taavoni

شرکت تعاونی چیست؟شرایط تشکیل و مراحل ثبت شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی چیست؟

شرکت های تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری هستند که با شرکت های سهامی خاص و عام و… فرق دارند. ساز و کار شرکت های تعاونی به این صورت است که عده ای از اشخاص حقیقی مانند دوستان، همسایگان، خویشاوندان، همکاران و… دور هم جمع می شوند و برای هدفی مشترک تلاش می کنند.

این هدف در وحله اول برای کمک به عده ای نیازمند است. البته ممکن است با راه اندازی شرکت اعضای شرکت تعاونی سود یا بهره ای ببرند، اما هدف اصلی دستگیری نیازمندان با دادن کالا، خدمات و یا ایجاد اشتغال است. در صورتی که در شرکت های تجاری دیگر، هدف از تشکیل شرکت رسیدن به سود شخصی و بهره وری بیشتر است.

شرایط ثبت و تشکیل شرکت تعاونی

طبق ماده 193 قانون تجارت، تشکیل شرکت های تعاونی اعم از تولید و یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی عمل کنند، به این صورت که اگر شرکت تعاونی از این قانون استفاده کند می تواند درقالب یک شرکت سهامی و طبق مقررات خاصی تشکیل شود. البته ناگفته نماند که باید همه شرکا به توافق رسیده و راضی باشند.

هر شرکت تعاونی باید دارای “اساسنامه” باشد. برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید از وزارت خانه مربوطه “موافقت نامه تشکیل” اخذ گردد که قبل از دریافت “موافقت نامه تشکیل”، باید از وزارت تعاون نمونه اساسنامه را دریافت کنید و در اختیار اعضا و شرکا بگذارید. از آنجایی که هر شرکتی نیاز به ثبت دارد، بعد از این مراحل باید پیگیر دریافت “مجوز ثبت” از وزارت تعاون باشید.

انواع شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند:

1. شرکت های تعاونی تولیدی

شرکت هایی که با هدف ایجاد اشتغال در اموری مثل کشاورزی و دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و… تشکیل شده اند را شرکت های تعاونی تولیدی می گویند.

2. شرکت های تعاونی توزیعی

شرکت هایی که با هدف تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضای شرکت فعالیت میکنند را شرکت های تعاونی توزیعی می گویند.

3. شرکت های تعاونی تولیدی–توزیعی

تعاونی های تولیدی-توزیعی شرکت هایی هستند که بخشی از چند هدف، با موضوعات مختلف و غیرمرتبطی که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد را در یک شرکت تعاونی با اهداف خود اجرایی می کنند. به این نوع شرکت ها ، تعاونی های چند منظوره هم می گویند .

انواع شرکت تعاونی به لحاظ عضویت

شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شود.

1. شرکت های تعاونی خاص

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آنها مختص افراد خاص و مشخص شده ای مانند کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان و از این قبیل دسته بندی ها است.

پس در این نوع شرکت ها سهام فقط به افراد خاصی که مشخص شده اند، عرضه می شود. در این شرکت ها حداقل 3 و حداکثر 7 نفرعضو اصلی هستند. تعداد اعضای علی البدل نیز باید یک سوم تعداد اعضای اصلی باشد.

2. شرکت های تعاونی عام

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آن برای همه آزاد است. در این شرکت ها، شرکا برای کسب سرمایه اولیه شرکت، سهام خود را به منظور فروش به عموم عرضه می کنند.

اهداف شرکت تعاونی

اهداف تشکیل شرکت های تعاونی طبق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به شرح زیر است:

1. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به ‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2. قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به‌ کار اند ولی وسایل ندارند.

3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‎ های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6. پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر

7. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
و در نهایت با هدف کمک به نیازمندان که می تواند به شکل تعاونی های تولیدی و یا توزیعی تحقق بیابد.

تشکیل شرکت تعاونی

طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت تعاونی باید نکات زیر را رعایت کرد:

• برای تشکیل تعاونی ها، هیات موسس که اعضای آن دارای شرایط قانونی باشند، باید برای دریافت “اساسنامه”،”موافقت نامه تشکیل” و “مجوز ثبت” از وزارتخانه های مربوطه اقدام کنند

• در صورت نیاز مجوز فعالیت در طرح پیشنهادی باید از مراجع ذیربط، به نام هیات موسس و در هنگام افتتاح شرکت دریافت گردد

• تدوین اساسنامه پیشنهادی

• افتتاح حساب به نام “تعاونی در شرف تأسیس” در صندوق تعاون

• دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

• بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

• ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

• انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 15 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا تاریخ تشکیل مجمع
سرمایه شرکت تعاونی

همانطور که گفته شد، شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت به دوسته ی عام و خاص تقسیم می شوند که هر کدام سرمایه مشخصی نیاز دارند.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال می باشد.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی عام نیز صد میلیون ریال است.

در شرکت های تعاونی خاص، هر شخصی میتواند سرمایه گذاری کند، اما در شرکت های تعاونی عام فقط عده و یا مشاغل مشخص شده ای می توانند در آن سرمایه داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

1. اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (هر شرکت تعاونی دارای اساسنامه است که وزارت تعاون یک نمونه از آن را در اختیار هیات موسس آن شرکت قرار می دهد)

2. مجوز اداره تعاون (برای دریافت “مجوز ثبت” و ثبت شرکت از سوی وزارت تعاون لازم است)

3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

4. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه، انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه

5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه

6. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرسان

7. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

8. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز

9. لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل

10. صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

تعداد اعضا در تعاونی ها

تعداد اعضا در شرکت های تعاونی طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

• حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.

