taavoni

شرکت تعاونی چیست؟ شرایط تشکیل و مراحل ثبت شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی چیست؟

شرکت های تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری هستند که با شرکت های سهامی خاص و عام و… فرق دارند. ساز و کار شرکت های تعاونی به این صورت است که عده ای از اشخاص حقیقی مانند دوستان، همسایگان، خویشاوندان، همکاران و… دور هم جمع می شوند و برای هدفی مشترک تلاش می کنند.

این هدف در وحله اول برای کمک به عده ای نیازمند است. البته ممکن است با راه اندازی شرکت اعضای شرکت تعاونی سود یا بهره ای ببرند، اما هدف اصلی دستگیری نیازمندان با دادن کالا، خدمات و یا ایجاد اشتغال است. در صورتی که در شرکت های تجاری دیگر، هدف از تشکیل شرکت رسیدن به سود شخصی و بهره وری بیشتر است.

شرایط ثبت و تشکیل شرکت به صورت تعاونی

طبق ماده 193 قانون تجارت، تشکیل شرکت های تعاونی اعم از تولید و یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی عمل کنند، به این صورت که اگر شرکت های تعاونی از این قانون استفاده کند می تواند درقالب یک شرکت سهامی و طبق مقررات خاصی تشکیل شود. البته ناگفته نماند که باید همه شرکا به توافق رسیده و راضی باشند.

شرکت های تعاونی باید دارای “اساسنامه” باشد. برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید از وزارت خانه مربوطه “موافقت نامه تشکیل” اخذ گردد که قبل از دریافت “موافقت نامه تشکیل”، باید از وزارت تعاون نمونه اساسنامه را دریافت کنید و در اختیار اعضا و شرکا بگذارید. از آنجایی که هر شرکتی نیاز به ثبت دارد، بعد از این مراحل باید پیگیر دریافت “مجوز ثبت” از وزارت تعاون باشید.

انواع شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند:

1. شرکت های تعاونی تولیدی

شرکت هایی که با هدف ایجاد اشتغال در اموری مثل کشاورزی و دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و… تشکیل شده اند را شرکت های تعاونی تولیدی می گویند.

2. شرکت های تعاونی توزیعی

شرکت هایی که با هدف تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضای شرکت فعالیت میکنند را شرکت های تعاونی توزیعی می گویند.

3. شرکت های تعاونی تولیدی–توزیعی

تعاونی های تولیدی-توزیعی شرکت هایی هستند که بخشی از چند هدف، با موضوعات مختلف و غیرمرتبطی که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد را در یک شرکت تعاونی با اهداف خود اجرایی می کنند. به این نوع شرکت ها ، تعاونی های چند منظوره هم می گویند .

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت

شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شود.

1. شرکت های تعاونی خاص

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آنها مختص افراد خاص و مشخص شده ای مانند کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان و از این قبیل دسته بندی ها است.

پس در این نوع شرکت ها سهام فقط به افراد خاصی که مشخص شده اند، عرضه می شود. در این شرکت ها حداقل 3 و حداکثر 7 نفرعضو اصلی هستند. تعداد اعضای علی البدل نیز باید یک سوم تعداد اعضای اصلی باشد.

2. شرکت های تعاونی عام

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آن برای همه آزاد است. در این شرکت ها، شرکا برای کسب سرمایه اولیه شرکت، سهام خود را به منظور فروش به عموم عرضه می کنند.

اهداف شرکت های تعاونی

اهداف تشکیل شرکت های تعاونی طبق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به شرح زیر است:

1. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به ‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2. قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به‌ کار اند ولی وسایل ندارند.

3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‎ های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6. پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر

7. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
و در نهایت با هدف کمک به نیازمندان که می تواند به شکل تعاونی های تولیدی و یا توزیعی تحقق بیابد.

