تشکیل شود تا یک نفر را برای انجام امور تصفیه انتخاب کنند.
 2. انحلال به حکم دادگاه:
  در این مورد نیز مدیر تصفیه باید انتخاب شده باشد. در صورتی که این اتفاق نیفتاده باشد، دادگاه با صدور حکم انحلال مؤسسه، مدیر تصفیه را انتخاب خواهد کرد.

 

مدارک و شرایط لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری

شرایط لازم برای ثبت مؤسسه غیرتجاری:

ثبت درخواست، نیازمند داشتن اظهارنامه است. اظهارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

 1.  نام مؤسسه
 2. تابعیت
 3.  مرکز اصلی فعالیت
 4.  موضوع فعالیت
 5. اسامی مؤسسین
 6. دارایی مؤسسه ( نقدی و غیرنقدی )
 7. مراکز شعب مؤسسه
 8. ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء مؤسسین، اساسنامه این تشکیلات می‌ تواند مانند اساسنامه شرکت‌ های بامسئولیت محدود باشد.
  این مدارک باید به اداره ثبت شرکت‌ ها تحویل داده بشوند.

مدارک لازم برای ثبت مؤسسه غیرتجاری:

 1.  تصویر شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره
 2.  فتوکپی کارت ملی و شناسنامه بازرسین
 3. کارت ملی برابر اصل شده کلیه مؤسسین و مدیرعامل در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
 4.  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 5.  دو جلد اساسنامه مؤسسه و امضاء تمام صفحات آن توسط کلیه مؤسسین
 6.  دو برگ تقاضانامه مؤسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه مؤسسین، اوراق تقاضانامه باید از اداره ثبت شرکت‌ ها تهیه شود
 7. معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که مؤسسین و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند.
 8. ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.
 9. مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ ها
 10.  تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی مؤسس، مبنی بر غیردولتی بودن آن.
مسائل حقوقی کسب و کارهای کوچک

مسائل حقوقی کسب و کارهای کوچک ، خرد و خانگی

همه دوست دارند که به موفقیت و سود دست پیدا کنند. بسیاری از مشاغل هستند که در ابتدا به عنوان یکی از کسب و کارهای کوچک یا استارتاپ و براساس دوستی، رفاقت و یا روابط فامیلی شکل می‌ گیرند. این مدل شکل گیری سبب می‌ شود تا افراد گمان کنند نیازی نیست تا اطلاعات حقوقی در این زمینه داشته باشند و یا کار را به صورت اصولی پیش ببرند.
باید بدانید این فکر کاملاً اشتباه است. ممکن است شخص یا اشخاصی از کار شما کپی کنند یا یک دعوای ساده کسب و کار شما را به خطر بیندازد. پس اهمیتی ندارد کارتان چقدر کوچک است؛ شما نیاز دارید تا مسائل را به صورت اصولی پیش ببرید.

لزوم توجه به مسائل حقوقی برای کسب و کار های کوچک

رشد روزافزون کسب و کارهای خانگی و خرد ، نیاز به توجه نسبت به آینده‌ ی این نوع کسب و کارها را ایجاد می‌ کند. بنابراین باید به مسائل حقوقی این کسب و کارها پرداخته شود. عدم توجه به مسائل حقوقی در کسب و کارها می‌ تواند مشکلات زیادی را برای کسب و کار و صاحبان آن ایجاد کند. در ابتدای ایجاد کسب و کارهای خانگی یا کوچک، ممکن است بسیاری از امورات به سادگی پیش بروند ولی با گذر زمان و بزرگ شدن کسب و کار، مسائلی حقوقی ریز و درشتی برای صاحبان کسب و کار به وجود خواهد آمد.

ثبت شرکت برای کسب و کارهای کوچک

زمانی که یک کسب و کار کوچک، خرد و خانگی را به راه می اندازید؛ ممکن است اصلاً به موردی مانند ثبت شرکت فکر نکنید. ثبت شرکت یکی از مسائلی است که کسب و کارهای کوچک توجهی به آن ندارند. با گذر زمان و گسترش کسب و کار لزوم به ثبت شرکت بیشتر حس خواهد شد. ثبت شرکت باعث خواهد شد که در آینده‌ ای نه چندان دور یک کسب و کار بتواند مسائل حقوقی پیش آمده بین شرکا را راحت‌ تر حل و فصل کند، با شرکت‌ ها و مؤسسات دولتی و خصوصی عقد قرارداد نماید و کارش را گسترش دهد.