• در شرکتهای تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمک های دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند، تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

• در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمک های دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل 50% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد، رعایت بند 2 الزامی نمی ‌باشد.

• حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی های مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت، دانش و تجربه مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می ‌گردد.

• برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌ شود، اما تشکیل تعاونی ها درخصوص تعاونی های فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

افرادی که قصد ثبت شرکت تعاونی دارند ابتدا باید طرح پیشنهادی و اساسنامه شرکت را تنظیم کرده و از افرادی که شرایط شرکت در مجمع عمومی را دارند دعوت کنند. برای طی این مراحل باید با قوانین و مقررات شرکت های تعاونی آشنایی کافی داشته باشید.

در غیر اینصورت معمولا اداره کل تعاون هر استان کلاس هایی را در باب آشنایی افراد با قوانین برگزار می کند که توصیه می کنیم حتما شرکت کنید.

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

ارکان شرکت تعاونی یعنی اشخاصی که در یک شرکت تعاونی همکاری دارند و باعث می شوند شرکت تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم کرده که شامل

1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره

3. بازرس یا بازرسان

البته “مجمع عمومی” رکن تصمیم گیرنده است.

در این باره ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی می گوید:

” مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است”.

انحلال و ادغام شرکت تعاونی

موجبات انحلال شرکت تعاونی :

• باید اعضای مجمع عمومی شرکت با انحلال موافقت داشته باشند.

• اگر تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مشخص شده کمتر شود و ظرف حداکثر 3 ماه به حد نصاب نرسد.

• انقضا اساسنامه گزشته باشد و مجمع عمومی اقدام به تمدید آن نکنند.

• توقف کار بدون دلیل موجه، به مدت یک سال

• ورشکستگی

• عدم رعایت قوانین و مقررات بعد از 3 اخطار کتبی در یک سال

 

مدارک لازم برای ادغام شرکت تعاونی :

 

• موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام

• صورت جلسه مجامع عمومی هر دو شرکت و موافقت با ادغام

• صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره

• اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و بازرس

• اسم و مشخصات کامل مدیر عامل انتخاب شده شرکت جدید

sahami-khas

شرکت سهامی خاص چیست؟ راهنمای جامع ثبت شرکت سهامی خاص

برای افرادی که قصد دارن کسب‌وکار خود را به راه بیندازند و سودای تأسیس شرکت را در سر دارند؛ این سؤال مطرح می‌شود که کدام نوع شرکت بهتر است؟

در این مقاله به یکی از مرسوم‌ترین شرکت‌ها می‌پردازیم. شرایط تأسیس آن را بررسی کرده و مدارک لازم را برایتان لیست‌بندی می‌کنیم. در ادامه با این مقاله همراه باشید تا پاسخ پرسش‌های خود را بیابید.

 

شرکت سهامی خاص

اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. با این تفصیر، شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله مؤسسین شرکت تأمین می‌شود.

در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. شرکت سهامی ختص مشکلات و تشریفات شرکت‌های سهامی عام را ندارد.

در این گونه شرکت‌ها صدور اعلامیه پذیره‌نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

شرکت‌های سهامی خاص نسبت به شرکت‌های با مسئولیت محدود شرایط سخت‌ری دارند. مثل: تمدید بازرسین که هر یک‌سال یک‌بار و هیئت‌مدیره و مدیران که هر دوسال یک‌بار باید انجام و به اداره ثبت شرکت‌ها در قالب یک صورتجلسه اعلام شود.

 

خصوصیات‌ شرکت‌های سهامی خاص

حال نگاهی به خصوصیت‌های شرکت‌های سهامی خاص بیندازید.

1. در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

2. تمام سرمایه آن باید به وسیله مؤسسین شرکت تأمین گردد.

3. سهام شرکت، قابل معامله در بازار بورس نمی‌باشد و نقل و انتقال سهام شرکت، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.

4. شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

5. سرمایه شرکت به هنگام تأسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.

6. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.

7. تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.

8. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

9. در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه‌ی نوشتجات شرکت و آگهی‌ها باید رعایت گردد. برای نام شرکت باید موارد زیر رعایت شود:

• اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد.

• دارای معنا و مفهوم باشد.

• با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.

• از نام و نام‌خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.

• عدد و لاتین نباشد.

• از کلماتی نظیرشاهد، شهید، جانباز، آزاده، اسامی متبرکه، انتظام، نظام، موزه، کیش، نیروی انسانی، اینترنت، کارگشا استفاده نگردد.

• حداقل سه سیلاب داشته باشد.

• شرکت سهامی خاص مجاز به فعالیت در امور مختلف است اما بیشتر در ردیف شرکت‌های بازرگانی و تجاری قرار می‌گیرد، چه موضوع فعالیت آن تجاری باشد و چه غیرتجاری.