تشکیل شرکت به صورت تعاونی

طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت های تعاونی باید نکات زیر را رعایت کرد:

• برای تشکیل تعاونی ها، هیات موسس که اعضای آن دارای شرایط قانونی باشند، باید برای دریافت “اساسنامه”،”موافقت نامه تشکیل” و “مجوز ثبت” از وزارتخانه های مربوطه اقدام کنند

• در صورت نیاز مجوز فعالیت در طرح پیشنهادی باید از مراجع ذیربط، به نام هیات موسس و در هنگام افتتاح شرکت دریافت گردد

• تدوین اساسنامه پیشنهادی

• افتتاح حساب به نام “تعاونی در شرف تأسیس” در صندوق تعاون

• دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

• بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

• ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

• انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 15 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا تاریخ تشکیل مجمع
سرمایه شرکت های تعاونی

همانطور که گفته شد، شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت به دوسته ی عام و خاص تقسیم می شوند که هر کدام سرمایه مشخصی نیاز دارند.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال می باشد.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی عام نیز صد میلیون ریال است.

در شرکت های تعاونی خاص، هر شخصی میتواند سرمایه گذاری کند، اما در شرکت های تعاونی عام فقط عده و یا مشاغل مشخص شده ای می توانند در آن سرمایه داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی

1. اساسنامه تصویب شده شرکت های تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (هر شرکت تعاونی دارای اساسنامه است که وزارت تعاون یک نمونه از آن را در اختیار هیات موسس آن شرکت قرار می دهد)

2. مجوز اداره تعاون (برای دریافت “مجوز ثبت” و ثبت شرکت از سوی وزارت تعاون لازم است)

3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

4. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه، انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه

5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه

6. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرسان

7. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

8. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز

9. لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل

10. صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

تعداد اعضا در تعاونی ها

تعداد اعضا در شرکت های تعاونی طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

• حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.

• در شرکتهای تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمک های دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند، تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

• در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمک های دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل 50% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد، رعایت بند 2 الزامی نمی ‌باشد.

• حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی های مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت، دانش و تجربه مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می ‌گردد.

• برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌ شود، اما تشکیل تعاونی ها درخصوص تعاونی های فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

مراحل ثبت شرکت های تعاونی

افرادی که قصد ثبت شرکت تعاونی دارند ابتدا باید طرح پیشنهادی و اساسنامه شرکت را تنظیم کرده و از افرادی که شرایط شرکت در مجمع عمومی را دارند دعوت کنند. برای طی این مراحل باید با قوانین و مقررات شرکت های تعاونی آشنایی کافی داشته باشید.

در غیر اینصورت معمولا اداره کل تعاون هر استان کلاس هایی را در باب آشنایی افراد با قوانین برگزار می کند که توصیه می کنیم حتما شرکت کنید.

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

ارکان شرکت های تعاونی یعنی اشخاصی که در یک شرکت تعاونی همکاری دارند و باعث می شوند شرکت تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم کرده که شامل

1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره

3. بازرس یا بازرسان

البته “مجمع عمومی” رکن تصمیم گیرنده است.

در این باره ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی می گوید:

” مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است”.

انحلال و ادغام شرکت های تعاونی

موجبات انحلال شرکت های تعاونی :

• باید اعضای مجمع عمومی شرکت با انحلال موافقت داشته باشند.

• اگر تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مشخص شده کمتر شود و ظرف حداکثر 3 ماه به حد نصاب نرسد.

• انقضا اساسنامه گزشته باشد و مجمع عمومی اقدام به تمدید آن نکنند.

