نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

سهام شرکت رکن اصلی تشکیل یک شرکت و پشتوانه‌ ای برای ادامه حیات و فعالیت‌ های شرکت در آینده محسوب می‌ شود. سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده‌ ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سندی قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است بانام و با بی‌ نام باشد. این موارد در زمان ثبت شرکت تعیین شده اند. در این مقاله قصد داریم به شرایط نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی بپردازیم.

نقل و انتقال سهام

هم برای شرکت سهامی خاص و هم برای شرکت مسئولیت محدود، نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت‌ ها انجام می‌ گیرد. مواردی که در نقل و انتقال شرکت‌ ها وجود دارند:

 1.  انتقال سهام با نام یا سهام بی‌ نام خواهد بود.
 2.  انتقال سهام به دلیل افزایش یا کاهش تعداد شرکا خواهد بود.
 3.  انتقال سهام برای افزایش یا کاهش سرمایه شرکت خواهد بود.
 4.  انتقال سهام برای تغییر سهام شرکت توسط شرکاء و واگذاری آن به یکدیگر خواهد بود.
 5.  ممکن است واگذاری کل سهام در قالب فروش سهام شرکت سهامی خاص صورت بگیرد.

مالیات نقل و انتقال سهام

برای نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص باید بعد از تنظیم صورتجلسه، شخص واگذار کننده سهام به حوزه مالیاتی خود مراجعه نماید و برگه مفاصا حساب دریافت کند. برای دریافت برگه مفاصا حساب باید به اندازه 4 درصد از میزان سهامی که منتقل می‌ گردد را در همان سازمان به عنوان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص پرداخت نماید تا گواهی مفاصا حساب را دریافت نماید.

نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکتها

نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکتها

با طی کردن مراحل زیر می‌ توانید فرآیند نقل و انتقال سهام را در سامانه ثبت شرکت‌ ها انجام دهید:

 1. تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده جهت تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام به صورت: شخص قدیم ….. میزان از سهام خود را به آقای/خانم …. واگذار نمود و از شرکت خارج گردید یا سهامش به …. میزان کاهش یافت.
 2.  تعیین سمت مدیران و سایر مواردی که با نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص دستخوش تغییر قرار شده‌ اند.
 3.  تهیه لیست سهامداران قبلی همراه تعداد سهام قبلی و میزان سهام جدید در یک جدول که باید کنار صورتجلسه به تأیید و امضای سهامداران رسیده باشد.
 4. ارائه یک نسخه از صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص و برگه لیست سهامداران به سامانه صدور قبض مالیات مراجعه و دریافت برگه مفاصا حساب میزان سهام انتقالی که به میزان 4 درصد از میزان سهامی انتقالی باید به مالیات پرداخت نموده و گواهی بگیرید.
 5.  ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت‌ ها
 6.  ارسال مدارک به پست از طریق باجه‌ های منتخب پستی
 7. دریافت پیش نویس آگهی و امضا در اداره ثبت و پرداخت حق الثبت
 8.  درج آگهی تغییرات سهام در روزنامه رسمی کشور

انواع سهام

در زمان تأسیس شرکت باید نوع سهام خود را تعیین کنید. نوع سهام در روند و فعالیت‌ های شرکت اهمیت بسیاری دارد. این سهام، ضامن خسارت‌ هایی هست که ممکن است مدیران در دوران مدیریت خود به شرکت وارد کنند. در صورت وارد شدن خسارت، مدیران تا زمان پرداخت کامل بدهی مجاز به انتقال آن نیستند. با این وجود انتقال سهام‌ های با نام یا بی‌ نام سهامداران به اعضای جدید و قدیم مانعی ندارد. همچنین اجاره سهام، غیرمجاز اما رهن سهام شدنی است. اگر سهام شما در ردیف سهام‌ های قابل انتقال قرار دارد؛ برای طی پروسه فروش سهام شرکت سهامی خاص یا محدود، باید مدارک شناسایی اعضای جدید و قدیم شرکت به همراه روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات را آماده کنید. سهام را می‌ توان به انواع و بخش‌ های مختلفی تقسیم کرد. این تقسیم بندی عبارت است از:

 1. سهام از نظر شکل کلی:
  •  سهام بانام
  • سهام بی‌ نام
 2.  صاحب سهام و ماهیت آورده‌ ای که دارد:
  • سهام نقدی
  • سهام غیر نقدی
 3.  سهام از نظر حقوقی که بیان کننده صاحب آن در رابطه با سرمایه شرکت باشد:
  • سهام عادی
  • سهام ممتاز
 4. سهام برای اینکه بتواند فعالیت و اداره شرکت را به نحوی کنترل کند:
  •  سهام مدیریتی
  • سهام کنترلی

نحوه واگذاری و فروش سهام بانام

برای انتقال سهام بانام، شرکا باید قبل از هر چیزی یک صورت جلسه‌ ی مجمع عمومی به طور فوق العاده مبنی بر انتقال سهام تنظیم و امضا کنند . بعد از آن با مراجعه به دارایی و پرداخت مالیات انتقال سهام، گواهی پرداخت سهام را دریافت کنند. در مرحله بعد باید گواهی مذکور را به اداره ثبت شرکت‌ ها تحویل دهند و پس از طی تشریفات اداری، سهام را واگذار نمایند.

نحوه واگذاری سهام بی نام

نقل و انتقال سهام‌ های بی‌ نام تنها وابسته به تنظیم صورتجلسه انتقال است و از پرداخت مالیات و طی تشریفات اداری معاف می‌ باشد. با تنظیم صورتجلسه بی‌ نام کردن سهام‌ ها، کار واگذاری آن‌ ها در کم‌ ترین زمان ممکن صورت می‌ گیرد.

نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود به شکل زیر می باشد:

 1. مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند نقل و انتقال سهام بین فروشنده و خریدار
 2. تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 3.  تعیین سمت مدیران و حق امضا و …
 4.  ثبت در سامانه اداره ثبت
 5.  ارسال پستی مدارک در قالب ثبت تغییرات شرکت
 6. پیش نویس آگهی تغییرات
 7. پرداخت حق الثبت و امضا توسط شخص امضا کننده دفاتر
 8. درج در روزنامه رسمی

نحوه واگذاری سهام در شرکت با مسئولیت محدود

قانون‌گذار این نوع شرکت‌ ها را ملزم می‌ کند که واگذاری سهم‌ الشرکه را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. برای تحقق این امر باید دو استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکت‌ ها ارائه شود.

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

از آنجایی که در شرکت‌ های سهامی، سرمایه شرکت وثیقه‌ ی طلب طلبکاران است، شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد. بنابراین نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است. یعنی هر یک از شرکا می‌ تواند در صورت لزوم، با انتقال سهم خود از شرکت خارج شود. در شرکت‌ های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است. اما به موجب ماده 41 ل.ق مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌ توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار در نظر بگیرند. اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر وابسته بودن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیئت مدیره وجود نداشته باشد، نقل و انتقال سهام کاملاَ آزاد است.

نحوه واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص

نحوه انتقال سهام در شرکت‌ های سهامی خاص نیز مانند نحوه انتقال سهام‌ های بانام است. هم واگذار کننده و هم گیرند مشمول قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام هستند.

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام

مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 1. مدارک نقل و انتقال سهام اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد
  • تشکیل جلسه هیئت مدیره
  • تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیئت مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
  • فتوکپی شناسنامه‌ ی سهامداران جدید
  •  برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور ( قسمت مالیات بر شرکت‌ ها )
  • فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
 2.  مدارک نقل و انتقال سهام اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق‌ العاده باشد
  •  تشکیل جلسه‌ ی مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده‌ ی سهام رسیده باشد.
  •  فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
  •  اخذ مفاصا حساب ( مالیات )
  • نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور ( مالیات بر شرکت‌ ها )
  • فهرست جداگانه صاحبان قبل از نقل و انتقال
  •  فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال

فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

جمهوري اسلامي ايران شماره : وزارت امور اقتصادي و دارايي فرم درخواست نقل وانتقال سهام تاريخ : سازمان امور مالياتي كشور شماره پرونده: اداره كل امور مالياتي ………………………………………………………… اداره امور مالياتي …………………………………………….

نظر به اينكه انتقال دهنده /انتقال دهندگان با مشخصات زير : سهم شناسايي

شماره اقتصادي

شماره ملي محل صدور

ثبت شماره شناسنامه

ثبت تاريخ تولد

نام پدر شخص حقيقي/حقوقي

1. 2. 3.

نشاني محل سكونت / اقامتگاه قانوني انتقال دهنده/ انتقال دهندگان: 1- آدرس تلفن شماره پستي 2- آدرس تلفن شماره پستي 3- آدرس تلفن شماره پستي

ضمن اعلام اطلاعات زير: قصد انتقال حق تعداد تقدم سهام/ …………………… سهم……………………..ریال

سهم به الشركه ارزش مبلغ اسمي ……هر ……..سهم………ریال

شماره شناسايي

شماره اقتصادي شماره ملي محل صدور

ثبت شماره شناسنامه

ثبت تاريخ تولد

نام پدر شخص حقيقي/حقوقي 1. 2. 3.

جمعأ به مبلغ ………………… …………………………… ريال كه مورد تأیيد انتقال گيرنده/ انتقال گيرندگان با مشخصات زير مي باشد. نشاني محل سكونت / اقامتگاه قانوني انتقال گيرنده/ انتقال گيرندگان: 1- آدرس تلفن شماره پستي 2- آدرس تلفن شماره پستي 3- آدرس تلفن شماره پستي تقاضاي صدور گواهي موضوع تبصره ٢ ماده ٣۴١ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٣/ ١٢ /۶۶١٣ واصلاحيه هاي بعدي آن

جهت فروش سهام / سهم الشركه خود در ………………………………………………………………… به نشاني ………………………………………………………………………………………………. تلفن ………………….. شماره پستي…………………… به ……………………………………………………………… دارد. خواهشمند است در اين خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

نام : مودي / وكيل مودي مهر و امضاء

تبصره ٢ ماده ٣۴١ : از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركت‌ ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمي آن‌ ها وصـول مي‌ شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در مـوقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتـقال حسب مـورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند. اسامي ساير انتقال دهندگان:

سهم شناسايي شماره

ثبت شماره ملي محل صدور

ثبت شماره شناسنامه

ثبت تاريخ تولد

نام پدر شخص حقيقي/حقوقي 4. 5. 6.

نشاني محل سكونت / اقامتگاه قانوني انتقال دهندگان: ۴- آدرس تلفن شماره پستي ۵- آدرس تلفن شماره پستي ۶- آدرس تلفن شماره پستي

اسامي ساير انتقال گيرندگان:

سهم شناسايي شماره

ثبت شماره ملي محل صدور

ثبت شماره شناسنامه

ثبت تاريخ تولد

نام پدر شخص حقيقي/حقوقي 4. 5. 6.

نشاني محل سكونت / اقامتگاه قانوني انتقال دهندگان: ۴- آدرس تلفن شماره پستي ۵- آدرس تلفن شماره پستي ۶- آدرس تلفن شماره پستي

صورتجلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نام شرکت: شماره ثبتی شرکت: شناسه ملی شرکت: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ……………………. به شماره ثبت شده ………………….. در تاریخ …………… ساعت ……………. در حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت در مکان قانونی شرکت تشکیل شد و ابتدا طبق لایحه 101 قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان مدیران جلسه انتخاب گردیدند: الف: طبق لایحه 101 قانونی تجارت: 1.خانم /آقای ……………………. در سمت رئیس جلسه 2.خانم /آقای ……………………. در سمت ناظر جلسه 3.خانم /آقای ……………………. در سمت ناظر جلسه 4.خانم /آقای ……………………. در سمت منشی جلسه ب: دستور جلسه به منظور نقل و انتقال سهام و واگذاری آن مجمع تایید و تصویب نمود. خانم/ آقای …………………………….. با واگذاری …….. سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ……………… کد ملی ……………………… متولد …………… صادره از ………………ساکن ……………………. خیابان ……………. کوچه …………. پلاک ………………….. کد پستی …………………… از شرکت خارج شد. ( در صورت واگذاری کل سهام شرکت ) و یا : خانم / آقای ……………. با واگذاری ……… سهم به خانم / آقای ……………. فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… کد ملی ………………… متولد ……………… صادره از …………. ساکن ……………. خیابان ………… کوچه ………………… پلاک …….. کد پستی ……………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام

سهامداران شرکت‌ های سهامی عام در حوزه انتقال سهام، تام‌ الاختیار هستند و نیازی به کسب اجازه از هیئت مدیره یا مجامع عمومی ندارند. حتی با قید هیچ بند و تبصره‌ ای در اساسنامه نیز نمی‌ توان این آزادی را از سهامداران شرکت‌ های سهامی عام سلب کرد.