 

ثبت شرکت سهامی خاص

اگر شما شرایط را به خوبی بدانید و مدارک لازم را نیز در اختیار داشته باشید؛ ثبت شرکت سهامی خاص کار دشواری نیست. اما مثل هر ثبت شرکت دیگری مراحل پیچیده مخصوص به خود را دارد. بهتر است برای هدر ندادن وقت و هزینه خود، از متخصصین و مشاورین مؤسسه ثبت کاف کمک و راهنمایی بگیرید.

نگاهی به مزایای ثبت شرکت سهامی خاص بیندازید:

• به دلیل تقسیم سرمایه شرکت به سهام، نقل و انتقال سهام (که می‌توانند بی‌نام باشند) به راحتی صورت می‌گیرد.

• یکی دیگر از مزایای تقسیم سرمایه به سهام این است که هر شخصی می‌تواند به اندازه وسع خود اقدام به خرید سهام کند. بدین ترتیب سرمایه‌های کوچک روی هم جمع می‌شوند و زمینه انجام امور تجاری را فراهم می‌کنند.

• اعتبار شرکت‌های سهامی خاص جهت اخذ وام از بانک‌ها، شرکت در مزایده یا مناقصه‌ها و امور تجاری بزرگ از شرکت مسئولیت محدود بیشتر است.

• سهامداران در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره نقش دارند.

• هر سهامدار فقط به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت دارد.

 

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

به تک‌تک این شرایط توجه داشته باشید:

1. سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله خود مؤسسین تأمین می‌شود و حق صدور اعلامیه پذیره‌نویسی را ندارند.

2. بازرسین نباید رابطه فامیلی با هیئت‌مدیره داشته باشند.

3. نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص منوط به اعلام موافقت مجامع عمومی سهامداران شرکت، یعنی موافقت سایر سهامداران می‌باشد.

4. صدور سهام قبل از ثبت شرکت غیرقانونی است و جرم شناخته می‌شود.

5. اعضای هیئت‌مدیره باید حداقل یک سهم داشته باشند.

6. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته‌های شرکت و آگهی‌ها باید رعایت گردد.

7. مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون و تعهدات شرکت به مبلغ اسمی سهام وی بستگی دارد.

8. حداقل سرمایه مجاز شرکت سهامی خاص صد هزار تومان است که پرداخت نقدی ۳۵ درصد آن در زمان تأسیس شرکت و بعد از تأیید نام شرکت الزامی است که باید توسط مؤسسین شرکت به یک حساب که نزد یک بانک افتتاح می‌گردد واریز گردد.

 

قوانین شرکت سهامی خاص

شاید فکر کنید دانستن شرایط و در دست داشتن مدارک کافی است. ولی خالی از لطف نیست که تعدادی از قوانین شرکت‌ سهامی خاص را بدانید.

این قوانین به شرح زیر هستند:

• کلیه‌ی شرکت‌های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

• یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده‌ی شرکت در بایگانی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می‌گردد.

• نسخه‌ی دوم آگهی تأسیس جهت درج در روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه‌ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران تسلیم می‌نماید.

• شرکت‌های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می‌شود.

• انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه‌ی صورت جلسه هیئت‌مدیره به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در عین حال مدیر عامل نمی‌تواند مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.

• پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت‌مدیره باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه‌ی دفاتر قانونی شرکت (روزنامه-کل) و پلمپ دفاتر در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

• چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه‌ی انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه‌ی شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه‌ی آن باشد؛

یک نسخه از صورت جلسه‌ی مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه‌ی رسمی به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تقدیم می‌گردد.

• در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را منحل نماید، با تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه‌ی انحلال ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود، تا پس از ثبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.

 

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص

یک شرکت سهامی خاص زمانی تشکیل شده محسوب می‌شود که مجمع عمومی مؤسسین شرکت، اساسنامه امضا شده، تعهد سرمایه، مدیران و بازرسان منتخب شرکت را مورد تایید قرار دهد.

به عبارتی امضای اساسنامه به معنای تعهد سرمایه‌گذار مؤسس شرکت برای تأمین کلیه سهام و تایید کتبی سمت مدیران و بازرسان شرکت است. با امضای اساسنامه گام اول برای تشکیل شرکت سهامی خاص برداشته می‌شود.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص بسته به نحوه اقدامات خودتان دارد. اگر خودتان اقدام به ثبت شرکت کنید باید هزینه‌هایی نظیر چاپ در روزنامه کثیرالانتشار، هزینه ثبت و هزینه‌های مشابهی را در سامانه پرداخت کنید.

ولی اگر از مؤسسات ثبت کمک بگیرید باید مبلغی به عنوان کارمزد به آن‌ها پرداخت کنید. برای استعلام دقیق این مبالغ می‌توانید از مشاورین مؤسسه ثبت کاف کمک بگیرید.

 

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص

اگر خودتان تصمصم داشته باشید دست به ثبت شرکت بزنید. ممکن است به خاطر وارد نبودن به این کار زمان زیادی را صرف کنید.

ولی در صورت داشتن تسلط یا کمک از مؤسسات ثبت این پروسه به این صورت است که مدت ثبت شرکت سهامی با احتساب افتتاح حساب و واریز 35 درصد از سرمایه که خود زمانبر می‌باشد در بهترین حالت 7 روز کاری طول می‌کشد. این زمان تا صدور آگهی تأسیس شرکت است.

بعد از دریافت آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص از اداره ثبت شرکت‌ها می‌بایست این آگهی در روزنامه رسمی کشور درج شود که پس از پرداخت هزینه آگهی در سایت روزنامه رسمی حدودا 4 روز طول می‌کشد تا در روزنامه چاپ شود.