• توقف کار بدون دلیل موجه، به مدت یک سال

• ورشکستگی

• عدم رعایت قوانین و مقررات بعد از 3 اخطار کتبی در یک سال

مدارک لازم برای ادغام شرکت های تعاونی :

• موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام

• صورت جلسه مجامع عمومی هر دو شرکت و موافقت با ادغام

• صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره

• اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و بازرس

• اسم و مشخصات کامل مدیر عامل انتخاب شده شرکت جدید

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت به همراه روش های مختلف

شماره ثبت شرکت چیست؟

شماره ثبت شرکت یک شماره یکتا برای شرکت شماست که از سازمان ثبت شرکت ها و گاها سازمان ثبت اسناد صادر می شود. در واقع شرکت شما از این پس با این شماره شناخته شده و امور ثبتی و حقوقی شما نیز تنها با این شماره پیگیری خواهد شد. همچنین این شماره برای گرفتن استعلام شرکت نیز کاربرد دارد. شماره ثبت شرکت تنها به افراد حقوقی تعلق گرفته و طبعا چنین شماره ای برای افراد حقیقی در قانون تعریف نشده است. این شماره حاوی تمام مشخصات شرکت یا شخص حقوقی شماست و سازمان ها و ادارات با استعلام شرکت با شماره ثبت شده می توانند به سوابق یا وضعیت حقوقی آن دسترسی پیدا کنند. از مزایای شماره ثبت شرکت این است که پس از دریافت آن، شرکت شما رسمیت پیدا کرده و از نظر قانونی فعالیت آن شروع می شود.

شماره ثبت شرکت ها چند رقمی است؟

در حال حاضر اگر بخواهید شرکت ثبت کنید، در نهایت یک عدد 6 رقمی را به عنوان شماره ثبت شرکت تان دریافت خواهید کرد. اما بد نیست بدانید که تعداد ارقام شماره ثبت شرکت ها رابطه مستقیمی با طول عمر آن شرکت دارد. به عنوان مثال شرکت های بسیار قدیمی که تاریخ ثبت آنها به سن ما قد نمی دهد، معمولا شماره ثبت سه رقمی دارند و هر چه به زمان حال نزدیکتر می شویم تعداد این ارقام نیز بیشتر می شود.

مشخصات کلی شماره ثبت شرکت

همانطور که گفتیم شماره ثبت شرکت یکتا و غیرقابل تغییر است. دقیقا مثل کدملی شما و تا زمانی که شرکت شما شماره ثبت نداشته باشد غیر مجاز محسوب شده و در صورت پیگیری مراجع مربوطه دچار مشکل خواهید شد. در واقع این مراجع با در دست داشتن لیست شرکت های ثبت شده می توانند به قانونی بودن فعالیت شرکت شما پی ببرند. علاوه بر این ها شماره ثبت شرکت شما حاوی تمام اطلاعات ثبتی شرکت است. مشخصات کلی شماره ثبت شرکت به عنوان مثال نام صاحب شرکت، زمینه فعالیت، میزان سرمایه اولیه و اسامی شرکای شرکت تنها جزئی از این اطلاعات هستند. بنابراین مهمترین پارامتر شرکت شما از نظر مراجع ثبتی و سازمان های مربوطه، شماره ثبت شرکت است که تا زمان فعالیت و دایر بودن شرکت این شماره معتبر خواهد بود.

مزایای استعلام شماره ثبت شرکت

استعلام شرکت با شماره ثبت آن انجام می شود. شاید فکر کنید که شماره ثبت شرکت چه مزایایی خواهد داشت و به چه دردی می خورد. تصور کنید می خواهید یک شرکت را با تمام تجهیزات و دستگاه های موجود در آن خریداری کنید. سوال اولی که پیش می آید این است که آیا اصلا این شرکت وجود خارجی دارد یا نه. در واقع اگر این شرکت ثبت نشده باشد ولو اینکه هزاران کارمند و میلیاردها تومن تجهیزات داشته باشد، باز هم غیرقانونی بوده یا ممکن است چند ماه پیش این شرکت منحل شده باشد. اما با در دست داشتن شماره ثبت شرکت و استعلام شناسه ملی ثبت شرکت ها براحتی می توانید ببینید که این شرکت در چه سالی و توسط چه کسانی تاسیس شده است. آیا در حال حاضر فعال است یا خیر. آیا به سازمان های دولتی بدهی دارد یا حساب های آن بروز است. به این اطلاعات مهم و مفید، زمینه فعالیت شرکت و بررسی محل فعلی شرکت را نیز اضافه کنید. بنابراین شما با آگاهی از نحوه استعلام شماره ثبت شرکت که در ادامه این مقاله به آن می پردازیم می توانید به چنین اطلاعات مهمی دسترسی پیدا کنید.