ثبت شرکت برای کسب و کارهای کوچک
ثبت شرکت نیاز به دو یا چند شریک دارد. از انواع شرکت‌ هایی که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در ایران می‌ باشد، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص است. با توجه به نوع فعالیتی که دارید می‌ توانید یکی از این دو شرکت را انتخاب کنید.

ثبت برند برای کسب و کارهای کوچک و خانگی

بعد از ثبت شرکت، یکی دیگر از مسائل مهم و حقوقی برای کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت برند است. ثبت برند چرا الزام دارد؟ با گسترش فعالیت یک کسب و کار، ممکن است افرادی سودجو سعی در تقلید و راه اندازی شرکتی مشابه با آن را داشته باشند. این افراد با کپی برداری از نام، نشان و لوگوی این کسب و کار موفق، دفتری ثبتی را تأسیس و اقدام به جذب مشتری نمایند. در چنین شرایطی اگر شما نام برند خود را به ثبت نرسانده باشید، قادر به شکایت از اینگونه افراد نخواهید بود. پس در نتیجه ثبت برند، علاوه بر اینکه که یک نام را منحصر به شما می‌ کند، مسبب جلوگیری از سوء استفاده‌ های احتمالی اشخاص سودجو خواهد شد.

مالکیت معنوی و کسب‌وکار کوچک

شاید فکر کنید کسب و کارهای کوچک بی‌ تأثیر هستند. ولی بر طبق آمار کسب و کارهای کوچک نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رقابت، افزایش تولید، دستیابی به پیشرفت‌ های فنی و به‌ طور کلی بهبود اوضاع اقتصادی کشورها دارند. این کسب و کارهای کوچک برای پابرجا ماندن یا پیشرفت ممکن است نیاز به مشارکت با سایر شرکت‌ های بزرگ داشته باشند. این تعامل اطلاعات با سایر نهادها خطراتی را نیز برای کسب و کارهای کوچک به همراه دارد از جمله این خطرات می‌ توان به افشای اطلاعات و تکنولوژی و سوء استفاده‌ ی رقبا از این اطلاعات اشاره کرد. از آنجایی که سود حاصل از این مشارکت‌ ها بیش از خطرات و معایب آن است، راهکارهایی به منظور مدیریت اموال فکری و کاهش این خطرات وجود دارد:

 1.  ثبت حقوق مالکیت فکری از جمله اختراعات، طرح‌ های صنعتی و علائم تجاری
 2.  تدابیر تکمیلی که بعضی اوقات جایگزین راه‌ حل اول می‌ شوند. مانند:
  • پیچیده کردن فرآورده یا فرآیند تولید به نحوی که امکان کپی کردن از طریق مهندسی معکوس غیرممکن یا دشوار شود.
  • انتشار توصیفی اجمالی در خصوص ایده‌ ی جدید که در این صورت به دلیل جدید نبودن ایده، امکان ثبت آن توسط رقبا وجود ندارد.
  •  برقراری ارتباط با مشتریان، تا به دلیل کیفیت برتر محصولات و رضایت مشتری، مشتریان حاضر به پذیرش محصولات شرکت‌ های رقیب نشوند.
 3. استفاده ترکیبی از روش ثبت حقوق مالکیت فکری و راهکارهای تکمیلی به ویژه محرمانگی، این روش بسیار کارآمد است. زیرا دو روش قبلی را در بر دارد.

مجوز راه‌اندازی مشاغل خانگی

مشاغل خانگی به آن دسته از کسب ‌و کارهایی گفته می‌ شود که توسط اعضای خانواده در فضای مسکونی و بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه‌ ها انجام می‌ گیرد. مشاغل خانگی در ایران زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌ کنند. دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مبنای صدور تمام مجوزهای لازم برای راه‌ اندازی این مجموعه‌ ها است.