پس در نهایت حدودأ و حداقل 12 روز کاری مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص خواهد بود.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1. دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،ت کمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهامداران

2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه‌ی سهامداران رسیده باشد. اساسنامه باید شامل موارد زیر باشد:

• نام شرکت

• موضوع شرکت به طور صریح و منجز

• مدت شرکت

• مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

• مبلغ سرمایه‌ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

• تعداد سهام بی‌نام و با‌ نام و مبلغ اسمی آن‌ها، در صورتی که ایجاد سهام

• تعیین مبلغ پرداخت شده‌ی هر سهم و نحوه‌ی مطالبه‌ی بقیه‌ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

• نحوه‌ی انتقال سهام با نام

• طریقه‌ی تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و بالعکس

• در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.

• شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه‌ی شرکت.

• مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

• مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره‌ی آن‌ها.

• طریقه‌ی شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.

• تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آن‌ها و نحوه‌ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند.

• تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

• تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

• قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه‌ی انتخاب و مدت مأموریت بازرس.

• تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

• نحوه‌ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه‌ی امور آن.

• نحوه‌ی تغییر اساسنامه.

3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4. دو نسخه صورت جلسه هیئت‌مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.

6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آن جا باز شده است.

در صورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت آورده‌ی غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه‌ی تقویم‌نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه‌ی اصل سند مالکیت ضروری است.

7. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

8. کپی کارت ملی

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

1. باید اطلاعاتی نظیر اطلاعات متقاضی، نام شرکت، موضوع شرکت، آدرس دفتر مرکزی شرکت، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت، سهام و سرمایه هر شخص، سمت اشخاص، ارتباط ما بین اشخاص، شعب شرکت، روزنامه و سال مالی، متن صورتجلسه، درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت، را در سامانه وارد نمایید.

2. پس از درج اطلاعات خواسته شده در سامانه، باید منتظر بمانید تا کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که هیچ نقص و ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته باشد، باید بنا به درخواست اداره ثبت شرکت‌ها مدارک را به این اداره ارسال نمایید.

3. در این مرحله شما باید یک پرینت از اوراق چاپی در سامانه تهیه نمایید و به امضاء سایر اعضای شرکت برسانید. سپس مدارک لازم را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس مذکور در تأییدیه پذیرش ارسال کنید. پس از ارسال پستی، باید شماره مرسوله را در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها وارد نمایید.

4. در صورت عدم وجود نقص در مدارک تقدیمی، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش‌نویس آگهی ثبت اقدام می‌کند. در این صورت شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای اخذ مدارک ثبتی و همچنین امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نماید.

5. پس از تأیید تمامی مراحل و دریافت شماره ثبت، باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید. که در این صورت هزینه انتشار آگهی به صورت اینترنتی پرداخت می‌شود.

6. در نهایت پس از درج آگهی در روزنامه رسمی شما می‌توانید فعالیت خود را رسما ً آغاز نمایید.

 

سامانه ثبت شرکت سهامی خاص

تمامی افراد می‌توانند با ورود به تارنمای http://irsherkat.ssaa.ir درخواست به ثبت و تأسیس شرکت یا مؤسسه غیرتجاری نمایند.

tazamoni

شرکت تضامنی چیست؟ مدارک و مراحل ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی

شرکتی است تجاری که بین دو یا چند شخص تشکیل می گردد ، در اسم شرکت تضامنی می بایست نام یکی از شرکا قید شده و عبارت تضامنی نیز قبل از نام یکی از شرکاء یا شریک یا برادران قید شده باشد مثلا شرکت “تضامنی احمدی و شرکاء”

مسئولیت حقوقی شرکاء نسبت به تعهدات شرکت تضامنی یعنی نامحدود است و اگر سرمایه شرکت کفاف پرداخت خسارات وارده احتمالی را ندهد هریک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه خسارات به صورت نامحدود خواهند بود هرچند اگر که یکی از شرکاء کلیه تعهدات را پرداخت نمود می تواند به نسبت سهم الشرکه هریک از شرکاء دیگر مبالغ پرداختی خود را از ایشان مطالبه نماید.

شرکت تضامنی می تواند توسط فقط یک مدیرعامل اداره گردد، بدون اینکه دارای هیئت مدیره باشد همچنین می تواند دارای هیئت مدیره نیز باشد و مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره می توانند از خارج از شرکا شرکت انتخاب شوند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره

ب- گواهی عدم سوء پیشینه

نکته : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیئت مدیره الزامیست.

مراحل ثبت شرکت تضامنی

1-مشاوره با سامانه فکر برتر

2-انعقاد قرارداد

3-تهیه مدارک لازم

4-امظاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز

5-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

(حداکثر زمان مورد نیاز 30 روز)

نکته : تعیین نام شرکت سریعتر خواهد بود

6- آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری

sahami-aam

شرکت سهامی عام چیست؟ نحوه تشکیل شرکت سهامی عام

تعریف شرکت های سهامی عام:

شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

نحوه تشکیل شرکت های سهامی عام:

ابتدا لازم به ذکر است جهت ثبت شرکتهای سهامی عام می بایست حداقل سرمایه شرکت 5.000.000 ريال باشد و همچنین تعداد موسسین در بدو امر نباید کمتر از 3 نفر باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام:

1- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه و به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

2- افتتاح حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها.