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام

 • تشکیل هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده
 • ارائه صورتجلسه تنظیم شده که به تأیید و امضای تمامی اعضای سهامدار رسیده باشد.
 • ارائه اصل و کپی از مدارک شناسایی مانند شناسامه و کارت ملی تمامی اعضای سهامدار و هیئت مدیره
 • ارائه یکی از روزنامه‌ های رسمی که آگهی‌ های شرکت مانند آگهی تأسیس یا تغییرات در صورت وجود، در آن منتشر می‌ شود.
 • ارائه آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت
 •  برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
 •  ارائه فهرستی از سهامداران قبلی شرکت و سهامداران جدیدی که اضافه شدند.

تفاوت واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام

در شرکت‌ های سهامی خاص نیز مانند شرکت‌ های سهامی عام اختیار تامی وجود دارد ولی چون تعداد شرکا در شرکت‌ های سهامی خاص نسبت به سهامی عام خیلی کمتر است؛ شرکا می‌ توانند نسبت به ورود و خروج سهامداران حساسیت بیشتری نشان داده و با قید یک سری بند و تبصره در اساسنامه، واگذاری سهام را محدود کنند. این کار در شرکت‌ های سهامی عام امکان پذیر نیست.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری سهام بنابر دلایلی انجام می‌ گیرد. این دلایل در حیطه اختیار و اراده واگذارکننده و گیرنده نیستند. مانند زمانی که بعد از فوت یکی از سهامداران، سهم وی به ورثه می‌ رسد. در این صورت ورثه بدون اینکه بخواهد یا نخواهد صاحب سهم و حق رأی شده و در سود و زیان شریک می‌ شود. روش ها انتقال سهام به صورت قهری:

 1. مراجعه به شرکت‌ های بورسی که متوفی در آن‌ ها سهامدار بوده است. در این صورت:
  •  شرکت مذکور ضمن دریافت مدارک مرتبط و بررسی آن‌ ها در قالب فرم خاص و به صورت تایپ شده « مشخصات متوفی و مشخصات ورثه » ضمن تقسیم سهام مابین ورثه طبق گواهی حصر وراثت به منظور اعمال در سیستم به شرکت سپرده‌ گذاری ارسال می‌ کند.
  •  در شرکت سپرده گذاری درستی تقسیم صورت گرفته و مدارک پیوست توسط کارشناس حقوقی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و پس از تأیید توسط کارشناس اعمال در سامانه اعمال می‌ شود.
  • نماینده شرکت مذکور به شرکت سپرده‌ گذاری مراجعه کرده و برگ سهام تفکیک شده مایین ورثه را دریافت می‌ کند که در ادامه متقاضی به همراه مدارک به شرکت مربوطه جهت دریافت برگ سهام‌ های تفکیک شده مراجعه کند.
 2.  مراجعه به دفاتر پیشخوان در این حالت متقاضی با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت که آدرس آن‌ ها در سایت شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی موجود است:
  •  درخواست خود را طرح می‌ کند.
  • درخواست پس از دریافت توسط شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نبودن مشکل سهام بین ورثه تقسیم می‌ شود.
  • سهامدار در صورتی که ساکن تهران است پس از انجام کار می‌ تواند برگ سهام خود را از تالار خدمات سهامداری مستقر در سعدی جنوبی دریافت کند.
  •  در صورت عدم تأئید پرونده به هر شکل با متقاضی تماس گرفته خواهد شد و نقص پرونده به آگاهی وی خواهد رسید.
  •  اگر پرونده از دفتری ارسال شده باشد که امکان چاپ گواهینامه نقل و انتقال در تالار بورس منطقه‌ ای آنجا باشد فایل گواهینامه سهام تفکیک شده به آن تالار ارسال می‌ شود.
  •  مراحلی که باید طی شوند:
   • مراجعه نماینده وراث به همراه مدارک مذکور به دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سطح ایران
   • بررسی مدارک و احراز هویت شخص مراجعه کننده توسط دفاتر پیشخوان تحویل گرفتن مدارک از نماینده و ارسال به سمات
   •  محاسبه تعداد سهام تعلق گرفته به هر یک از ورثه طبق برگه حصر وراثت و انتقال سهام برای هر یک از وراث
   • صدور گواهی نقل و انتقال برای هر یک ورثه
   •  ارسال پیامک صدور گواهینامه‌ به نماینده وراث
   •  صدور و چاپ گواهینامه نقل و انتقال سهام برای هر یک از ورثه به صورت مجزا
   • مراجعه هر یک از ورثه به دفاتر پیشخوان و یا امور ارتباط با مشتریان سپرده گذاری مرکزی همراه با مدرک شناسایی معتبر و دریافت گواهینامه نقل و انتقال سهام
انتخاب نام برای شرکت های تازه تاسیس

انتخاب نام برای شرکت های تازه تاسیس

اگر شما هم به فکر راه‌اندازی یک کسب و کار باشید و بخواهید کار را به صورت قانونی و اصولی پیش ببرید؛ اولین چالشی که با آن روبه‌رو هستید، ثبت شرکت است. برای ثبت شرکت اولین گامی که پیش پای شما قرار می‌گیرد، انتخاب نام شرکت‌ تان است. انتخاب نام مراحل گوناگونی دارد زیرا این انتخاب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله قصد داریم تمام موارد مهم در انتخاب نام برای شرکت‌های تازه تأسیس را بررسی کنیم.

اهمیت اسم شرکت در چیست؟

اسم شرکت از موارد حساس و بااهمیت ثبت شرکت محسوب می‌شود. برای انتخاب اسم شرکت نیاز به دانستن اطلاعات زیاد درباره آن و دقت و زمان لازم می‌باشد. بهتر است در انتخاب اسم شرکت بسیار دقت کنید تا بعد از ثبت شرکت مجبور به تغییر اسم شرکت نشوید.

خواه یا ناخواه، نامی که برای شرکت‌تان انتخاب می‌کنید بخش جدایی ناپذیر از برند شرکت‌تان خواهد شد. اسم شرکت نشان دهنده برند و موقعیت آن در بازار خواهد بود.

به طور کلی می‌توان گفت نام یک شرکت، بخش بزرگی از برند شرکت است . در زمان انتخاب نام باید درباره دامنه نام، محصولات و بازاریابی فکر کنید.

اینکه یک نام چگونه تمامی جوانب برند شما را منعکس خواهد کرد؛ سبب می‌شود تا اسم شرکت مهم‌ترین و منحصر به فردترین خصوصیات برند باشد.

اسم شرکت باید انتقال دهنده تجربه، نوع فعالیت، ارزش، وجه تمایز محصولات و خدمات باشد.

 

نحوه انتخاب نام برای شرکت

برای انتخاب نام شرکت باید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

 1. نام شرکت کوتاه و مختصر باشد.
 2. حداقل دو سیلاب از نام پیشنهادی شما باید با اسمی دارای سابقه متفاوت باشد.
 3. در اسم شرکت نباید نام شخصی در نام شرکت ذکر شود. ( مگر اینکه شرکت تضامنی باشد. )
 4. باید با حیطه فعالیت شرکت هماهنگی داشته باشد.
 5. اسامی رقبا را چک کنید.
 6. از خلاقیت خود برای انتخاب نام استفاده کنید.
 7. از برخی کلمات تنها در صورتی می توان استفاده کرد که مجوز مربوطه از مراجع گرفته شود.مانند:بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیستی، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی، هنری، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و غیره…
 8. پرهیز از استفاده اسامی ائمه و معصومین در انتخاب نام شرکت
 9. در انتخاب نام باید به قوانین اداره ثبت احوال توجه کرد.
 10. نام مناطق جغرافیایی مختلف تنها درصورتی قابل استفاده هستند که شرکت در همان منطقه ثبت شود.
 11. کلمه‌های زیر در اسم شرکت مجاز نمی‌باشد و برای استفاده نیاز به مجوز از مراجع خاص می‌باشد:هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل،‌متریک، مترلژی.  جهاد، آسانسور، آژانس، ایثار، ایثارگران، شاهد، شهید، آزاده، جانبازان، تکنو، فامیلی، فیلتر، نیک، باور، میکروبرد،  ملی، ایران، ملت، کشور، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، دکوراسیون.
 12. باید دارای اسم خاص باشد. تقسیم بندی اسم‌های خاص:
  • اسم مخصوص انسان‌ها مانند : مهتاب، حمید، حسین، امیر
  • اسم مخصوص حیوانات مانند: رخش، شبدیز، ققنوس
  • اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند: آسیا، گرگان، اهواز، شاهوار
  • اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند مانند: انجیل، تخت طاووس، کوه نور، گندم
  • اسم خاص جمع بسته نمی‌شود، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد.مانند:ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است،که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است.
 13. عدم استفاده ازحروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
 14. عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل : پی وی سی و…
 15. از بازی با کلمات بپزهیرید.
 16. نام انتخابی‌تان ظاهری زیبا و متقارن داشته باشد.
 17. از انتخاب نام‌های کلیشه‌ای خودداری کنید.

اسم های تجاری شیک

در دنیای مدرن امروز، تنوع و خاص بودن کالاها و خدمات رو به افزایش است. بنابراین انتخاب اسامی لوکس و منحصربه فرد برای یک کالا یا خدمات توجه مخاطب را به خود جلب می‌کند.

فعالان و ارائه دهندگان خدمات و محصولات این مورد را موضوعی مهم به حساب می‌آورند. این را در نظر داشته باشید انتخاب نام مناسب، نقش ویژه‌ای در آینده کاری و حرفه شما خواهد داشت.

پس نام لوکس و شیک نیز می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب باشد. البته اگر با نوع فعالیت شما سازگار است.

انتخاب اسم شرکت

اسم انتخاب شده برای شرکت باید بتواند ارزش و تجربه را میان محصولات انتقال بدهد. بعضی ازکارشناسان بر این باورند که اسم‌های انتزاعی بهترین اسم‌ها می‌باشند.

در حالی که برخی دیگر از افراد معتقدند که اسم‌های خبری به مشتریان نشان می‌دهد که کسب و کار شما چیست و دقیقا چه کالا و یا خدماتی را ارائه می‌دهید.

هستند افرادی که بر این باورند اسم‌های خلاقانه و ابداعانه بیشتر در ذهن باقی می‌ماند و برخی بر این باورند که این اسم‌ها سریع‌تر فراموش می‌شوند.

بهترین راه این است که با بررسی رقبای خودتان و مشورت با کارشناسان اسمی مناسب برای شرکت‌تان انتخاب کنید.

مقررات و قوانین انتخاب اسم شرکت

 1. نام‌ انتخاب شده حتی با سند رسمی قابل انتقال به دیگران نیست.
 2. برای شرکت‌های تعاونی در ابتدا باید وزارت تعاون نام انتخابی را تأیید کند.
 3. نام شرکت باید دارای معنی و ریشه فارسی و موجود در یکی از فرهنگ نامه‌های معتبر فارسی از جمله فرهنگ نامه دهخدا، معین و عمید باشد.
 4. اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
 5. طبق شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 6. لاتین نباشد.
 7. دارای سابقه ثبت نباشد.
 8. از اعداد به صورت حروف استفاده شود.
 9. از عناوین ایثارگران و شاهد و امثال آن که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
 10. از عنوان شعرا ، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر اسنفاده نشود.
 11. کلماتی مانند بازرگانی، مهندسی، خدماتی و امثال آن قابل ثبت به عنوان اسم شرکت هستند ولی به عنوان یکی از سیلاب‌های خاص نام شرکت محسوب نمی‌شوند.
 12. در ثبت شرکت‌های کنسرسیوم و جوینت ونچر که مشارکت دو یا چند شرکت ایرانی و خارجی هستند، می توان از نام کامل شرکت خارجی یا قسمتی از نام شرکت خارجی به همراه نامی فارسی با ارائه مدارک شرکت خارجی و ترجمه رسمی اوراق آن استفاده نمود.
 13. موارد زیر در نام شرکت پذیرفته نمی‌شوند:
  • نام‌هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
  • نام‌هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
  • نام‌هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه‌های بی‌معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
  • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
  • هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
 14. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تأسیس به مرجع ثبت شرکت‌ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
 15. مهلت اعتبار نام تأیید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می‌گردند نامحدود است.
 16. در صورتی که نام تأیید شده شخص حقوقی در شرف تأسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تأیید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت‌های سهامی عام 6 ماه از تشکیل مجمع عمومی مؤسس می‌باشد.

روش تعیین نام شركت ها و مؤسسات غیرتجاری

برای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری، باید نامی برای آن‌ها تعیین کرد. ابتدا نیاز هست تا یکی از موارد زیر را مشخص کنید:

 1. تعیین نام شرکت و مؤسسات غیرتجاری که قبلاً سابقه‌ای نداشته و مؤسسین قصد تأسیس آن را دارند.
 2. تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته و قصد تعویض نام آن را دارند.
 3. تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعباتی از آن‌ها در ایران تأسیس می‌شود.