شرایط اخذ مجوز راه اندازی مشاغل خانگی

شرایط عمومی اخذ مجوز راه‌ اندازی مشاغل خانگی:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از آن (برای متقاضیان مرد)
 3.  اقامت در محل اجرای طرح کسب ‌و کار خانگی (برای افراد مستقل)
 4. حداقل بیست سال سن (برای اشخاص پشتیبان)
 5. نداشتن سابقه کیفری مؤثر (برای افراد پشتیبان)

شرایط اختصاصی اخذ مجوز راه‌ اندازی مشاغل خانگی:

 1.  داشتن توانایی مدیریت به منظور اداره کسب ‌و کار
 2. حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط (برای افراد پشتیبان)
 3.  داشتن ایده و ارائه طرح برای آغاز فعالیت
 4. گواهی آموزش و مهارت در زمینه کاری مورد نظر
 5.  تأمین حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه مورد نیاز (برای افراد پشتیبان)
 6. گواهی سلامت (برای متقاضیان رشته‌ های مرتبط به مواد غذایی و بهداشتی)

پشتیبان مشاغل خانگی کیست؟

اشخاص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت حمایت از تعدادی از شاغلین خانگی را بر عهده می‌ گیرند. این حمایت و پشتیبانی، تمام فرایند تولید و ارائه خدمات اعم از آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار مناسب، مشاوره، نوآوری، طراحی و بسته‌ بندی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز اخذ مجوز راه‌اندازی مشاغل خانگی:

 1. شناسنامه و کارت ملی اعضا
 2.  کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان
 3.  گواهی عدم سوء پیشینه (برای اشخاص پشتیبان)
 4.  آخرین مدرک تحصیلی متقاضیان
 5.  گواهی کارت مهارت مرتبط با حوزه کاری مورد تقاضا

مراحل صدور مجوز راه‌اندازی مشاغل خانگی:

 1.  ثبت‌ نام در سامانه مشاغل خانگی کشور
 2.  ارائه درخواست جواز مشاغل خانگی
 3. تحویل مدارک و تکمیل فرم‌ های مربوط
 4. ارائه طرح توجیهی کسب ‌و کار از سوی متقاضی
 5.  ارائه مستندات تأمین سرمایه و سهم آورده متقاضی (برای افراد پشتیبان)
 6.  بررسی درخواست و طرح متقاضی در دستگاه اجرایی (ظرف حداکثر یک هفته)
 7. تأیید طرح و صدور مجوز قانونی مشاغل خانگی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

مدت زمان اعتبار مجوز راه اندازی مشاغل خانگی:

مدت اعتبار مجوز مشاغل خانگی ۶۰ ماه (پنج سال) است. این زمان برای رشته‌ های مرتبط با صنایع غذایی و امور فرهنگی و هنری ۲۴ ماه (دو سال) تعیین شده است که می‌توان آن را تمدید کرد.

 

توصیه‌های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک

برای جلوگیری از وارد شدن ضرر به کسب و کارتان، موارد زیر را به یاد داشته باشید:

 1. توجه به توانایی‌ های مورد نیاز حسابدار مالیاتی برای کسب وکارهای کوچک
 2.  اهمیت هماهنگی اطلاعات ارسالی برای سازمان امور مالیاتی درباره درآمدهای حاصله
 3. نگهداری سوابق مالی کافی
 4. تفکیک حساب‌ های مالی شخصی از حساب‌ های مالی کاری
 5.  اهمیت درک تفاوت میان درآمدهای خالص و ناخالص
 6. مشخص کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری
 7. مدیریت مناسب حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان
 8.  جویا شدن نظر حسابدار یا مشاور مالی درباره طرح و نقشه کاری
 9. استفاده حداکثری از قوانین و مزایای سرمایه گذاری
 10. استفاده از دفاتر پلمپ

جمع بندی و نتیجه گیری

صاحبان کسب و کارهای کوچک گمان می‌کنند نیازی به دانستن مسائل حقوقی ندارند. این افراد تصور می‌کنند خیلی از نکاتی که شرکت‌ ها و مؤسسات ملزم به رعایت آن هستند؛ روی کسب و کارهای کوچک و خانگی تأثیر ندارد. باید این طرز فکر غلط را کنار بگذارید. هر کسب و کاری هر چقدر هم که کوچک، خرد یا خانگی باشد؛ باز هم نیاز به مشخص بودن اهداف و فعالیت‌ هایش دارد.
شما با اخذ مجوز، ثبت کسب و کارتان به عنوان یک شرکت، ثبت برندتان، داشتن دفاتر پلمپ برای مشخص بودن حساب‌ های مالی کسب و کارتان، به راحتی می‌ توانید از مزایای حقوقی و قانونی بهره‌ مند شوید و با این مزیت دست سودجویان و کلاهبرداران را از کسب و کارتان کوتاه کنید.
اهمیت مسائل حقوقی کسب و کارهای کوچک، خرد و خانگی را دست کم نگیرید. اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کرده و در صورت نیاز با متخصصین و مشاوران مشورت کنید.