3- موسسین باید لااقل 20 درصد سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را به حساب شرکت سپرده نمایند.

4- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه شده به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه موسسین رسیده را به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

نکته : طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی می بایست دقیقا مطابق با مواد 7، 8، 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم گردد.

5- پس از مطالعه طرح اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، اداره ثبت شرکتها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید.

نکته : در این مرحله احتیاج به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که موسسه فکر برتر مجوز مذکور را ظرف 10 روز اخذ می نماید.

اعلامیه پذیره نویسی می بایست حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و همچنین نزد بانکی که برای شرکت در شرف تاسیس حساب باز شده در معرض دید علاقه مندان قرارد داده شود.

6- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین گردید، علاقه مندان می توانند به بانک مراجعه نموده وحداقل تعداد سهامی را که موسسین در اعلامیه خود ذکر کرده اند را خریداری نمایند. (به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام می گویند که می بایست مطابق ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شده باشد)

7- پس از تائید بانک مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت تعهد گردیده و حداقل 35% از کل سرمایه واریز شده ، گواهی بانکی مذکور با انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین و پذیره نویسان (خریداران سهام) با انضمام صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که هیأت مدیره و بازرسین در آن انتخاب شده است و قبولی سمت خود را اعلام نموده اند به علاوه ی اساسنامه تصویب شده به اداره ثبت شرکتها تحویل و نهایتا شرکت به ثبت خواهد رسید.

نکته : چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها شرکت به ثبت نرسد هریک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت نمایند. (ماده 19 لایحه اصلاحی قانون)

nasabi

شرکت نسبی چیست و نحوه ثبت آن است؟

شرکت نسبی چیست؟

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.

در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف-همه شرکا

ب-مدیر

مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

 

شرایط تشکیل شرکت نسبی

 

طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

1-وجود حداقل دو شریک

2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)

3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.

پس از ثبت شرکت اقدام بعدی، آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

benefits-of-company-registration

فواید ثبت شرکت چیست؟

شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.

در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.

برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.

با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد.

همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.

در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.

وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

منابع:

1)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت ،تابستان 1387

2)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، شهریور 1368

Article09

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

مهم ترین مواردی که در انتخاب نام شرکت باید مورد توجه قرار داد به شرح زیر می باشد:

1- دارای ریشه فارسی باشد.

2- لاتین نباشد.

3- با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

4- تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.

5- دارای اسم خاص باشد.

6- از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

7- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.

8- از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

9- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

10-عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ……

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :

ملی – ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت – پتروشیمی – دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز – بهزیست – بانک – بسیج- جهاد – آسانسور – آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد – شهید- آزاده- جانبازان- تکنو – فامیلی -فیلتر – نیک – باور- میکروبرد- تست – استار – تک – مدرن – پیک – امنیت- کارواش – فانتزی – شهروند – اقتصاد -میهن – جوانان – ایمان – دکوراسیون – هدف – سپاه – تکنیک – دیتا- تک نو- تکنولوژی – اورست – مونتاژ- ونوس – دفتر- ایتال – بیو- کنترل – متریک – مترلژی.

و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه – تکنیک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران –کلینیک معادل آن =درمانگاه – دکوراسیون معادل آن= آرایه

سیستم معادل آن= چرخه درخواست شود.

از طرفی برابر دستورالملهای صادره در تعیین نام شرکتها حتماً و باید از اسم خاص استفاده گردد، و این موضوع اسم خاص نیز برای بسیاری از شهروندان و متقاضیان درخواست نام شرکت توجیه نشده و یا توجه ای به این موضوع ندارند، لازم است تعریف جامعی از اسم خاص داشته باشیم که ترجیحاً بشرح ذیل بعرض می رسانم:

• اسم کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، حیوان، شیئی یا مفهومی به کار می‌رود. تقسیمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد (مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود(مانند «فرزام»، «بیستون»، «آسیا »)

• اسم‌های خاص را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

• اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حمید» «حسین» «امیر» که در اینجا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

• اسم مخصوص حیوان‌ها: مانند «رخش»، «شبدیز» «ققنوس» «سیمرغ» «عقاب» «طاووس»

• اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند «آسیا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار» «سبلان»

• اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: ماننــــد «انجیل»، «تخت طاووس»، «کوه نور» «گندم» «مروارید» «قرآن»

• اسم خاص را جمع نمی‌بندند، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد : ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام می‌باشد و توسط ها جمع بسته می‌شود. این نوع جمع بستن در ادبيّاتِ فارسی نيز به چشم می‌خورد.

Article10

کد اقتصادی چیست؟ مراحل، مدارک و هزینه اخذ کد اقتصادی

سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره کد اقتصادی می‌شناسد. به کد اقتصادی شماره اقتصادی هم می‌گویند. هر شرکت به یک شماره اقتصادی نیاز دارد.

این شماره اقتصادی نحوه عملکرد یک واحد اقتصادی و فعالیت‌های آن ازجمله خدمات یا خرید و فروش را در قراردادها و فاکتورها مشخص می‌کند.

اگر پیش از این نمی‌دانستید کد اقتصادی چیست؟ یا چه کاربردی دارد با این مقاله همراه باشید. زیرا کد اقتصادی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کسب و کار شماست و بدون داشتن آن عاجز از هر گونه فعالیتی هستید.