نکاتی جهت جستجو در اطلاعات سامانه تخصیص شناسه ملی اشخاص حقوقی

اگر نیاز دارید که اطلاعات شخص حقوقی را بررسی کنید کافی است تا وارد سامانه تخصیص شناسه ملی اشخاص حقوقی شده و با درج نام شخصیت حقوقی یا شماره ثبت آن اطلاعاتی از قبیل نام شخصیت، سازمان ثبت کننده و شناسه ملی ایشان را دریافت کنید. علاوه بر این نکات دیگری برای استفاده از سامانه تخصیص شناسه ملی اشخاص حقوقی وجود دارد که در لیست زیر به آنها اشاره می کنیم: • اطلاعات مربوط به شرکت های ثبت شده و موسسات غیر تجاری بصورت کامل در این سامانه وجود دارد. • این سامانه بصورت 24 ساعته در حال بروزرسانی است و اطلاعات دریافتی از آن بروز و قابل اعتماد هستند. • برای اینکه به اطلاعات شخص حقوقی موردنظر دسترسی پیدا کنید، حداقل یکی از این سه مورد را باید داشته باشید: نام شخص، شماره ثبت یا شناسه ملی. • اگر نیاز به دریافت اطلاعات مربوط به یک شرکت دارید، فیلد محل جغرافیایی و تاریخ ثبت را خالی بگذارید. • برای دریافت جزئیات و اطلاعات بیشتر از شخص حقوقی یا شرکت می تواند روی شماره شناسه ملی کلیک کنید. • همچنین می توانید اشخاص حقوقی را به تفکیک سازمان ثبت کننده نیز جستجو کنید.

دلایل استعلام ثبت شرکت

استعلام نام شرکت های ثبت شده می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. همانطور که قبلا گفتیم برای عقد قراردادهای تجاری با اشخاص حقوقی یا شرکت های مختلف نیاز است که با استعلام شرکت ثبت شده اطلاعات لازم را به دست آورید و نسبت به آن اطمینان حاصل کنید. در حال حاضر با الکترونیکی شدن روش استعلام ثبت شرکت ها، انجام این امر ضروری بسیار ساده شده است. برای اینکار کافی است به سامانه مربوطه مراجعه کرده و استعلام ثبت شرکت را دریافت کنید.

سامانه استعلام شماره ثبت شرکت ها

در حال حاضر 3 سامانه فعال برای استعلام ثبت شرکت ها وجود دارد که با استفاده از هر کدام می توانید شماره ثبت شرکت را استعلام کرده و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید. در ادامه این روش ها را معرفی می کنیم.

روش های استعلام ثبت شرکت

1. به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراجعه کرده و تیک پذیرش درخواست تأسیس شخصیت حقوقی را فعال کنید. سپس نوع شخصیت حقوقی را انتخاب کنید و تا انتها مراحل را ادامه دهید. 2. به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس ilenc.ssaa.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شناسه ملی شخصیت حقوقی یا شماره ثبت شخصیت یا نام شخصیت و در نهایت تصویر امنیتی، ثبت اشخاص حقوقی یا شرکت ها را استعلام بگیرید. 3. به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آدرس rrk.ir مراجعه کرده و با تکمیل گزینه های مربوطه مثل شماره ملی و نام موسسات حقوقی ثبت شده اطلاعات لازم را دریافت کنید.