پس از آن می‌توانید مراحل تعیین نام شرکت را دنبال کنید.

شرایط نام شرکت

برای انتخاب نام شرکت نیاز هست تا همه قوانین رعایت شوند. برای بررسی این موارد می توانید به بخش‌های مقررات و قوانین انتخاب اسم شرکت یا نحوه‌ی انتخاب نام برای شرکت که در همین مقاله موجود هستند، مراجعه کنید.

مراحل تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت و مؤسسات غیرتجاری که قبلاً سابقه‌ای نداشته و مؤسسین قصد تأسیس آن را دارند.

 1. در ابتدای امر موارد زیر باید مهیا شوند:
  • شرکت‌های با مسئولیت محدود و سهامی خاص: تکمیل شرکت‌نامه و اظهارنامه که از قسمت فروش اوراق بهادار تهیه می‌شود و اساسنامه که بوسیله متقاضیان تکمیل می‌گردد و سایر مدارک لازم
  • مؤسسات: فرم مخصوص مؤسسه و پروانه تأسیس مؤسسه که قبلاً بوسیله شهربانی جمهوری اسلامی ایران بطور محرمانه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شده و در قسمت تعیین نام نگهداری می‌شود.
 2. افرادی که قصد تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در تهران را دارند:
  • پس از بررسی و اینکه دستور تعیین نام در بالای اوراق داده شده و اطمینان کامل از هویت متقاضی اقدام و کوشش در جهت انتخاب یک اسم از سری اسامی پیشنهادی که بطور جداگانه و به ترتیب اولویت بوسیله متقاضی ارائه شده صورت می‌گیرد.
  • با مراجعه به دفا‌تر موجود باید این اسامی را مورد بررسی قرار دهید. این اسامی باید:
   • با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشند.
   • با مراجعه به دفا‌تر موجود و کثرت نام شرکت‌های ثبت شده موجود سعی می‌شود که همواره نام انتخابی تشابه اسمی با نام شرکت‌های ثبت شده را پیدا نکند.
  • پس از اطمینان از اینکه نام انتخابی یک اسم مطلوب است؛ در دفتر مربوطه با توجه به نوع شرکت و تاریخ ماه و سال وارد می‌شود.
  • در بالای اوراق ارائه شده نیز نام شرکت را با توجه به نوع آن نوشته و امضاء می‌شود که باید مورد تأیید و موافقت مدیر کل و یا معاون و یا رئیس اداره مربوطه واقع شود.
 3. اشخاصی که در شهرستان‌ها قصد تأسیس شرکت را دارند:
  • باید برای تعیین نام شرکت خود از مرکز کسب تکلیف نمایند.اینکار بوسیله نامه یا تلگرافی از ادارات ثبت استعلام می‌شود و یا متقاضی می‌تواند مستقیماً با درخواست کتبی مراجعه نموده و تقاضای نام نماید.
  • کلیه این نامه‌ها پس از اینکه وارد دفتر اندیکاتور اداره شود در قسمت نام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • از اسامی انتخابی نام مطلوب انتخاب و بوسیله نامه برای شهرستان مربوطه صادر می‌شود.
  • برای هر نام مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده است، سپس اسم شرکت و نام شهرستان و شماره دفتر اداره و تاریخ روز در دفا‌تر وارد می‌شود.

تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته و قصد تعویض نام آن را دارند.

در این مورد باید برای تغییر نام شرکت‌ها صورتجلسه تغییر نام را که در آن شرکاء موافقت خود را برای تغییر نام شرکت اعلام نموده‌اند، تسلیم نمایند.

پس از بررسی صورتجلسه ارائه شده، نام جدید انتخاب و در دفا‌تر تعیین نام نیز وارد می‌شود.

بعد از طی کردن مراحلی که پیش از این برای بررسی نام گفته شده، نام انتخاب شده برای اقدام به صدور آگهی نزد مسئول مربوطه فرستاده می‌شود.

تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعباتی از آن‌ها در ایران تأسیس می‌شود.

تمامی مراحل برای این شرکت‌ها مانند شرکت‌های داخلی و ایرانی خواهد بود.

 

استعلام نام شرکت

برای استعلام نام شرکت می‌توانید به دو روش زیر اقدام کنید:

 1. اقدام از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس ilenc.ir
 2. رجوع به سایت پایگاه‌های اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به آدرس rrk.ir

چگونه می توان نسبت به عدم تایید نام درخواستی اعتراض کرد؟

اگر نام انتخابی شما بر اساس قوانین و مقررات است و هیچ مورد ممنوعه‌ای در آن به کار نرفته است؛

می‌توانید از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها درخواست اعتراض خود را مطرح کنید. معمولأ درخواست‌ها در طی 30 روز کاری بررسی خواهند شد.

چرا اسامی شرکت ها نباید با یکدیگر مشابهت داشته باشند؟

نام شرکت بخشی از هویت و شخصیت شرکت است . برای جلوگیری از مشکلات مالی و قانونی نیاز هست تا این نام‌ها با یکدیگر شباهت نداشته باشند.

از آنجایی که نام تأیید شده به شکل نامحدود اعتبار دارد لازم است تا شما به عنوان شخصی که قصد ثبت شرکت را دارد، به دنبال نامی منحصر به فرد باشید.

گاهی ممکن است با بررسی کارشناس، نام تعیین شده با قوانین تعارض داشته باشد.

در چنین حالتی درخواست متقاضی رد می‌شود و به او اطلاع داده می‌شود تا برای انتخاب نام جدید اقدام کند.

سوالات رایج در مورد ثبت شرکت

شرایط سنی چیست ؟

اعضا هیات مدیره و بازرسین در شرکتها باید حداقل ۱۸ سال داشته باشند. اما سهامداران محدودیت سنی ندارند و حتی یک نوزاد هم میتواند سهامدار یک شرکت باشد.

منظور از سرمایه اولیه برای ثبت شرکت چه مبلغی است؟

حداقل سرمایه ثبتی در شرکتها متفاوت است اما در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود که بیشترین آمار ثبت را دارند، حداقل سرمایه اعلامی ۱۰۰،۰۰۰ تومان میباشد. که در شرکت سهامی خاص ابتدای تاسیس باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه ثبتی اعلامی به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد. اما در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به واریز سرمایه ثبتی اعلامی به حساب نمیباشد و هر عدد سرمایه که اعلام شود نیاز به واریز ندارد.

آیا می توان آدرس منزل را جهت ثبت شرکت استفاده نمود ؟

از آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکتها بازدیدی صورت نمیگیرد و نیازی به ارائه اجاره نامه یا سند مالکیت به اداره ثبت شرکتها نمیباشد. اما کد پستی اعلامی باید واقعی باشد و برای آن کدپستی در اداره پست، نشانی ای ثبت شده باشد.

با این کد پستی میتوان شرکت را به ثبت رساند. اما در مراحل بعد از ثبت شرکت اگر محلی که بعنوان آدرس شرکت معرفی نموده اید کاربری مسکونی داشته باشد، در بعضی از استانها اداره دارایی این مورد را نمیپذیرد و برای تشکیل پرونده مالیاتی در سازمان دارایی دچار مشکل میشوید البته این موضوع در استانهای مختلف متفاوت است بنابراین بهتر است قبل از استفاده از کد پستی مسکونی به عنوان آدرس شرکت، از امکان پذیری گرفتن کد اقتصادی بعد از ثبت، مطمئن شوید.

روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چیست ؟

روزنامه رسمی یک شرکت سهامی خاص میباشد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند.
آگهی شرکتهایی که هر روزه ثبت میشوند، تغییراتی که هر روز در شرکتها ایجاد میشوند، علامتهای تجاری، طرح های صنعتی، اختراع هایی که هر روزه ثبت میشوند در روزنامه رسمی چاپ میشوند. این روزنامه از طریق سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار روزنامه محلی میباشد که هر شرکت میتواند به دلخواه نوع آن را مشخص نماید.
چاپ روزنامه رسمی الزامی و چاپ روزنامه کثیرالانتشار برای شرکت غیر اجباری میباشد.

کدام شرکت ها برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز ندارد؟

کدام شرکت‌ها برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند؟

وقتی متقاضی قصد ثبت شرکت را دارد؛ گاهی اتفاق می‌افتد که در مراحل ثبت شرکت، قبل از ثبت نیاز باشد تا از مرجع مربوطه مجوز اخذ نماید.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نوع فعالیتی که آن شرکت قصد انجام آن را دارد، به دلیل حساسیت بالا، در زمره موضوعاتی است که نیاز به اخذ مجوز دارد.

در مقابل دسته‌ای دیگر از موضوعات هستند که نیاز به اخذ هیچگونه مجوز از هیچگونه مرجعی ندارند.

در این مقاله، قصد داریم به تفکیک شرکت‌هایی که نیاز به مجوز دارند و شرکت‌هایی که نیاز به مجوز ندارند را بررسی کنیم.

ثبت چه شرکت‌هایی نیاز به مجوز دارد؟

ابتدا به بررسی شرکت‌هایی می‌پردازیم که ثبت آن‌ها نیاز به اخذ مجوز دارد.

1. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل کالا یا مسافر

موضوعات زیر نیاز به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی (سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور) دارند:

• موضوعات مرتبط با فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر

• موضوعات مرتبط با عرضه انواع خدمات حمل نقل جاده‌ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور

• موضوعات مرتبط با حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا)

موضوعات زیر نیاز به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری دارند:

• موضوعات مرتبط با حمل و نقل هوایی

• خدمات دفاتر مسافرت هوایی مانند فروش بلیط، خدمات مسافرتی و رزرو

• ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات مرتبط با خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه‌های هوایی

2. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با شرکت های تعاونی

این موضووعات نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره‌ی تعاون شهرستان مربوطه) دارند:

کلیه‌ی شرکت‌های تعاونی

شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی هستند که از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان، تشکیل می‌شود.

3. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با اتاق بازرگانی

این موضوعات نیاز به اخذ مجوز از اتاق بازرگانی ایران دارند:

ثبت هرنوع شخصیت حقوقی تحت عنوان اتاق بازرگانی از قبیل اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر موضوعات مشابه این دسته، در این فعالیت‌ها قرار دارند.

4. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مربوط به سازمان بهزیستی

این گونه فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجور از سازمان بهزیستی دارند:

• تأسیس مهدکودک

• تأسیس خانه‌ی سلامت دختران و زنان

• تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی

• تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری و اجتماعی

• تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی

• تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی

• تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

• تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

• تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

• تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی (صرفأ مراکز روانی)

• تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

• تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

• تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور باشند.

5. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مربوط به امور بیمه‌ای

این دست فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از بیمه‌ی مرکزی ایران دارند:

• تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای

• شرکت‌هایی با موضوعات اشتغال به نوع خدمات بیمه‌ای و نمایندگی بیمه و…

• اخذ نمایندگی از شرکت بیمه

• ارائه هرگونه خدمات بیمه‌ای بارعایت قانون

• تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

6. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور (اداره کل سازمان های مردم نهاد) دارند:

• فرهنگ سازی و تشویق به مشارکت در امور خیریه

• هر نوع مساعدت و کمک در ارتقای سطح زندگی و شغلی، آموزشی فرهنگی و سلامت مستمندان و بی بضاعتان و معلولین و خانواده‌های بدون سرپرست

• امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه

7. اخذ مجوز برای عرضه خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی

از جمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی از قبیل محلات و مجتمع‌ها

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارند.

8. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی

این گونه فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) دارند:

• انجام کلیه‌ی امور فعالیت‌های فرهنگی و هنری و سینمایی، خبری و خبرگزاری

• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مربوطه از جمله روزنامه نگاری و روابط عمومی و خبرنگاری

• ایجاد نمایندگی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی

• چاپ و نشر کتاب و لیتوگرافی و ترجمه‌ی متون و مقالات و کتب

9. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مربوط به امور پولی و بانکی

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارند:

• تأسیس و تغییرات و تصمیمات شرکت‌ها و نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و …

• معاملات طلا و نقره و ارز

• هرگونه تصدی به عملیات بانکی و نوع تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبارات به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری

• تأسیس شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی (صرفأ در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می‌باشد)

• ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

10. اخذ مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی

این فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز از جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران دارند:

انجام خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌ها

11. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دارند:

• ارائه هرگونه خدمات مرتبط با ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تشکیل مسافرت گروهی و تورهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح‌های گردشگری

• خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه‌های فلز یاب

• اشتغال به فعالیت‌های دفاتر گردشگری، مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

12. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با نیروی انتظامی و نیروهای مسلح

این گونه فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دارند:

• تأسیس و تغییرات شرکت‌های نظامی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، صنایع دفاع، وزارت دفاع، نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش و سپاه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،تعاونی نیروهای مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح.