در این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه کد اقتصادی چیست؟ چه مزایایی دارد و چطور می‌توان آن را دریافت کرد بپردازیم تا همراهان عزیزی که نیاز به دانستن این موارد دارند به زحمت نیوفتند.

 

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی یک عدد 12 رقمی برای شناسایی یک واحد اقتصادی است. این کد چیزی مثل کد ملی یک شخص است، اما برای یک واحد اقتصادی و یک کسب و کار مشخص می‌شود.

هر کد اقتصادی یک عدد منحصربه‌فرد است که برای هر واحد اقتصادی با دیگر واحدهای اقتصادی تفاوت دارد.

این کد 12 رقمی اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی که خود زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هست تعیین و به یک کسب و کار ارائه می‌شود.

 

دریافت کد اقتصادی

شرکت‌ها از زمان ثبت در اداره ثبت تا دو ماه بعد وقت دارند که جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنند. در غیر این صورت مجاز به عقد قرارداد یا ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی نیستند.

علاوه بر این، دریافت کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با مؤسسات دولتی وابسته به داشتن کد اقتصادی است.

همچنین شرکت‌ها برای پرداخت مالیات، تسهیل و تسریع روند بررسی دفاتر قانونی شرکت، احراز هویت اشخاص در اداره مالیات و ممانعت از رقابت‌های ناسالم نیاز به داشتن کد اقتصادی دارند.

شرکت‌هایی که کد اقتصادی ندارند؛ مشمول قوانین معافیت از مالیات نمی‌شوند. پس دریافت کد اقتصادی، بعد از ثبت شرکت و برای اخذ کارت بازرگانی، الزامی است.

 

دریافت کد اقتصادی از طریق شناسه ملی

شما می‌توانید با داشتن شناسه ملی هم کد اقتصادی دریافت کنید. فقط باید بدانید که کد اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی که کسب و کارشان مشمول مالیات است تعلق می‌گیرد ولی شناسه ملی فقط به اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد. شناسه ملی شناسه‌ای ۱۱ رقمی است و کد اقتصادی ۱۲ رقم دارد .

مرجع صادرکننده شناسه ملی اداره ثبت شرکت‌ها است و مرجع صادرکننده کد اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور است . کد اقتصادی، توسط قوه مجریه صادر می‌شود و شناسه ملی توسط قوه قضاییه.

 

مزایای دریافت کد اقتصادی

مسئله مهم در کسب ‌و کار مزایا است. پیش از اینکه بخواهید اقدام به گرفتن کد اقتصادی کند شاید نیاز داشته باشید تا مزایای داشتن آن را بدانید.

 

کاربردهای کد اقتصادی

از مهم‌ترین کاربردهای کد اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دریافت گواهی ارزش‌افزوده

• شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها

• عقد قراردادهای تجاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی

• ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرهای سالیانه و فصلی

• ارائه اظهارنامه ارزش‌افزوده

 

مزایای دریافت کد اقتصادی

همچنین مزایای دیگری هم هستند که الزام دریافت کد اقتصادی را نشان می‌دهند.

• کد اقتصادی، شناسه‌ای 12 رقمی است که به شرکت شما اعتبار می‌بخشد.

• کد اقتصادی یکی از مدارکی است که برای واردات و صادرات به آن نیاز دارید.

حال که مزایای دریافت کد اقتصادی را می‌دانید لازم است به مواردی که در صورت نداشتن این کد به آن‌ها دچار می‌شوید هم اشراف داشته باشید. موتردی نظیر:

• برای نخستین بار، ۲ برابر سود حاصل از معاملات خود را باید شرکت، به عنوان جریمه پرداخت کند.

• برای دومین بار، محل فعالیت شرکت به مدت ۳ ماه پلمپ خواهد شد.

• برای سومین بار، محکومیت مدیران شرکت به ۳ تا ۶ ماه حبس را در پی دارد.

مواردی که با داشتن کد اقتصادی می‌توانید آن‌ها را انجام دهید به شرح زیر هستند:

• اخذ کارت بازرگانی

• شرکت در مزایدات و مناقصات

• پیش نیاز ارایه اظهارنامه مالیاتی

• اخذ گواهی ارزش افزوده

• اظهارنامه‌های الکترونیکی مؤدیان مالیاتی

بنابراین کد اقتصادی جدید و قدیم لازم برای کلیه فعالان اقتصادی در تجارت خارجی با گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

 

اخذ کد اقتصادی برای چه افرادی ضروری است؟

تمام شرکت‌ها موظف‌ هستند نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کنند. طبق قانون دریافت کد اقتصادی برای تمام مؤدیان مالیاتی موردنیاز است و تفاوتی ندارد که شخص حقیقی یا حقوقی باشد، درهرصورت باید نسبت به دریافت این کد اقدام کند.

دسته بندی گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی که نیاز به دریافت کد اقتصادی دارند:

1. طبق قانون تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحوی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مشغولیت دارند، باید این کد را دریافت کنند.

2. تمام شرکت‌هایی که در زمینه تولید، مونتاژ، توزیع و پخش کالا فعالیت دارند.

3. تمام شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت می‌کنند.