از استعلام ثبت شرکت ها چه اطلاعاتی بدست می آید؟

پس از اینکه شماره ثبت شرکت را استعلام کنید، اطلاعات کاملی را دریافت خواهید کرد که در لیست زیر به آنها اشاره می کنیم: 1. نام و نام خانوادگی شخصیت حقوقی 2. شناسه یا شماره ملی شخصیت حقوقی 3. مرجع ثبت کننده شخصیت حقوقی 4. تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی 5. نوع شخصیت حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و …) 6. شماره ثبت شخصیت حقوقی 7. اداره کل و واحد ثبت کننده شخصیت حقوقی 8. وضعیت شخصیت حقوقی (فعال، منحل شده و …) 9. محل اقامت قانونی و کدپستی شخصیت حقوقی 10. تاریخ آخرین بروزرسانی اعمال شده ( ثبت آخرین تغییرات شرکت و …) دقت کنید که کدپستی و محل اقامت قانونی که در این صفحه مشاهده خواهید کرد مربوط به اطلاعاتی است که هنگام ثبت شرکت اعلام شده، بنابراین برای پیدا کردن محل اقامت فعلی شخصیت حقوقی یا شرکت باید با اطلاعات موجود در این برگه به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آدرس rrk.ir مراجعه کرده و بقیه مراحل را از آنجا پیگیری کنید. نحوه استعلام شماره ثبت شرکت

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت سوالی است که برای بسیاری از افراد پیش می آید. برای اینکه بتوانید این شماره را استعلام بگیرید کافی است وارد یکی از سایت های گفته شده بشوید و مراحل زیر را دنبال کنید: • ما سایت ilenc.ssaa.ir را انتخاب می کنیم. پس از اینکه وارد این سایت شدید، لازم است یکی از 3 فیلد مربوطه را پر کنید. • بر اساس اطلاعاتی که دارید حداقل یکی از موارد شناسه ملی، شماره ثبت یا نام شخصیت را وارد می کنید. • تصویر امنیتی را در کادر مربوطه وارد کرده و گزینه جستجو را می زنید. • پس از جستجو، این موارد به شما نمایش داده می شود: شناسه ملی، شماره ثبت، نام شخصیت حقوقی، نوع شخصیت، سازمان ثبت کننده و وضعیت. • اگر نام شرکت را بطور کامل وارد نکنید، تمام شرکت هایی که کلمه وارد شده را در عبارت نام شرکت خود داشته باشند برای شما ظاهر می شود و باید از بین موارد موجود شرکت مورد نظر را انتخاب کنید. • پس از کلیک بر روی شرکت مورد نظر تمام اطلاعات گفته شده بصورت برگه چاپی در اختیار شما قرار می گیرد که می توانید آن را ذخیره یا چاپ کنید.

آیا امکان تغییر شماره ثبت شرکت وجود دارد؟

تغییر شماره ثبت شرکت در حالت کلی و به دلخواه غیرممکن است. اما در بعضی حالات خاص شماره ثبت شرکت می تواند تغییر کند که البته این اتفاق از سمت شرکت نخواهد بود. در مواردی که آدرس شرکت ثبت شده از حوزه مرجع ثبت کننده خارج شود و تغییر آدرس گزارش داده شود، شرکت بصورت خودکار وارد حوزه مرجع ثبت کننده جدید شده و یک شماره ثبت جدید برای آن صادر می شود. البته تمام اطلاعات مربوط به شرکت و مجوزهای آن محفوظ باقیمانده و فقط شماره ثبت آن تغییر خواهد کرد. بد نیست بدانید که شناسه ملی هر شرکت با تغییر شماره ثبت، عوض نمی شود و از ابتدا تا انحلال شرکت این شناسه ملی ثابت است.
شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟ راهنمای جامع ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص شرکتهایی بازرگانی هستند هرچند موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد، مثلا چنانچه فعالیت شرکت سهامی خاص در زمینه خدمات نظافتی، حسابداری، تغییر و نگهداری و … بدون در نظر گرفتن موضوع بازهم این شرکت چون سهامی خاص است تجاری می باشد.