• تولید مواد آتش زا، اقلام دفاع شخصی، سلاح و مهمات شکاری و ورزشی، انجام فعالیت‌های خدماتی مرتبط با آن‌ها.

13. دریافت مجوز برای فعالیت‌های علمی، آموزشی وپژوهشی

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دارند:

• تأسیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی

• تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده، پژوهشگاه

• مشاوره و ارائه‌ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

• ارائه‌ی خدمات در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزش عالی و پژوهشی .

• فناوری و امور دانشجویی

• ایجاد یا توسعه‌ی هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه‌ی تحقیقاتی

• تأسیس آموزشگاه‌های عالی آزاد و برگزاری دوره‌های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره‌های کنکور کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، دکتری

• انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی

14. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌ی نفت و گاز

مرکز اعطای این مجوز وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت است.

هر گونه فعالیت در حوزه استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالا دستی، صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، عملیات بالا دستی و حاکمیتی نفت نیاز به این مجوز دارد.

15. دریافت مجوز برای فعایت‌های مرتبط با خصوصی سازی

مرکز اعطای این مجوز سازمان خصوصی سازی است.

شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی که کلیه تصمیماتشان و تغییراتی که می‌خواهند اعمال نمایند و همچنین قوانین بودجه سنواتیشان را باید پس از اخذ مجوز انجام دهند.

16. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با ثبت تأسیس و تغییرات کلیه‌ی شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها

مرکز اعطا کننده‌ی این مجوز شورای اسلامی شهر است.

17. دریافت مجوز برای تصدی به امور زیارتی

این فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز از سازمان حج و زیارت دارند:

• ثبت نام و هماهنگی مسافرت‌های زیارتی

• ذخیره‌ی مکان و برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی و هرگونه خدمات زیارتی

• ارائه‌ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی

18. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت

فعالی‌هایی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی دارند:

• برگزاری دوره‌های آموزشی روان‌خوانی قرآن، آموزش عمومی روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل)، ادعیه ی زیارت، ترجمه‌ی مفاهیم، حفظ سیر معصومین (ع)، احکام، اذان، مدیحه سرایی، ابتهال، هم‌خوانی، تواشیح و سخنرانی تبلیغی دینی، انجام برنامه‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم و انجام تحقیقات قرآنی، ایجاد بانک نوار و نرم افزار و کتابخانه‌ی تصویری و صوتی یا محوزیت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم، انجام فعالیت‌های قرآنی با بهره گیری از فن آوری‌های صوتی و تصویری و الکترونیکی

• ایجاد مؤسسات با موضوع فعالیت قرآنی و انجمن‌های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل‌های مذهبی

19. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با ترجمه ی رسمی

فعالیت‌هایی که نیاز به اخذ مجوز از نهاد ارائه‌ی پروانه‌ی مترجمی رسمی قوه قضاییه دارند:

• مترجمی رسمی اسناد و مدارک

• مترجمی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

20. دریافت مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با بورس و نهادهای مالی اعتباری

این گونه فعالیت‌ها باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کنند:

• سرمایه‌گذاری در سهام و سهم الشرکه

• واحدهای سرمایه‌گذاری سایر اوراق بهادار

• واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله‌ی اوراق بهادار

• تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید و فروش

• فراهم نمودن امتیازات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق

• تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت می‌کنند

• صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار

• صندوق سرمایه‌گذاری با استفاده از طرح‌های پس انداز و سرمایه‌گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان

• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

• واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار

• فعالیت‌های کارگزاری، مشاوره، پذیره نویسی، سبد گردانی، تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار

• تعاونی سهام عام

البته فعالیت‌هایی که صرفأ عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی را دارند، نیازی به اخذ مجوز ندارند.

کدام فعالیت شرکت‌ها نیاز به اخذ مجوز ندارد؟

فعالیت های زیر نیازی به اخذ مجوز ندارند:

1. خدمات سرویس‌های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی

2. تهیه، ترکیب، توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام

3. بارگیری، تخلیه یا ترخیص کالا

4. ارائه‌ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تأسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مربی در رشته‌های مختلف

5. خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره‌ای

6. واردات، صادرات، تولید، بسته بندی، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت‌ها و بیماری گیاهی

7. طراحی، اجرا، فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی

8. تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع‌های کشاورزی، یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان

9. فعالیت‌های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه‌های پروژه‌های سدسازی و شهرسازی و…

10. ارائه‌ی خدمات در رابطه با آب رسانی، گازرسانی و برق رسانی

11. عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه، ساختمان و یا شبکه‌های آب رسانی

12. فعالیت‌های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما

13. فعالیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیک

14. تأسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی

15. مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و شبکه داده‌ها

16. فعالیت‌های مربوط به محیط زیست

17. تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و خدمات مرتبط

18. ارائه‌ی خدمات و اداره سالن‌های نمایش، برگزاری مراسم و جشن‌ها و کنفرانس‌ها

19. تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی، تخلیه، بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی‌ها

20. تصدی به امور حقوقی، وکالت، داوری و حل و فصل دعاوی بازرسی

21. کنترل کیفیت، بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد انتشار و توزیع نشریه

22. تصدی به امور مطبوعاتی

23. واردات و همچنین ساخت، عرضه و فروش فراورده‌های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده‌های آزمایشگاهی و مواد غذایی

24. تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر، نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی

25. واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه، نهال یا تخم گیاهان

26. تولید محصولات کشاورزی و ارائه‌ی خدمات به کشاورزان از قبیل تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی، تولید محصولات دامی-کشاورزی، مسطح نمودن زمین‌های کشاورزی، مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی کشاورزی

27. خدمات isp اینترنت، توزیع اینترنت و انتقال دیتا

28. خرید و فروش کلیه اموال منقول

29. تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تأسیس مؤسسات بهداشتی درمانی، بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه، لابراتور و داروسازی، داروخانه، حجامت و…

30. آموزش‌های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن

31. ارائه‌ی خدمات پستی مرسولات داخلی، توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود

32. طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی

33. خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری خدمات امدادی و کمک‌های اولیه

34. خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره

35. امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت

36. فعالیت‌های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای

37. صندوق‌های حمایت از گسترش بخش کشاورزی

38. امور دلالی، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری اشتغال

39. به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی

40. امور خدماتی و نظافت

فروش اختراع و شرایط فروش آن

فروش اختراع و شرایط فروش اختراع چگونه است؟

اختراع جایگاه بالایی در جامعه دارد و فرد مخترع محترم شمرده می‌شود. اختراع یک دارایی فکری است که در تملک مخترع آن قرار دارد. اختراع از جمله با ارزش‌ترین اموال فکری در سراسر جهان به شمار می‌رود. فروش اختراع و نقل و انتقال آن به دلیل ارزش بالای آن شرایط ویژه و خاص خودش را دارد. اموالی که مفید بوده و مورد استفاده قرار بگیرند دارای ارزش اقتصادی هستند و معمولأ مورد رقابت قرار می‌گیرند. کسی که قصد به دست آوردن اختراع و کسب امتیاز آن را دارد، باید مورد معامله را شناخته و نحوه‌ی ارزش گذاری آن را بداند. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که یک اختراع چگونه قیمت گذاری می‌شود و شرایط فروش و واگذاری آن به چه صورت خواهد بود.

روش قیمت گذاری برای فروش اختراع

روش‌ها و معیارهای گوناگونی برای قیمت گذاری یک اختراع وجود دارد.

اولین و مهم‌ترین معیار مربوط به کارایی اختراع است.

اختراعاتی مربوط به حوزه‌های صنعت و دارو باشند نسبت به سایر اختراعات قیمت بالاتری دارند.

دلیل این قیمت بالاتر کارایی بیشتر این گونه اختراعات است.

معیار دوم مدت زمانی است که از اعتبار گواهینامه ثبت اختراع باقی مانده است.

سومین معیار قابل توجه این است که آیا آن اختراع تجاری سازی شده است یا خیر؟

در صورت تجاری سازی شدن چه بهره برداری‌هایی از آن اختراع انجام گرفته است.

مجوزهای بهره برداری یک اختراع ربر روی قیمت گذاری اختراع اثر دارد. خصوصأ این مورد که آیا مجوز بهره برداری آن اختراع به کشورهای دیگر نیز داده شده است یا صرفأ در ایران می‌شود به صورت کالا و خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد.

کاربردهای خدمات فروش اختراع

فروش یا تجاری سازی اختراع ایجاد یک بستر برای تأمین نیازهای مالی مخترع است.

بر طبق فرآیند تجاری سازی نوع آوری، خدمات زیر در راستای تجاری شدن اختراع ارائه می‌شوند:

1. ارزش‌یابی اختراع

اویلن مورد ارزش‌یابی یک اختراع است.

یک اختراع باید از جمبه‌های زیر مورد ارزش‌یابی قرار بگیرد:

• بررسی هدف اختراع

• بررسی میزان استقبال از اختراع

• بررسی میزان سهم اختراع از بازار

• بررسی گروه‌های مصرف کننده اختراع

• بررسی مزیت‌هایی که استفاده از اختراع برای مصرف کنندگان دارد.

• بررسی سیر فروش و چرخه حیات اختراع در بازار

• بررسی روند فروش اختراع در آینده

• بررسی ساخت یا تولید اختراع از نظر فنی

• بررسی میزان نیازی که مصرف کنندگان نسبت به اختراع دارند.

• بررسی رفتار رقبا بعد از عرضه کالا در بازار

• بررسی میزان سود دهی اختراع بعد از ورود به بازار

2. توسعه و بررسی کاربرد اختراع

خدماتی که در این بخش ارائه می‌شوند به شرح زیر هستند:

• بررسی بازار هدف اختراع و حصوصیات آن

• بررسی رفتار و عکس العمل مصرف کننده بعد از عرضه اختراع

• بررسی نیازهای مصرف کنندگان

• بررسی چگونه تولید کردن اختراع با کمترین هزینه برای رسیدن به بیشترین بازده

• توسعه حق مالکیت فکری اختراع با ثبت خارجی و بین‌المللی اختراع یا طرح صنعتی

3. تحلیل تجاری اختراع

این تحلیل بر اساس آمار موجود است و خدمات زیر را در بر دارد:

• بررسی مقدار تولید اختراع در مرحله‌ی نخست

• بررسی نقطه‌ی سر به سر تولید ( نقطه‌ای که میزان سود به دست آمده از فروش تعداد معینی از اختراع به اندازه‌ی هزینه‌ی ابتدایی خرج شده برای تولید اختراع است. )

• بررسی سود آوری تقریبی در مرحله‌ی اول

4. بازار سنجی برای فروش اختراع

در این بخش، مدل فیزیکی از اختراع تولید می‌شود.

این تولید اولیه به دلیل رفع نقطه ضعف‌های احتمالی است.

نمونه‌ی اولیه اختراع می‌تواند در کشورهایی که پایبند به قوانین کپی رایت هستند، به نمایش در بیاید.

بعد از این نمایش مشتریان می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.

در صورت امکان تغییراتی بر اساس این نظرات اعمال می‌شود و بعد از آن چند نمونه از اختراع وارد بازار می‌شود.

5. بررسی جنبه‌های فنی و اجرایی اختراع

• تعیین منبع تأمین مالی

این منبع می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری، وام، سرمایه‌گذاری شخصی و یا مشارکت باشد.

• ایجاد بنگاه اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم

• برآورد هزینه موارد و ابزار تبلیغی برای معرفی اختراع

• برنامه ریزی امور مربوط به اختراع

• برآورد اعتبار مورد نیاز جهت تجاری سازی اختراع

• برنامه ریزی گروه مورد نیاز برای تولید و عرضه‌ی محصول

6. تجاری شدن

در نهایت زمان تجاری سازی محصول فرا رسیده است.

خدمات زیر در این دسته قرار دارند:

• ایجاد شبکه‌های توزیع و عرضه‌ی اختراع

• برقراری ارتباط با فروشگاه‌های زنجیره‌ای

• برقراری ارتباط با توزیع کنندگان عمده

• برقراری ارتباط با توزیع کنندگان خرده

• واگذاری نمایندگی‌های توزیع و فروش

• ایجاد فروشگاه‌های اختصاصی

• ایجاد یک برنامه ریزی تبلیغاتی کارآمد برای معرفی اختراع

• راه‌اندازی خط تولید و فروش در عرصه بین‌المللی

• ورود به بازارهای خارجی و ایجاد شبکه‌های فروش بین‌المللی و صادرات

خرید و فروش اختراع برای معافیت از سربازی

ییکی از دغدغه‌های اساسی مردان جوان، سربازی است.