4. کلیه اشخاصی حقیقی که جواز کسب و پروانه فعالیت از یک صنف را در اختیار دارند و البته مکانی هم برای انجام فعالیت دارند، موظف‌اند نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام کنند.

فقط افرادی که جزو اصناف زیر هستند نیازی به دریافت کد اقتصادی ندارند.

1. مساجد و تکایا و حسینیه‌ها

2. کلیه اشخاص حقیقی که در زمینه های فرهنگی و هنری و ادبی فعالیت دارند. مثل طراحی و نویسندگی.

3. کلیه اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال داشته و ارزش پیمان‌های آن‌ها در طول یک سال شمسی، بیش از ۵۰ میلیون ریال ( 5 میلیون تومان ) نباشد.

 

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی

• اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی هوشمند

• تکمیل فرم درخواست کد اقصادی به نام متقاضی

• ارائه درخواست کتبی جهت دریافت کد اقتصادی

• رونوشت پروانه کسب معتبر

• رونوشت برگه پرداخت هزینه صدور کد اقتصادی که به حساب امور مالیاتی در بانک ملی واریز شود.

• ۳ قطعه عکس پرسنلی

• اگر متقاضی، از قبل این کد ۱۲ رقمی را داشته باشد، باید تصویر یا فیش کامپیوتری آن را ارائه کند.

 

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی افراد حقوقی

• تهیه و تکمیل دفترچه اشخاص حقوقی ( تهیه از واحد های کپی اداره های مالیات ) و همراه داشتن مهر شرکت

• پاسخ استعلام از واحد مستغلات شهرتان جهت تشکیل پرونده مالیات اجاره ( استعلام از تشکیل پرونده اخذ گردد)

• اصل و تصویر آگهی های ثبتی و مدارک شرکت اعم از پیش آگهی تغییرات و تأسیس، اساسنامه، شرکت نامه و تقاضانامه شرکت‌های مسئولیت محدود، اظهارنامه شرکت‌های سهامی خاص و تقاضانامه مؤسسات ( 1 سری کپی )

• اصل و تصویر کلیه روزنامه‌های تأسیس و روزنامه تغییرات

• اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه صاحبان امضا مجاز و اعضا ( یا برابر اصل شده )

• اصل و تصویر سند مالکیت در صورتی که یکی از صاحبان امضا مالک محل قانونی باشند یا اجاره‌نامه محل اقامت شرکت محضری یا اجاره‌نامه همراه با کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت ( 1 سری کپی )

” نکته: جهت اخذ کد اقتصادی، اجاره‌نامه می بایست به نام شرکت باشد و به نام شخص غیرقابل قبول می‌باشد.

• اصل و تصویر قبض آب، برق و تلفن محل شرکت

• گواهی امضا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ( گواهی امضا در دفترخانه اسناد رسمی گرفته شود) و به نام اداره امور مالیاتی منطقه مورد نظر باشد.

 

نحوه دریافت کد اقتصادی

باید مدارک اعلامی فوق را به ادارات مالیاتی تسلیم کنید. تا مراحل دریافت کد اقتصادی شما طی شود. این مدارک پس از ثبت، تحویل اداره نظارت و پیگیری شده و پس از اقدامات قانونی، مدارک به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، ارسال و به اداره شماره اقتصادی ارسال می‌شود.

کد اقتصادی توسط این اداره، صادر و برای متقاضی ارسال می‌شود. این کد روی کارت اقتصادی قرار گرفته و هر تغییری در مکان شرکت، باید به اطلاع سازمان امور مالیاتی برسد تا در کد اقتصادی، ثبت شود.

 

مراحل دریافت کد اقتصادی

1. در گام اول مراحل دریافت کد اقتصادی باید مدارک مورد نیاز را به واحد مالیاتی ارائه داد.

2. اگر کارشناسان واحد مالیاتی پس از ارزیابی مدارک، رأی به تأیید آن‌ها بدهند؛ مدارک را در واحد ثبت می‌کنند.

3. سپس مدارک تایید شده به اداره نظارت و پیگیری تحویل داده می‌شوند.

4. اداره مذکور نیز پس از انجام اقدامات لازم، مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و از آنجا به اداره شماره اقتصادی می‌فرستد.

5. در گام نهایی، اداره شماره اقتصادی بعد از ارزیابی‌های لازم به صدور کد اقتصادی مبادرت می‌کند.

 

هزینه دریافت کد اقتصادی

هزینه تشکیل پرونده اخذ کد اقتصادی در صورت تکمیل بودن مدارک و داشتن سند اداری یا اجاره‌نامه هلوگرام دار اداری در مؤسسات خدمات اداری مختلف، متفاوت می‌باشد و باید جهت اطلاع از هزینه و نحوه دریافت کد مالیاتی دقیق یا مراحل دریافت کد اقتصادی با مشاوران مؤسسه ثبت کاف تماس بگیرید.

 

مدت زمان دریافت کد اقتصادی

امکان تشکیل پرونده در حوزه های مالیاتی در حدود یک هفته کاری زمان خواهد برد و این امر به دلیل بازدید اداره مالیات از مکان شرکت و به دنبال آن تشکیل پرونده‌های مالیاتی شرکت امکان بیشتر شدن زمان ارائه کداقتصادی وجود دارد.

بدین ترتیب پس از تشکیل پرونده مالیاتی در تمام حوزه‌های مالیاتی می‌توان برای اخذ کداقتصادی اقدام کرد. اخذ کداقتصادی بین 2 تا 3 هفته بازه زمانی تا رسیدن به اهداف نیاز است .