شرکتهای سهامی خاص دونوع تعریف دارند: شکلی، ماهوی

1-تعریف شکلی:

الف- شرکت سهامی خاص از حداقل از 3 نفر سهامدار و دو نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل است تشکیل می گردد.

ب- اعضاء هیئت مدیره باید حداقل از دو نفر تشکیل گردد

ج- سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد، مثلا اگر سرمایه شرکت 1.000.000.000 ريال است می تواند به 10.000 سهم 100.000 ريالی تقسیم گردد.

د- اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند.

ر- سهام باید به بانام یا بی نام یا ترکیبی از بانام و بی نام تقسیم گردد.

ز- سهامداران در زمان تأسیس شرکت باید حداقل 35% سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تأسیس که نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح حساب می نماید واریز نمایند.

س: بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

ش: هیأت مدیره و بازرسین باید بالای 18 سال باشند و نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند.

ص: سهامداران و اعضاء هیئت مدیره می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند اما اشخاص حقوقی باید یک نماینده حقیقی معرفی نمایند.

ض: موضوع فعالیت شرکتهای سهامی خاص می تواند غیرتجاری باشد.

همچنین بخوانید : ثبت شرکت چیست؟ راهنمای کامل ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص

2-تعریف ماهوی:

-همانند شرکتهای با مسئولیت محدود، در شرکتهای سهامی مسئولیت سهامداران در مقابل اشخاص به نسبت تعداد سهامی که دارند محاسبه می گردد و خود شرکت نیز تا میزان سرمایه شرکت مسئول تعهدات خود می باشد و به عبارتی اعتبار شرکت علاوه بر پارامترهایی نظیر تخصص و نیروی انسانی براساس میزان سرمایه ایشان نیز ارزیابی می گردد زیرا طبق رویه بازار سرمایه میزان اعتبار گاهی مساوی است با میزان سرمایه نقدی یا غیرنقدی شرکت.

نکته1) بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکتهای سهامی خاص اعتبار بیشتری قائل می باشند و معمولا جهت افتتاح اعتبارات اسنادی LC و یا سایر تسهیلات بانکی یکی از شروطشان این است که شرکت در قالب شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.

نکته2) بانکها و موسسات مالی طبق بخشنامه بانک مرکزی تا 10 برابر سرمایه شرکت می توانند تسهیلات بانکی نظیر وامهای ملکی، ضمانتنامه و LC ارائه دهند.

1-کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین

2-گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین

3-امضاء اظهارنامه و اساسنامه

4-گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟ مدارک و مراحل ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که به صورت شرکت تجاری بین دو یا چند شخص تشکیل می گردد، در اسم شرکت های تضامنی می بایست نام یکی از شرکا قید شده باشد و عبارت تضامنی نیز قبل از نام یکی از شرکاء یا شریک یا برادران قید شده باشد مثلا شرکت “تضامنی احمدی و شرکاء”

مسئولیت حقوقی شرکاء نسبت به تعهدات شرکت تضامنی به صوت نامحدود است و اگر سرمایه شرکت کفاف پرداخت خسارات های وارده احتمالی را ندهد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه خسارات به صورت نامحدود خواهند بود. هر چند اگر که یکی از شرکاء کلیه تعهدات را پرداخت نمود، می تواند به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء دیگر مبالغ پرداختی خود را از ایشان مطالبه نماید.

شرکت تضامنی می تواند توسط فقط یک مدیر عامل اداره گردد، بدون اینکه دارای هیئت مدیره باشد. همچنین می تواند دارای هیئت مدیره نیز باشد و مدیر عامل و یا اعضاء هیئت مدیره می توانند از خارج از شرکا شرکت انتخاب شوند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تضامنی

الف- کپی شناسنامه شرکا و اعضای هیئت مدیره

ب- کپی کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره

پ- گواهی عدم سوء پیشینه

نکته : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیئت مدیره الزامی است.