افرادی که در کارهای پژوهشی هستند به فکر خرید اختراع برای معافیت از سربازی می‌افتند.

باید بدانید این درست است که مخترع از سربازی معاف می‌شود ولی این امکان وجود ندارد که شما بتوانید با خرید یک اختراع به معافیت از سربازی برسید.

قوانین خرید و فروش اختراع

1. فروش مالکیت:

بر طبق قانون خرید و فروش مالکیت اختراع، توافقات بین دو طرف این معامله کاملأ اختیاری است و هیچ سازمانی در این زمینه دخالت نمی‌کند.

این خرید و فروش در هر مرحله‌ای امکان پذیر است و ساز و کار قانونی آن از طریق اداره ثبت اختراع و دفتر اسناد رسمی میسر می‌شود.

2. فروش مخترع:

در این روش فروش، مخترع با دریافت مبلغی پول، نام شخص دیگری را به جای نام خودش به عنوان مخترع معرفی می‌کند.

با اینکه این کار غیر اخلاقی است ولی هیچ قانون مستقیمی برای مقابله با آن وجود ندارد و این کار تخلف محسوب نمی‌شود.

3. افزودن مخترع:

از نظر قانونی وجود یک تیم مخترع منعی ندارد.

ولی افزودن نام مخترع فقط تا پیش از صدور گواهینامه ثبت اختراع و از طریق ثبت تغییرات امکان پذیر است.

بعد از صدور گواهی و انتشار آگهی این امر ناممکن خواهد بود.

همین‌ طور در صورت یک اختراع گروهی، یکی از مخترعین می‌تواند تا صد درصد حق اختراع را از سایر هم گروهی‌های خود خریداری کند و این کار منع قانونی ندارد.

4. افشای اختراع:

در ایران افشای اختراع تا 6 ماه پیش از ثبت اظهارنامه بلامانع است ولی توصیه می‌شود تا زمان ثبت اظهارنامه صبر شود.

بعد از ثبت اظهارنامه چه در ایران و چه در سطح بین الملل، افشای اختراعات منعی ندارد.

مالک اختراع کیست؟

اختراع همواره به مخترع و یا مخترعین تعلق دارد.

این فرد یا افراد صاحب امتیاز اختراع می‌باشند و مالک حقیقی آن هستند.

اما این امر نیز ممکن است که شخص دیگری سهمی در مالکیت اختراع دارا باشد.

بر فرض مثال در ایران شرکت‌های دانش بنیان یا دانشگاه‌ها دارای امتیاز می‌باشند و مالک هستند.

مخترع هیچ گاه نمی‌تواند شخص حقوقی باشد اما مالک می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

حقوق مادی ناشی از اختراع برای فروش اختراع

منظور از حقوق مادی یک اختراع تمامی موارد مربوط به بهره برداری و تولید اختراع توسط مالک آن و دارنده گواهی ثبت اختراع هستند.

این موارد در اداره مالکیت فکری قانوناً به ثبت رسیده‌اند.

در قانون اختراع ایران تمامی حقوق اختراع ثبت شده برای مالک آن است .

در قوانین مربوط به اختراع که تصویب نیز شده است حق ناشی از ثبت اختراع قابلیت انتقال به غیر را داشته و در زمان فوت دارنده آن می‌توان آن را به وراث وی واگذار کرد.

در بندهای دیگر همین قانون اشاره شده که اگر اختراع ثبت شده در قالب قرارداد یا استخدام انجام شده باشد، حق انحصاری آن اختراع برای کارفرما خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع در قرارداد ذکر شده باشد.

حقوق مادی یک اختراع در واقع مجوز بهره برداری و عقد قرارداد و عرضه آن را به دارنده آن می‌دهد و بنابراین شخص دیگری حق بهره برداری بدون اخذ مجوز از وی را نخواهد داشت.

چگونگی فروش اختراع

1. جمع آوري اطلاعات

• بازار هدف را بشناسید.

• تمام مراحل قانونی را به خوبی طی کنید.

• به توليد بينديشيد.

2. براي يك سمينار حرفه‌اي آماده شويد

مواردی که باید در این سمینار مطرح شوند:

• چالش يا نيازي كه ايده شما آن را برآورده مي‌كند.

• قابليت‌ها و مزاياي محصول شما

• بازار محصول شما

• وضعيت قانوني اختراع شما ( از قبيل حق امتياز، كپي رايت و نام تجاري)

3. هدف خود را دقيقا مشخص نماييد

مشخصش کنید به چه کسی یا چه شرکتی قصد دارید اختراعتان را بفروشید.

4. اهداف را درجه بندي كنيد

• مقياس شرکت

• موقعيت جغرافيايي

• خط توليد مشابه

• سياست و مشي شركت

• سابقه شرکت

5. ايده خود را بفروشيد

• پيش پرداخت

• حق امتياز

• حداقل سالانه

• حق توليد انحصاري

مراحل انتقال پس از فروش اختراع

برای انتقال اختراع دو روش زیر وجود دارد:

1. برای انتقال سهم ورقه اختراع خود به فرد دوم باید به یکی از دفاتر رسمی دادگستری مراجعه کنید.

در آنجا با تنظیم مستنداتی توافقات خود را برای انتقال اعلام می‌کنید.

در مرحله بعد از آن باید این مستندات به همراه مدارک خریدار و انتقال دهنده و برخی دیگر از مستندات به اداره مالکیت معنوی ارسال تا انتقال سهم ورقه اختراع به فرد دیگر انجام شود.

در این مرحله حتمأ باید موضوع انتقال در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار به چاپ برسد.

بعد از این مرحله طبق توافق صورت گرفته خریدار می‌تواند از تمامی حقوقی توافق شده بهره مند شود.

2. انتقال ورقه سهام استفاده از تخصص مؤسسات حقوقی معتبر است.

این مؤسسات با توجه به اشرافی که بر موضوعات حقوقی دارند در تنظیم مستندات و حتی قیمت و ارزش گذاری ورقه‌های اختراع و تعیین شرایط و حدود و اختیارات توانایی‌هایی دارند که طبیعتأ در اختیار خود افراد حقیقی نیست .

رتبه بندی 1 تا 5 پیمانکاری

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 پیمانکاری

حتمأ نام رتبه بندی شرکت به گوش‌تان خورده است.

سؤال اینجاست که این رتبه بندی چیست؟ و چطور می‌توانیم آن را اخذ کنیم؟

شرکت‌ها بر اساس استاندارد سازمان فنی و عمران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. شرکت‌های پیمانی

2. شرکت‌های مشاور

در این مقاله قصد داریم به سؤالاتی که در رابطه با رتبه بندی پیمانکاری وجود دارد پاسخ دهیم.

رتبه بندی یا گرید پیمانکاری چیست؟

معمولأ شرکت‌هایی که در زمینه‌ی اجرایی و اجرای پروژه‌های عمرانی فعالیت دارند و قراردادهای اجرایی در زمینه‌ی ساخت و نظارت بر پیمانکار می‌بندند، در دسته شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرند.

رتبه بندی یا گرید نوعی معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه‌ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

این معیار توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می‌شود.

رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری با در نظر گرفتن امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری در 11 رشته‌ی زیر معرفی شده است:

1. شرکت‌های پیمانکاری ساختمان

2. شرکت‌های پیمانکاری راه و ترابری

3. شرکت‌های پیمانکاری تأسیساتی و تجهیزاتی

4. شرکت‌های پیمانکاری صنعت(صنایع) شرکت‌های پیمانکاری بازسازی و مرمت آثار باستانی شرکت‌های پیمانکاری کشاورزی

5. شرکت‌های پیمانکاری مهندسی آب و آبیاری

6. شرکت‌های پیمانکاری با ارتباطات

7. شرکت‌های پیمانکاری نفت و گاز (نیرو)

8. شرکت‌های پیمانکاری استخراج و کاوشات زمینی

این شرکت‌ها برای این رتبه بندی پایه‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می‌شود.

بالاترین رتبه، عدد 1 و پایین‌ترین رتبه، عدد 5 است.

 

چگونه گرید شرکت بگیریم؟

شرکت‌ها برای اینکه بتوانند رتبه بندی مناسب را اخذ نمایند، باید از لحاظ فنی و مالی مورد ارزیابی قرار گیرند.

با توجه به نتایج ارزیابی، رتبه‌ی این شرکت‌ها بین عدد ۱ تا ۵ قرار خواهد گرفت.

میزان رتبه از ۱ تا ۵ تقسیم بندی می شود و هر شرکتی که سابقه مناسب، مشاوره‌ی زیاد، کارایی کافی در حوزه فعالیت خود را داشته باشد، به نظر معاونت ریاست جمهوری رتبه‌های بالاتر به آن تعلق می‌گیرد.

بخشی از میزان رتبه‌ی هر شرکت بر اساس عملکرد سازمان در قبال هزینه‌های دریافتی از پروژه‌ها، تخمین زده می‌شود.

به سازمان‌هایی که رتبه‌های پایینی داشته و می‌خواهند رتبه خود را افزایش دهند، توصیه می‌شود که تعداد پروژه‌های بیشتری را دریافت کنند.

شرکت‌های پیمانکاری برای این که بتوانند قرار دادهای بزرگ و طولانی مدت با سازمان‌های بزرگ دولتی ببندند نیاز به اخذ رتبه و گرید دارند.

برای شرکت‌های پیمانکاری میزان سابقه آن‌ها، توان مدیریتی و مالی و هم چنین تعداد افراد کارشناس فعال در سازمان، بر روی گرفتن رتبه‌هایی بین ۱ الی ۵ تأثیرگذار است.

بسیاری کارفرماها بدون داشتن این رتبه بندی، حاضر به همکاری با شرکت‌ها نیستند، به همین دلیل مدیران شرکت‌های پیمانکاری برای اخذ این رتبه بنید تلاش می کنند.

مبناهای زیر اساس کاری این رتبه بندی است:

1. مبنای توانایی مالی

2. توانایی فنی

3. توانایی کیفی و کمیتی

4. استانداردهای یک شرکت برای انجام همکاری با پروژه‌ها

5. رضایت ارباب رجوع

گاهی یک شرکت، رتبه شرکت دیگر را خریداری کرده و به این ترتیب موفق به اخذ رتبه می‌شود.

شرکت‌های برتر با تکیه بر فاکتورها، ملاک‌ها و استانداردهای لازم، اقدام به اخذ رتبه برای شرکت خود می‌کنند.

در صورتی که بخواهید برای شرکت خود رتبه های بالایی را اخذ کنید باید در کنار شرایط عمومی، شرایط اختصاصی را نیز داشته باشید.

تمامی شرایط مورد نیاز در ادامه این مطلب و به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

پس از اینکه از فراهم بودن شرایط عمومی و اختصاصی برای اخذ رتبه‌ی شرکت اطمینان حاصل کردید؛ می‌توانید مراحل زیر را برای اخذ این رتبه بندی طی کنید:

1. به سایت اینترنتی ساجات مراجعه کنید

2. در این سایت عضو شده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

3. اطلاعات مربوط به سازمان خود را در این سامانه درج کنید.

4. الزاماتی که در خصوص پروژه‌های خود دارید به این سامانه ارسال کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن رتبه شما تخمین زده شود.

5. نیازی به حضور فعال نماینده مدیریت سازمان نیست و در برنامه‌های آتی برای اخذ رتبه پیمانکاری، از مدیریت شرکت دعوت به عمل می‌آید.

6. مراجعه به سامانه اینترنتی sajat.mporg.ir

7. درج اطلاعات و مستندات خواسته شده در سامانه با گرفتن شناسه و رمز

8. پس از تأیید صلاحیت توسط کارشناس مربوطه، شناسه و رمز دوم دریافت شده و می‌توانید مدارک را بارگذاری نمایید.

9. مدارک و پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می‌شود.

10. در صورت تأیید، پرونده الکترونیکی برای ادامه به استانداری ارسال خواهد شد.

11. تأیید نهایی مدارک به صورت حضوری و توسط معاونت فنی و عمرانی استانداری صورت می‌گیرد.

12. و در نهایت دستور کارتکس شرکت صادر می‌شود.

انواع پیمانکار

پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت به سه دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:

1. پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد سهم الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

2. پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات یا نهادها و ارگان‌های انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

شرکت‌های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند نیز در این دسته قرار دارند.

3. گروه‌های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نیستند، در دسته سوم قرار می‌گیرند.

اهمیت رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری

داشتن رتبه بهتر در ارزیابی شرکت یا ISQI (سنجش رضایت مندی مشتریان) تأثیر بسیاری دارد.

فواید رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری به صورت زیر است:

1. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.

در واقع مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که رتبه نداشته باشند، قرارداد ببندند.

2. سرمایه‌گذار با آگاهی کامل از رتبه بندی شرکت‌ها و توان فنی و مالی آن‌ها می‌تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید.