هر نهاد و شرکتی پس از ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک تا 2 ماه زمان برای مراجعه به ادارات دارایی و تشکیل پرونده مالیاتی دارند تا در این صورت اقدام به اخذ کداقتصادی مربوطه کنند.

اگر قصد داشتید از وضعیت ثبت نام کد اقتصادی خود مطلع شوید می‌توانید پس از طی کردن مراحل اول و دوم که در بالا ذکر شد، گزینه پیگیری سریع وضعیت ثبت نام کد اقتصادی را انتخاب کنید و پس از واردکردن رمز و کد کاربری خود از وضعیت ثبت نام کد اقتصادی اطلاع پیدا کنید.

همچنین در این بخش اخطار یا اعلام خطاها نیز مشخص است و در صورت لزوم می‌توانید نسبت به رفع آن‌ها از همین بخش نیز اقدام کنید.

برای استعلام کد اقتصادی سایر افراد هیچ امکانی وجود ندارد. تنها راهی که شما می‌توانید از کد اقتصادی سایرین مطلع شوید پرسیدن از خودشان است.
کارت اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی که کد اقتصادی آن‌ها در این کارت درج‌شده از نظر ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند.

در کارت اقتصادی اشخاص حقیقی عکس 2 در 3 مؤدی، نام و نام‌خانوادگی، کد اقتصادی، آدرس محل فعالیت و کد حوزه مالیاتی شخص حقیقی ذکر شده است.

اما در کارت اقتصادی اشخاص حقوقی خبری از عکس نیست، نوع شخص حقوقی ذکرشده است و صدور کارت اشخاص حقوقی به صورت لیزری انجام می‌شود. البته مشخصات شخص حقیقی مؤدی در کارت اقتصادی اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

 

تخلفات کد اقتصادی

حتی بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها باید خودتان را از تخلفات کد اقتصادی که به شرح زیر است، دور نگه دارید:

• اگر فردی حقیقی یا حقوقی از کد اقتصادی دیگران استفاده کند، تحت هر عنوان، غیر قانونی است و مالیات تکلیفی، متوجه فردی است که از کد اقتصادی او به هر نحوی، سوء استفاده شده است.

• هر گونه جعل و تقلب و تبانی در این باره، خلاف مقررات بوده و با متقلبان برابر مقررات استفاده می‌شود.

• اگر فروشنده کالا یا خدمات، به منظور صدور صورت حساب که کد اقتصادی روی آن درج شده است، از خریدار، درخواست وجهی کند، خلاف مقررات است و با متخلف، برحسب مقررات برخورد خواهد شد.

• اگر فروشنده کالا یا خدمات در هنگام ارائه کالا، ارائه کد اقتصادی را منوط به اخذ وجهی، بیش از قیمت واقعی کالا یا خدمات کند، خرید کالا یا خدمات بدون این کد ۱۲ رقمی فروشنده، مانعی ندارد.

در این حالت،‌خریدار بایستی گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده به ارائه کد اقتصادی را ظرف ۳۰ روز از انجام معامله به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سازمان، به صورت مکتوب گزارش کند.

 

در موارد زیر کد اقتصادی ابطال می‌شود:

1. فوت اشخاص حقیقی

2. اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3. انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت

4. صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی

در صورت داشتن سؤالات بیشتر در این زمینه و یا نیاز به مشاوره و راهنمایی می‌توانید با مؤسسه ثبت کاف تماس بگیرید تا متخصصین شما را در این مورد همراهی و راهنمایی کنند.

Article11

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

به موجب ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها  «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ی ثبت شرکت ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ،مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده  ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت به رساند».

برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعبه ی شرکت یا نمایندگانی که شرکت در ایران دارد و از آن جمله نماینده ی عمده ی شرکت است، وهم چنین تغییر اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ را دارند، آئین نامه ی مصوب 2 خرداد 1310 دو ماه مهلت و برای تغییرات  حاصله در خود شرکت هر گاه محل شرکت در اروپا و آسیا به استثنا شرق دور باشد سه ماه و اگر در جاهای دیگر باشد چهار ماه مهلت قائل شده است.

در ثبت تغییرات شرکت، مراتب به اطلاع اداره ی ثبت شرکت ها می رسد و در ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده آکهی می شود.اگر شرکت خارجی در ایران منحل شود باید متصدی تصفیه ای که مقیم ایران باشد(که معمولاَ یکی ازبانک ها یا شرکت های معتبر  و یا اشخاص سرشناس است)معرفی نماید.

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرریا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود وهمچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد.

مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود. و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین برود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.

در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

در شرکت های سهامی عام در آگهی به نحو فوق باید قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معینی که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهی نامه ی حق خرید باید توسط پست سفارشی فرستاده شود.

برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته ی هر سهم هیئت مدیره ی شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه ی صاحبان سهام برساند.اطلاعیه باید در روزنامه انتشار یابد تا صاحبان سهام برای اخذ ما به التفاوت مبلغ اسمی قدیم و جدید مراجعه نمایند.

بنا به ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات زیر در شرکت ها الزامی است:

الف-تغییر اساسنامه

ب-تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر

ح-انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د-تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.

ه-تغییر اسم شرکت

و-و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.