مراحل ثبت شرکت های تضامنی

1- مشاوره با مشاوران ثبت کاف برای اطلاع از روند ثبت شرکت

2- انعقاد قرارداد

3- تهیه مدارک لازم جهت به ثبت رساندن شرکت به صورت تضامنی

4- امضای اساسنامه و فرم های مورد نیاز برای ثبت یک شرکت به صورت تضامنی

5- طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

(حداکثر زمان مورد نیاز برای طی کردن این مراحل 30 روز کاری می باشد.)

نکته : گذر از مراحل تعیین نام شرکت سریع تر از ثبت شرکت خواهد بود.

6- آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری

sahami-aam

شرکت سهامی عام چیست؟ نحوه تشکیل شرکت سهامی عام

تعریف شرکت های سهامی عام:

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

نحوه تشکیل شرکت های سهامی عام:

ابتدا لازم به ذکر است جهت ثبت شرکت های سهامی عام می بایست حداقل سرمایه شرکت 5.000.000 ريال باشد و همچنین تعداد موسسین در بدو امر نباید کمتر از 3 نفر باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام:

1- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه و به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

2- افتتاح حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها.

3- موسسین باید لااقل 20 درصد سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را به حساب شرکت سپرده نمایند.

4- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه شده به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه موسسین رسیده را به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

نکته : طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی می بایست دقیقا مطابق با مواد 7، 8، 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم گردد.

5- پس از مطالعه طرح اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، اداره ثبت شرکتها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید.

نکته : در این مرحله احتیاج به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که موسسه فکر برتر مجوز مذکور را ظرف 10 روز اخذ می نماید.

اعلامیه پذیره نویسی می بایست حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و همچنین نزد بانکی که برای شرکت در شرف تاسیس حساب باز شده در معرض دید علاقه مندان قرارد داده شود.

6- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین گردید، علاقه مندان می توانند به بانک مراجعه نموده وحداقل تعداد سهامی را که موسسین در اعلامیه خود ذکر کرده اند را خریداری نمایند. (به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام می گویند که می بایست مطابق ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شده باشد)

7- پس از تائید بانک مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت تعهد گردیده و حداقل 35% از کل سرمایه واریز شده ، گواهی بانکی مذکور با انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین و پذیره نویسان (خریداران سهام) با انضمام صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که هیأت مدیره و بازرسین در آن انتخاب شده است و قبولی سمت خود را اعلام نموده اند به علاوه ی اساسنامه تصویب شده به اداره ثبت شرکتها تحویل و نهایتا شرکت به ثبت خواهد رسید.

نکته : چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها شرکت به ثبت نرسد هریک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت نمایند. (ماده 19 لایحه اصلاحی قانون)

nasabi

شرکت نسبی چیست و نحوه ثبت آن است؟

به چه شرکتی نسبی می گویند؟

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت های نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت های نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»

مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»

بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود. بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:

شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.

در قانون تجارت، ارکان شرکت های نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف-همه شرکا

ب-مدیر

مقررات مربوط به مدیریت شرکت های نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت های نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

برای تشکیل شرکت های نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامی که سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید. در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت های نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

شرایط تشکیل شرکت های نسبی:

طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت های نسبی عبارتند از:

1-وجود حداقل دو شریک

2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)

3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های نسبی:

1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظارت (در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل

8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.

پس از ثبت شرکت اقدام بعدی، آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

benefits-of-company-registration

فواید ثبت شرکت چیست؟

برای اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم آیا باید شرکت خود را به ثبت برسانیم یا نه، نیاز داریم تا راجع به فواید ثبت شرکت بدانیم. شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.

در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.

برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد، اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

بنابراین، چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است، منجمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

یکی از فواید ثبت شرکت این است که قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است، ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.

با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد.

همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید، بلکه فواید ثبت شرکت موارد مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.

در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند: شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.

وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

منابع:

1)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت ،تابستان 1387

2)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، شهریور 1368

Article09

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

مواردی برای انتخاب نام برای شرکت

در هنگام ثبت شرکت مهم ترین مواردی که در انتخاب نام برای شرکت باید مورد توجه قرار داد به شرح زیر می باشد:

1- دارای ریشه فارسی باشد.

2- لاتین نباشد.

3- با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

4- تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.

5- دارای اسم خاص باشد.

6- از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

7- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.

8- از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

9- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

10-عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ……

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :

ملی – ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت – پتروشیمی – دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز – بهزیست – بانک – بسیج- جهاد – آسانسور – آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد – شهید- آزاده- جانبازان- تکنو – فامیلی -فیلتر – نیک – باور- میکروبرد- تست – استار – تک – مدرن – پیک – امنیت- کارواش – فانتزی – شهروند – اقتصاد -میهن – جوانان – ایمان – دکوراسیون – هدف – سپاه – تکنیک – دیتا- تک نو- تکنولوژی – اورست – مونتاژ- ونوس – دفتر- ایتال – بیو- کنترل – متریک – مترلژی.

و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه – تکنیک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران –کلینیک معادل آن =درمانگاه – دکوراسیون معادل آن= آرایه

سیستم معادل آن= چرخه درخواست شود.

از طرفی برابر دستورالمل های صادره در تعیین نام شرکت ها حتماً و باید از اسم خاص استفاده گردد، و این موضوع اسم خاص نیز برای بسیاری از شهروندان و متقاضیان درخواست نام شرکت توجیه نشده و یا توجه ای به این موضوع ندارند، لازم است تعریف جامعی از اسم خاص داشته باشیم که ترجیحاً بشرح ذیل بعرض می رسانم:

• اسم کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، حیوان، شیئی یا مفهومی به کار می‌رود. تقسیمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد (مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود(مانند «فرزام»، «بیستون»، «آسیا »)

• اسم‌های خاص را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

• اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حمید» «حسین» «امیر» که در اینجا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

• اسم مخصوص حیوان‌ها: مانند «رخش»، «شبدیز» «ققنوس» «سیمرغ» «عقاب» «طاووس»

• اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند «آسیا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار» «سبلان»

• اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: ماننــــد «انجیل»، «تخت طاووس»، «کوه نور» «گندم» «مروارید» «قرآن»

• اسم خاص را جمع نمی‌بندند، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد : ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام می‌باشد و توسط ها جمع بسته می‌شود. این نوع جمع بستن در ادبيّاتِ فارسی نيز به چشم می‌خورد.

Article12

ثبت آگهی در روزنامه رسمی

به منظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده، بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی رسمی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم به صورت ثبت آگهی در روزنامه رسمی منتشر گردد.

بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجارتی می بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی ،روزنامه ای است که کلیه ی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد.

این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.

وظیفه روزنامه رسمی چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس، آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است. مطابق اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

از سایر وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:

– چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری

-درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

-انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.

-انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310

-انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌هاو …مصوب 1/4/1310

-انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328

-انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری

همچنین، بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گرددد.

1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

2-تصویر ترازنامه

3-کاهش یا افزایش سرمایه

4-تغییرات اساسنامه

5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. لذا، علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی، ثبت و منتشر شود.

برای ثبت آگهی ثبتی در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی، پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت، به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید.

همان طور که گفتیم هزینه ی آگهی نیز از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه ی مربوطه، شماره پیگیری به شما ارائه می شود که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید.

در آگهی که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت درج می گردد. جهت استعلام شرکت های ثبت شده،می توانید از طریق همین سامانه اقدام نمایید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود رانیز از همین طریق داشته باشید.

هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن ، همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.(اصلاحی 18/2/1378)