3. شرکت‌های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.

4. رتبه بندی شرکت‌ها در صنایع گوناگون می‌تواند نمای کلی از وضعیت شرکت‌های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعت و قوت آن‌ها باشد.

منظور از رتبه بندی پیمانکار چیست؟

پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات و ضوابطی که در که در آیین نامه وجود دارد گواهی خود را دریافت می‌کند.

پیمانکار حقیقی کسی است که با دارا بودن الزامات و شرایط مورد نیاز گواهی صلاحیت پیمانکار را یا همان رتبه‌ی پیمانکاری را گرفته باشد .

پیمانکار حقوقی فردی است که با مراجعه به اداره ثبت اسناد و مدارک یا مراجعه به پایگاه اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir/ اطلاعات خود را ثبت کند و ازاین طریق موفق به کسب رتبه پیمانکاری شود .

پیمانکاران حقیقی یا حقوقی ایرانی که بخواهند در ایران کار کنند یا اینکه بخواهند در خارج ازکشور فعالیت کنند و این فعالیت نیازمند به اخذ تسهیلات از دولت ایران باشد؛ می‌توانند بعد از تعیین معیار شایستگی و تعیین صلاحیت اقدام به اخذ این رتبه بندی کنند.

یک شرکت با رتبه بندی و اخذ رتبه مشخص می‌شود و در حقیقت، یک معیار مهم سنجشی است که هر شرکتی برای جلب همکاری و مشارکت در اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ، جلب اعتماد سرمایه گذاران، مجریان و یا دستگاه‌های دولتی و خصوصی به آن نیاز دارد.

لزوم اخذ رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

با اینکه اخذ این رتبه بندی الزامی نیست ولی شما برای موارد زیر به آن نیاز دارید:

1. امکان شرکت در مناقصات دولتی

اگر شرکتی دارای رتبه‌بندی نباشد، نمی‌تواند در مناقصات دولتی شرکت کند.

2. شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده می‌‌توانند طرف قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌‌های دولتی قرار بگیرند.

دولت مجاز است با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که رتبه داشته باشند.

3. سرمایه‌‌گذاران و اشخاص از امکانات و توان شرکت دارای رتبه بندی آگاهی پیدا می‌کنند و با خیال راحت‌تری با آن وارد معامله می‌شوند.

4. رتبه‌بندی، به فعالیت‌های شرکت در بازار رونق می‌دهد.

5. رتبه‌بندی باعث می‌شود امکان مقایسۀ شرکت‌ها در یک رشته آسان‌تر شود.

6. این رتبه بندی دورنمای کلی از وضعیت یک شرکت ارائه می‌دهد بنابراین به راحتی می‌توان نقاط ضعف و قوت یک شرکت را شناسایی کرد.

انواع رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری

همون طور که پیش از این اشاره شده، رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری به 5 پایه تقسیم می‌شود.

پایین‌ترین رتبه 1 است.

هر شرکت با دریافت امتیاز در بخش های گوناگون می‌تواند رتبه‌ی خود را ارتقا بخشد.

بالاترین رتبه، رتبه‌ی 5 است که شرایطی کمی ویژه‌تر نسبت به سایر پایه‌ها دارد.

 

شرایط لازم برای اخذ رتبه برای شرکت‌های پیمانکاری

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه بندی شرکت‌ها به صورت زیر است:

1. شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد.

2. شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.

3. شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد و دارای عدم سوءپیشینه حرفه‌ای باشد.

4. هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.

5. سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.

6. امتیاز مدرک تحصیلی هیئت مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

مدارک عمومی مورد نیاز جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

• کپی برابر اصل شده‌ی مدارک ثبتی شرکت

• مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه‌ی رسمی تأسیس و تغییرات

• مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه‌ی رسمی تأسیس و تغییرات

• کپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره

• کپی کارت ملی کلیه‌ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره

• کپی برابر اصل شده‌ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

• تصاویر کلیه‌ی موافقتنامه‌ها

• تهیه‌ی سربرگ شرکت در سه نسخه

• اظهارنامه‌ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تأیید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

1. مدارک اشخاص حقوقی:

• روزنامه رسمی

تأسیس و تمامی تغییرات به‌روز

• مدارک ثبتی برابر با اصل

مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه، آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه کپی برابر با اصل

• آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت

• کد اقتصادی

• کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت

2. مدارک اشخاص حقیقی:

• کپی شناسنامه

• کپی کارت ملی

• کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت نفرات متولد 1328 به بعد

• کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور

• نمونه امضای کلیه نفرات

• عکس از کلیه نفرات

• اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد، نوع پروژه و سمت

• اصل پرینت بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

3. شرایط کلی:

• دو سوم اعضاء هیئت مدیره شرکت باید حتمأ دارای مدرک کارشناسی (مندرج در آیین نامه) باشند.

• در هیئت مدیره شرکت حتمأ باید دونفر دارای مدرک مهندس حضور داشته باشند که حداقل یک نفر ازآنها دارای سه سال سابقه کار مستند به بیمه در رشته مورد تقاضا باشد و این مهندس باید بتواند سوابق بیمه وکارخود را کتباً ارائه دهد.

• اگر یک شرکت برای رتبه ۵ تقاضا می‌دهد مجازاست حداکثر در دوشاخه مختلف تقاضا دهد.

اگر تقاضا در دوشاخه باشد باید هردو نفر مهندس فوق الذکر دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مستند به بیمه باشند ولی چنانچه تقاضا در یک رشته باشد فقط یکی از مهندسین نیاز است که دارای ۷ سال سابقه باشد و دیگری می‌تواند بدون سابقه باشد.

شرایط رتبه بندی پیمانکاران

در صورتی که پیمانکاران دارای شرایط‌های گفته شده باشند و محرومیت‌هایی که در ادامه گفته می‌شود را نداشته باشند می‌توانند برای رتبه بندی، از طریق سایتی که پیش‌تر گفته شده است، اقدام کنند.

دلایل محرومیت شرکت‌ها:

1. کلیه شرکت‌هایی که صلاحیت پیمانکاری را دارند و تغییرات هیئت مدیره، تغییر آدرس، تغییر نام و … خود را در سامانه‌ی ساجات سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام ننمایند.

2. شرکت‌هایی که از مدارک غیر معتبر استفاده کنند؛ زیرا کلیه مدارک تحصیلی افراد امتیازآور استعلام می‌گردد، سایت سازمان‌های ذیربط به سایت‌های دانشگاهی مختلف لینک می‌باشد.

3. کلیه سوابق تأمین اجتماعی افراد امتیازآور و اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها نیز قابل استعلام است، بنابراین شرکت‌های متخلف محروم خواهند شد.

4. شرکت‌هایی که محل کار آن‌ها نامشخص است و مؤسساتی که فاقد مدارک هستند.

نحوه استعلام رتبه شرکت‌های پیمانکاری

برای استعلام رتبه شرکت‌های پیمانکاری که قصد همکاری با آن‌ها را دارید می‌توانید به سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور به آدرس https://sajar.mporg.ir/ مراجعه کنید.

انحلال شرکت

انحلال شرکت | مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت

بسیاری از افراد هستند که تمایل به راه اندازی کسب و کار خود دارند. در بین این افراد کسانی هستند که تأسیس یک شرکت را انتخاب می‌کنند. موضوع فعالیت شرکت هر چه که باشد، یک شرکت برای یک فعالیت قانونی نیاز به ثبت دارد. حال ممکن است این مورد پیش بیاید که یک شرکت منحل شود. همان‌طور که تأسیس یک شرکت نیاز به ثبت دارد، انحلال شرکت نیز باید به صورت قانونی ثبت شود.

انحلال شرکت به چه معنی است؟

انحلال شرکت یعنی پایان عمر آن شرکت.
زمانی که عمر یک شرکت به پایان رسیده و منحل می‌شود، نیاز است تا دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون بیاید و میان سهامداران تقسیم شود.

تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی امکان پذیر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند و همچنین قانون‌گذار، انحلال شرکت را تأیید کرده باشد.

به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد.

در ادامه به بررسی انواع انحلال، دلایل آن‌ها و چگونگی ثبت انحلال یک شرکت می‌پردازیم.

انواع انحلال

انواع انحلال

علت‌های منحل شدن یک شرکت در دسته‌های زیر قرار می‌گیرد:

1. انحلال قهری

انحلال قهری یک شرکت به صورت اجباری است.

در زمانی این انحلال انجام می‌شود که شرکت دچار ورشکستگی شده باشد.

برای انحلال قهری و ورشکستی نیاز به حکم دادگاه نیست و شرکت بدون نیاز به این حکم می‌تواند منحل شود.

2. انحلال یک شرکت با توجه به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی یا سهامدارن (شرکا) و مدیران در طی جلسه‌ای مسئله انحلال شرکت را بیان کنند.

در صورت موافقت این مجمع یک شرکت می‌تواند منحل شود.

به این مورد انحلال به صورت اختیاری نیز می‌گویند.

3. انحلال شرکت با حکم قضایی

دادگاه می‌تواند در مواردی برای منحل کردن یک شرکت حکم صادر کند.

در این حالت که انحلال آن شرکت به صورت اجباری انجام شده است، ابتدا یک مهلت 6 ماهه به شرکت مورد نظر داده می‌شود و‌ در صورتی که در این مدت ایرادات آن بر طرف نشود، حکم انحلال آن شرکت صادر خواهد شد.

دلیل اصلی منحل شدن شرکت

در ابتدا شرکت با اراده شرکا تشکیل می‌شود، بنابراین شرکا می‌توانند بنابر اراده خود شرکا را منحل کنند.

با این حال گاهی رخ می‌دهد که در طول حیات شرکت، وقایع دیگری اتفاق افتاده که سبب انحلال شرکت می‌شوند.

این موارد را قانون‌گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و به صورت زیر می‌باشند:

• انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا

مورد اول رضایت به انحلال شرکت است و وقتی مطرح می‌شود که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد.

اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل بوده و نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال نیست.

اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود

انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه نیز امکان پذیر است.

o انحلال به اراده یکی از شرکا

هر زمان یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می‌شود.
مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد

هر یک از شرکا در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد.

o انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

زمانی که شرکت قراردادی است به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می‌کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند.
این افراد در سود و زیان شرکت سهیم هستند.

از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن خواهد بود.

o انتفای تعدد شرکا

در حقوق ایران شرکت تک شریک معتبر نیست و شرکت در صورتی تشکیل می‌شود که حداقل دو نفر بر تشکیل آن به توافق برسند.

هر گاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی تنها یک شریک در شرکت باقی مانده باشد، شرکت منحل خواهد شد.

o حذف نوع شرکت توسط قانون‌گذار

هر زمان نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد.

o انتفای موضوع شرکت

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.

مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل شده است.

در صورتی که موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، شرکت منخل می‌شود.

زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن باشد و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع شود، شرکت منحل خواهد شد.

o انقضای مدت شرکت

اگر برای شرکت مدت معین شده باشد، با انقضای مدت، شرکا می‌توانند به تمدید آن رضایت ندهند، در این صورت شرکت منحل می‌شود.

o ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید.

حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست، بنابراین انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می‌کند که حکم دادگاه اول صادر شده باشد و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

اگر طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد، مگر اینکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکند و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی دیگر باطل اعلام شود.

• انحلال مبتنی بر دلایل موجه

این مورد نیز به خواست یکی از شرکا انجام پذیر است.

o شرایط انحلال

یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد

o تشخیص دلایل موجه

پاسخ دقیقی وجود ندارد و این مورد به صلاح دید قاضی محکمه است.

o اخراج

دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را صادر کند.

o انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

در شرکت‌های اشخاص، شخصیت شریک اهمیت زیادی دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی‌اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.

o فوت و حجر شریک

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می‌شود.

o عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی‌اش صادر می‌شود. در این صورت، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می‌باشد.

ثبت انحلال شرکت

بعد از انحلال شرکت، دیگر مدیر سمتی ندارد.

ممکن است کارهای شرکت هنوز به اتمام نرسیده باشند؛ کارهایی نظیر مطالبات و بدهکاری.

بنابریان لازم است شخصی به عنوان نماینده‌ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست بگیرد.

این شخص را مدیر تصفیه می‌نامند.

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام کنند.

تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

مراحل انحلال شرکت

• مراحل انحلال شرکت سهامی خاص

1. در ابتدا شرکا برای منحل شدن شرکت باید به نتیجه رسیده باشند.

2. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه در نظر گرفته شده است موافقت کامل خود را اعلام کرده باشد.

3. تشکیل ” مجمع عمومی بطور فوق العاده “، تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و امضا کلیه اعضا و سهامداران ذیل صورتجلسه و در صورت نبود هر یک از اعضا باید آگهی دعوت به مجمع در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شده باشد.

4. انتخاب یکی از اعضاء به عنوان مدیر تصفیه شرکت و درج در صورتجلسه و امضا صورتجلسه توسط مدیر تصفیه، این شخص وظیفه تصفیه کردن حساب‌ها را بر عهده خواهد داشت.

5. تعیین محل تصفیه شرکت

6. مراجعه به سامانه اداره ثبت و بارگذاری صورتجلسه در سامانه

7. ثبت نهایی

8. ارسال صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص و لیست سهامداران و امضا آن‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها از طریق باجه‌های پستی

9. این پروسه تقریبأ بعد از 5 الی 10 روز به نتیجه می‌رسد و نتیجه ثبت صورتجلسه انحلال در سایت اداره ثبت قابل مشاهده خواهد بود.

10. مراجعه مدیر تصفیه شرکت به اداره ثبت جهت امضا ذیل اوراق و دریافت آگهی انحلال

11. در نهایت آگهی انحلال شرکت باید در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار ثبت شود.

• مراحل انحلال شرکت مسئولیت محدود

1. مدیر تصفیه ‌تواند از شرکا نباشد و در این حالت باید مدارک او را هم به اداره ثبت پست کرد.

2. مدت زمان خاصی برای اقدام جهت انحلال آن شرکت تعیین نشده است. در ابتدا شرکا برای منحل شدن شرکت باید به نتیجه رسیده باشند.

3. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه در نظر گرفته شده است موافقت کامل خود را اعلام کرده باشد.

4. تشکیل ” مجمع عمومی بطور فوق العاده “، تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و امضا کلیه اعضا و سهامداران ذیل صورتجلسه و در صورت نبود هر یک از اعضا باید آگهی دعوت به مجمع در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شده باشد.

5. انتخاب یکی از اعضاء به عنوان مدیر تصفیه شرکت و درج در صورتجلسه و امضا صورتجلسه توسط مدیر تصفیه، این شخص وظیفه تصفیه کردن حساب‌ها را بر عهده خواهد داشت.

6. تعیین محل تصفیه شرکت

7. مراجعه به سامانه اداره ثبت و بارگذاری صورتجلسه در سامانه

8. ثبت نهایی

9. ارسال صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص و لیست سهامداران و امضا آن‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها از طریق باجه‌های پستی

10. این پروسه تقریبأ بعد از 5 الی 10 روز به نتیجه می‌رسد و نتیجه ثبت صورتجلسه انحلال در سایت اداره ثبت قابل مشاهده خواهد بود.

11. مراجعه مدیر تصفیه شرکت به اداره ثبت جهت امضا ذیل اوراق و دریافت آگهی انحلال

12. در نهایت آگهی انحلال شرکت باید در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار ثبت شود.

13. درخواست انحلال بعد از ارائه شدن باید توسط شرکا امضاء شود و شرکا در اصل همان‌هایی هستند که نام آن‌ها در هنگام ثبت شرکت یا ثبت تغییرات شرکت، ثبت شده است

14. در برخی از موارد دو نفر از شرکا در مجموع سهمی بالاتر از 50% دارند، در این حالت در صورت امضاء این دو نفر انحلال آن شرکت امکان پذیر خواهد بود و نیازی به امضاء دیگر شرکا نیست.

مالیات انحلال شرکت

بعد از منحل کردن شرکت و درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی، مدیر تصفیه باید به سایت اداره دارایی مراجعه و اظهارنامه انحلال شرکت ( اظهارنامه ۱۱۴ و ۱۱۶ ) را تکمیل و تحویل اداره مالیات جهت تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی شرکت، بدهد.

میزان مالیات شرکت بعد از تحویل اظهارنامه و بررسی توسط کارشناس مربوطه مشخص می‌شود و رقم قابل حدسی برای آن وجود ندارد.

اظهارنامه به انحلال شرکت

اظهارنامه انحلال شرکت باید قبل از تشکیل مجمع انحلال شرکت و ۶ ماه پس از انحلال شرکت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود.

اظهارنامه قبل از تشکیل مجمع انحلال توسط مدیران شخص حقوقی و پس از انحلال شرکت توسط مدیران تصفیه تنظیم می‌شود.

در صورت تسلیم نکردن اظهارنامه محکومیت مدیران شخص حقوقی به پرداخت جرایم الیاتی خواهد بود.

هزینه ثبت انحلال شرکت

این هزینه نسبت به نوع شرکت، زمینه فعالیت و دلیل انحلال شرکت متفاوت است.

برای استعلام دقیق آن نیاز است تا با کارشناسان در این حوزه مشورت کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت سهامی خاص:

1. اصل صورت جلسه‌ی انحلال شرکت که به تأیید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

2. آخرین روزنامه رسمی شرکت

3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

4. اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

5. صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره‌ی ثبت شرکت‌ها شود و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

1. اصل صورت جلسه‌ی انحلال شرکت که به تأیید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.

4. ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی

1. اصل صورتجلسه انحلال که به تأیید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

2. مدارک شناسایی شرکا

3. مدارک ثبتی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال مؤسسه

1. اصل صورت جلسه‌ی انحلال شرکت که به تأیید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

2. فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه ی شرکا

3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.

4. آخرین روزنامه رسمی که آگهی‌های مؤسسه در آن منتشر می‌شود.

استعلام کارت بازرگانی

استعلام اعتبار کارت بازرگانی | نحوه استعلام کارت بازرگانی

بر طبق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده‌ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. یعنی چی؟ یعنی ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و فقط بازرگانانی می‌توانند اقدام به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. بنابراین شما پیش از شریک شدن با یک بازرگان یا تصمیم به واردات نیاز دارید تا استعلام اعتبار کارت بازرگانی شخص یا خودتان را بگیرید. برای دریافت کارت بازرگانی اصولاً بازرگان باید مؤسسه‌ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده‌ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشند.

استعلام کارت عضویت بازرگانی

استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی، با مراجعه به پورتال خدمات الکترونیکی و بخش استعلام اعتبار عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امکان پذیر است.

برای استعلام کارت عضویت اتاق بازرگانی شماره کارت و شماره ملی دارنده کارت بازرگانی امکان پذیر کافیست.

انجام فعالیت تجاری در هر یک از عرصه‌های تجارت، نیاز به اخذ مجوز یا مجموعه‌ای از مجوزها از مراجع ذیربط دارد که عدم اخذ آن، گاه مانع فعالیت تجاری اشخاص بوده و گاهی، آن‌ها را با ضمانت اجراهای حقوق و کیفری مواجه می‌سازد.

یکی از این مجوزهای قانونی برای انجام واردات و صادرات و انجام تجارت در عرصه خارجی ، کارت بازرگانی است.

این کارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر می‌شود.

اعتبار این کارت موقت است و پس از گذشت مدت اعتبار، لازم است که تمدید شود.

بنابراین اولین قدم، اقدام به استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی فردی است که قصد تجارت با او را دارید.

نحوه استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی مطابق ماده 3 قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 1372 به صورت زیر است:

کلیه اشخاصی که به کار صادرات و واردات اشتغال دارند و شرایط دریافت کارت بازرگانی را داشته، مم به اخذ کارت بازرگانی می‌باشند.

کارت بازرگانی که مرجع صدور آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده، اجازه تجارت خارجی را به اشخاص اعطا می‌کند.

اعتبار کارت بازرگانی، در اولین مرتبه صدور، یک سال است.

اگر کارت بازرگانی متعلق به یک فرد، برای سه دوره یک ساله، تمدید گردد، دارنده کارت، حق تمدید آن را برای دوره دو ساله و سه ساله خواهد داشت.

در صورت تمدید اعتبار کارت برای سه دوره تاریخی سه ساله، امکان تمدید آن برای یک دوره پنج ساله برای دارنده کارت فراهم است.

گاهی این امکان وجود دارد که خود دارنده کارت بازرگانی نیز در مواردی از اعتبار کارت خود مطمئن نباشد و نیاز به پیگیری اعتبار کارت عضویت بازرگانی داشته باشد.

نحوه‌ی دریافت استعلام مالیاتی کارت بازرگانی

لازم است کارت بازرگانی در تاریخ‌های مشخص تمدید شود و تمدید اعتبار آن، نیاز استعلام وضعیت مالیاتی دارنده آن می‌باشد.

استعلام مالیاتی کارت عضویت بازرگانی به موجب ماده 6 قانون مالیات های مستقیم به صورت زیر است:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد

و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

نکات مورد توجه برای استعلام مالیاتی که باید مورد توجه قرار گیرد:

1- صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 6 قانون مالیات‌های مستقیم تنها با استعلام اتاق بازرگانی انجام شده و بنابراین متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی‌توانند شخصا درخواست صدور گواهی ماده مذکور را به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

2- برای صدور گواهی مالیاتی لازم است که مودی مالیاتی نه تنها در پرونده مالیاتی مرتبط با کارت بازرگانی، فاقد بدهی باشد، بلکه باید در هیچ یک از پرونده‌های مالیاتی دیگر در هر موضوعی، بدهی به اداره مالیات نداشته باشد.

3- پیش شرط صدور گواهی مالیاتی، تکمیل بودن ثبت نام کد اقتصادی در سامانه مالیات است. بنابراین پیش از هر گونه اقدام، لازم است که متقاضی، با مراجعه به سامانه مالیات به نشانی tax.gov.ir مراحل ثبت نام خود را کامل نموده و به وضعیت 45 برسد.

4- پس از صدور گواهی مالیاتی، در قسمت مشخصات کامل متقاضی در کارتابل وی در سایت اتاق بازرگانی، با انتخاب گزینه نمایش اطلاعات مالیات، می‌توان وضعیت مالیاتی درخواست کننده کارت بازرگانی را مطابق تصویر زیر مشاهده نمود.

راهنمای استعلام کارت بازرگانی

برای تسهیل نحوه استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی، اتاق بازرگانی، اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام اعتبار عضویت نموده که این امکان را به فعالین عرصه تجارت خارجی می‌دهد

تا با وارد کردن اطلاعات لازم، اعتبار کارت عضویت بازرگانی خود و افرادی دیگری را که به امر صادرات و واردات اشتغال دارند را استعلام کنند.

برای همین تنها کافیست شما به این سامانه مراجعه کنید.

نحوه استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی

1. به منظور استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی به پورتال خدمات الکترونیکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراجعه کنید.

2. بر روی برگه سامانه‌های خدماتی کلیک کنید تا منوی مربوطه به شما نشان داده شود.

3. از منوی باز شده گزینه استعلام اعتبار عضویت را انتخاب کنید.

4. اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و در نهایت استعلام بگیرید.

سایت استعلام اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی

آدرس سامانه خدمات الکترونیکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی chambertrust.ir است که با وارد کردن آن در مرورگر دستگاه خود می‌توانید وارد صفحه اصلی سایت شوید.

اطلاعات مورد نیاز برای استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی

برای استعلام اعتبار کارت عضویت بازرگانی شما تنها به شماره ملی یا شماره عضویت کارت بازرگانی نیاز دارید.

تفاوت طرح صنعتی و اختراع

تفاوت طرح صنعتی و اختراع چیست؟

ذهن هر فرد ممکن است پر از ایده‌های متفاوتی باشد. بسیاری از این ایده‌ها اگر در شرایط مناسبی قرار بگیرند می‌توانند سودآور باشند. ممکن است پیش از این شنیده باشید که افراد با ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع خود، تغییر و تحولاتی عظیمی در زندگی دیگران به وجود آورده‌اند. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که تفاوت طرح صنعتی و اختراع با یکدیگر چیست و راه‌های ثبت هر کدام از آن‌ها به چه صورت است؟

مفهوم اختراع

اختراع ابداع یا کشف وسیله یا ابزار جدید است که با قرار دادن چند عنصر در کنار هم، در نهایت نتیجه مورد نظر از عملکرد آن عناصر حاصل می‌شود.
اختراع ضامن کیفیت کالا است.

بر اساس قانون ثبت اختراعات، اختراع به صورت زیر تعریف می‌شود:

«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.»

برای اینکه بتوانید یک اختراع را به ثبت برسانید؛ آن اختراع باید شرایط زیر را داشته باشد:

• اختراع باید شامل دستگاه یا وسیله‌ای باشد که قبل از این وجود نداشته و برای اولین بار طراحی یا خلق شده باشد.

• اختراع باید بتواند مشکلی را در یک فن یا حرفه حل نماید؛ یعنی اختراع می‌بایست برطرف کننده مشکلی برای افراد باشد.

مفهوم طرح صنعتی

طرح صنعتی ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و اشکال دو بعدی است که در فرآورده‌های صنعتی و ساخت صنایع مختلف از جمله در تولید و ساختن صنایع دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در طرح صنعتی، طراح به جنبه‌های فنی محصول نمی‌پردازد و فقط ارائه یک محصول شکیل و زیبا به مصرف‌کننده برای او مهم است.

تعریف قانونی طرح صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، به صورت زیر است:

«هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها، به گونه‌ای که ترکیب و شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی، بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نیست».

هر طرح صنعتی به مدت ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و ثبت شدن آن اعتبار دارد.

هرچند مالک طرح صنعتی فقط در این مدت ۵ سال مورد حمایت قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد و بعد از گذشت ۵ سال می‌تواند برای دو دوره دیگر اعتبار طرح صنعتی خود را تمدید کند.

شرایط ثبت شدن یک طرح صنعتی

یک طرح صنعتی برای ثبت شدن باید شرایط زیر را داشته باشد:

جدید باشد

یک طرح صنعتی نباید قبل از تاریخ ثبت، توسط شخص دیگری در همین مکان یا خارج از کشور به ثبت رسیده باشد.

اصیل باشد

طرح صنعتی اصیل طرحی است که به تقلید از کالاهای ثبت شده طراحی نشده باشد.

طبقه‌بندی طرح صنعتی در ایران شامل موارد زیر می‌شود:

1. مواد غذایی

2. پوشاک، اقلام و لوازم خرازی

3. کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی

4. انواع برس و قلم‌مو

5. اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی

6. اسباب و اثاثیه منزل

7. اقلام خانگی

8. ابزارآلات و یراق آلات

9. بسته‌بندی‌ها، ظروف مخصوص حمل و نقل و جابه‌جایی کالا

10. ساعت مچی، دیواری و سایر لوازم اندازه‌گیری، کنترل و علامت دادن

11. اقلام تزئینی و زیورآلات

12. وسایل حمل و نقل یا بالا بردن

13. تجهیزات تولید، توزیع و تبدیل برق

14. تجهیزات ضبط، ارتباطات و بازیابی اطلاعات

15. ماشین‌آلات

16. دستگاه‌های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری

17. آلات موسیقی

18. ماشین‌آلات چاپ و ماشین‌های اداری

19. نوشت‌افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

20. تجهیزات فروش و تبلیغات و تابلوها

21. انواع بازی، اسباب‌بازی، چادر و اقلام ورزشی

22. تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شکار، ماهیگیری و دفع آفات

23. تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه مطبوع و سوخت جامد

24. لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

25. واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی

26. دستگاه‌های روشنایی

27. ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری‌ها

28. محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه‌های پیرایشی

29. تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزی برای پیش‌گیری از سوانح و برای نجات

30. اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه‌جایی آن‌ها

31. ماشین‌ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی

هر شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن مدارک و شرایط لازم می‌تواند طرح صنعتی خود را به ثبت برساند.

مقایسه طرح صنعتی و اختراع

1. طرح صنعتی به ظاهر یک وسیله توجه ویژه‌ای دارد، یعنی وقتی کسی طرح صنعتی را به ثبت می‌رساند بیشتر جنبه زیبایی و تزئینی آن مورد توجه است؛ در حالی‌که برای اختراع، جنبه آفرینشی وسیله مورد نظر مخترع است.

2. ماهیت اختراع در بیشتر موارد طراحی یک وسیله فنی‌ست، در حالی که ماهیت طرح صنعتی بیشتر زیبا سازی یا تزئین یک کالا‌ست.

3. فرم اظهارنامه ثبتی برای طرح صنعتی و اختراع متفاوت است.

تفاوت طرح صنعتی و اختراع

بر اساس قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه بین اختراع و طرح‌ها به صورت تفکیک از نظر ماهیت و از جهت فرم درخواست ثبت تفاوت ایجاد می‌کنند.

تفاوت طرح صنعتی و اختراع


پس در مجموع تفاوت طرح صنعتی و اختراع به دو صورت زیر است:

1. تفاوت ماهیت

2. تفاوت شکلی فرم

فرق اختراع با طرح صنعتی با یک مثال

به این دست موارد توجه کنید. اینان اختراعاتی هستند که زندگی انسان را متحول کردند.

• چرخ
• قطب‌نما
• اتوموبیل
• موتور بخار
• بتن
• بنزین
• راه آهن
• هواپیما
• باتری
• جهان وب
• خودپرداز
• پرتوی ایکس
• کارت اعتباری
• و…

حاله به مثال‌هایی برای طرح صنعتی توجه کنید.

• همه ما با موس آشنایی داریم. تهیه یک موس با جنس چوب می‌شود یک طرح صنعتی.

• آینه را در نظر بگیرید. اگر برای اولین بار این آینه به شکل یک عینک طرای شود این حرکت یک طرح صنعتی است.

• پریز را دیده‌اید؟ سه راهی یا چندراهی نمونه‌ای از طرح صنهتی در این زمینه است.

• حتمأ عکس رستوران های خاصی را دیده‌اید که به شکل دنیای کارتونی یا کمیک دکوراسیون خود را چیده‌اند. این مورد نیز یک طرح صنعتی است.

با اینکه شاید در ابتدای امر طرح صنعتی و اختراع خیلی شبیه به هم به نظر برسند. ولی حالا تفاوت‌های آن را آشکارا می‌دانیم.

در اختراع شما لازم است تمامأ چیزی نوع ابداع کنید.

وسیله‌ای که پیش از آن وجود نداشته و در صنعت یا کسب و کار خاصی قابل استفاده باشد.

اما در طرح صنعتی، شما آنچه را که پیش از این وجود داشته را با نوع‌آوری و به گونه‌ای جدید زیبا سازی می کنید.

این زیبا سازی می‌تواند برای تمایز ظاهر و افزایش بهره‌وری یا فروش آن باشد.

در اختراع شما ماهیتی جدید خلق می‌کنید ولی در طرح صنعتی شما بدون تغییر ماهیت، فقط ظاهر را تغییر می‌دهید.

مزایا و معایب ثبت شرکت ها

مزایا و معایب ثبت شرکت ها کدامند؟

شرکت‌های تجاری، به معنی اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود هستند. شرکت‌های حقوقی یا مدنی شرکت‌هایی هستند که هدف از تأسیس آن‌ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند. برای اینکه تصمیم بگیریم کدام شرکت را ثبت کنیم ابتدا باید معایب و مزایای ثبت شرکت را بشناسیم.

هدف از ثبت شرکت چیست؟

امروزه راه‌اندازی یک کسب‌ وکار و تجارت جدید بسیار آسان‌تر از دهه‌های گذشته است.

اما این آسانی به آن معنا نیست که شما به ثبت شرکت و فعالیت تجاری خود نیازی ندارند.

شما برای اینکه بتوانید بدون دردسر پیش بروید نیاز دارید تا کارتان را به صورت قانونی ثبت کنید.

بر اساس قانون تجارت ماده ۱۹۵ ثبت شرکت، به صراحت اعلام شده که تمامی شرکت‌های مورد اشاره‌ در این قانون برای فعالیت باید ثبت شوند.

در صورت ثبت نشدن، این شرکت‌ها اجازه‌ی فعالیت ندارند و می‌توانند مشمول برخورد قضایی نیز شوند.

هدف از ثبت یک شرکت ماهیت قانونی بخشیدن به آن است تا در صورت بروز مشکل قانون از شرکت و بنیان‌گذاران آن حمایت کند.

مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

1. حمایت قانون یکی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت:

اولین و مهم‌ترین مزیتی که ثبت شرکت به صورت قانونی برای صاحبان آن ایجاد می‌کند، حمایت قانون از شرکت است.

با ثبت شرکت، هر مشکلی که پیش بیاید، چه اختلاف میان شرکا باشد، چه اختلاف میان شرکت و شرکت‌های دیگر، به صورت قانونی قابل پی‌گیری خواهد بود و مدارک و مستندات آن در روند پی‌گیری معتبر خواهد بود.

2. اعتبار فعالیت:

با ثبت شرکت تمامی فعالیت‌های آن حالت رسمی پیدا می‌کند.

اگر بخواهید با کسب ‌وکارهای دیگر فعالیت داشته باشید آن‌ها به شرکتی که به صورت قانونی فعالیت می‌کند، اعتماد بیشتری خواهند داشت.

ثبت شرکت می‌تواند تسهیل‌کننده‌ی معاملات شرکت نیز باشد.

3. توسعه فعالیت شرکت:

شرکتی که به صورت قانونی فعالیت می‌کند، می‌تواند به راحتی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها شرکت کند.

این شرکت می‌تواند قراردادهای بیشتری را منعقد کند.

همچنین امکان همکاری با دولت و شرکت‌های دولتی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت باشد، بدون ثبت شرکت میسر نخواهد بود.

اگر شما قصد همکاری با شرکت‌های بزرگ‌تر و دریافت نمایندگی آن‌ها را داشته باشید، باید شرکت خود را به ثبت برسانید. در صورت ثبت نبودن شرکت چنین همکاری‌هایی ممکن نخواهند بود.

4. دریافت وام و اعتبار یکی از سودمندترین مزایای ثبت شرکت:

بسیاری از وام‌ها و امتیازاتی که توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه می‌شود، در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد و تنها شرکت‌های ثبت شده هستند که می‌توانند برای دریافت این اعتبارات اقدام کنند.

5. مبادلات خارجی:

همکاری با شرکت‌های خارجی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که یک شرکت می‌تواند به آن دست پیدا کند.

نفع این همکاری هم برای عموم کشور است و هم برای خود شرکت که به این وسیله اعتبار زیادی را نیز کسب می‌کند.

شرکت‌های ثبت شده می‌توانند مجوز انجام معامله و مبادله با شرکت‌های خارجی را نیز دریافت کنند.

معایب ثبت شرکت‌ها

1. الزامی بودن پرداخت مالیات:

یکی از معایبی که ثبت شرکت به همراه دارد، ضرورت پرداخت مالیات است.

البته مالیات بر مبنای درآمد شرکت و سود حاصل از کار و فعالیت محاسبه می‌گردد.

بنابراین ممکن است شرکتی فعالیت نداشته باشد و در این صورت کافی است اظهارنامه‌ای مبنی بر عدم فعالیت پر کرده و آن را به اداره مالیات تحویل بدهد.

2. پر کردن دفاتر مالیاتی:

شرکت‌هایی که به ثبت می‌رسند، باید به صورت سالیانه دفاتر مالیاتی خود را به اداره مالیات تحویل دهند و آن را به قسمت مربوطه واگذار کنند.

3. پرداخت حقوق و بیمه کارکنان:

پرداخت حقوق بر اساس قانون وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی، بر عهده مسئولین شرکت است.

می‌شود گفت بر اساس قانون، این کار الزامی است.

4. ثبت یک مکان:

یکی از موارد اجباری که در زمان ثبت یک شرکت مطرح است، ثبت مکانی مشخص که در مالکیت یا اجاره‌‌ی شکت باشد، برای انجام فعالیت‌ها است.
ارائه سند یا اجاره‌نامه شرکت اجباری است.

5. نیاز به سرمایه اولیه:

شروع یک کار به تنهایی و به صورت انفرادی نیازی به سرمایه آنچنانی ندارد.

اما در صورت آغاز کار در یک شرکت نیاز به سرمایه کافی برای پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد.

به بیانی ساده‌تر تا زمانی که شرکت به سود برسد، باید مسئولین از جیب خود حقوق و مزایا را پرداخت کنند.

6. آشنایی با قوانین مربوط به تجارت:

مطالعه در زمینه تجارت تقریبأ اجباری است.
برای اینکه اطلاعات کافی داشته باشید، باید مقالات مفید را بخوانید.

بعضی از افراد ممکن است به علت نداشتن آگاهی از ثبت شرکت بترسند؛ اما واقعیت این است که می‌توان با مطالعه مقالات و کتاب‌های مختلف، اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه به دست آورد.

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این مزایا به شرح زیر است:

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1. شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک تشکیل گردد.

2. حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است و برخلاف شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌توانند با هر میزان سرمایه شروع به کار کنند.

3. در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که می‌تواند از خارج از شرکا هم باشند و برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می‌گیرند.

4. هزینه ثبت برند یا سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، بسیار کم است.

5. مسئولیت شرکا کاملأ محدود و با توجه به میزان سرمایه‌ی آن‌ها است.

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

1. تجمع سرمایه‌های کوچک:

می‌توان با جمع آوری سرمایه‌های کم و در محیطی کاملأ دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.

2. سهولت نقل و انتقال سهام:

با توجه به اینکه سرمایه سهامداران در شرکت‌های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و اکثرأ این سهام‌ها بی نام نیز هستند، نقل و انتقال آن‌ها دارای سهولت ویژه‌ای است.

3. تعیین هیئت مدیره:

در شرکت‌های سهامی بر طبق ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی باید یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شود.

4. محدودیت مسئولیت سهامداران:

در شرکت‌های سهامی یکی از خصوصیات مهم این مدل شرکت‌ها، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن‌ها است.