فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت شرکت در آلمان و اتریش

راه اندازی کسب و کار در قالب ثبت و تاسیس شرکت تجارتی در کشورهای آلمان و اتریش

متداول ترین و رایج ترین سیستم راه اندازی کسب و کار در قالب شرکت های تجارتی در کشورهای آلمان و اتریش، تاسیس و ثبت شرکت تجارتی با مسئولیت محدود در این کشورها است؛  اگرچه اینکه کدام یک از موسسات یا شرکت های تجاری برای کسب و کار مناسب تر است پاسخ واحد و روشنی ندارد، ولی به نظر می رسد دلیل این امر سهولت روند مدیریتی، قواعد مربوط به مسئولیت شرکا و حداکثر و حداقل سرمایه باشد. در هر دو کشور مجموعه ی  قوانینی موسوم به قوانین مادر وجود دارند که  برای تنظیم امور شرکت های با مسئولیت محدود وضع شده است. در ادامه این محتوا به ثبت شرکت در آلمان و اتریش پرداخته ایم و در مورد آن توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

 

قوانین ثبت شرکت در آلمان و اتریش

ثبت شرکت در آلمان چه قوانینی دارد؟

قانون شرکت های با مسئولیت محدود کشور آلمان در سال 1982 وضع شد و آخرین بار در سال 2017 اصلاح شده است. مطابق ماده ی یک قانون شرکت های با مسئولیت محدود، برای تاسیس این نوع شرکت یک نفر سرمایه گذار هم کافیست و طبق ماده 5 این قانون، حداقل میزان لازم برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بیست و پنج هزار یورو است. افتتاح حساب مربوط به شرکت پیش از ثبت نهایی شرکت انجام می پذیرد و حداقل دوازده هزار و پانصد یورو باید در حساب بانکی شرکت واریز شود؛ با اصلاحاتی که در  سال 2008 صورت پذیرفت، مواردی به قانون شرکت های با مسئولیت محدود کشور آلمان اضافه شد. طبق این ماده شرکتunternehmergesellschaft   (Entrepreneurial Company) معروف به مسئولیت محدود کوچک به منظور حمایت از کارآفرینان به وجود آمد و شروع به فعالیت نمود.

شرکت mini-GmbH را می توان با یک یورو تاسیس کرد  ولی مشروط بر اینکه دست کم یک چهارم سود سالیانه شرکت تا زمانی که حداقل سرمایه شرکت  به بیست و پنج هزار یورو برسد، در صندوق شرکت ذخیره و نگهداری شود. طبق قوانین مالیاتی کشور آلمان، شرکت هایی که در کشور آلمان ثبت شده اند یا مرکز مدیریتی آنها در کشور آلمان است موظف و مکلف به پرداخت مالیات هستند؛ شرکت هایی هم که در داخل کشور آلمان اقامت ندارند یا ثبت نشده اند در صورت کسب در آمد از منابع موجود در کشور آلمان، موظف و مکلف به پرداخت مالیات هستند.

قوانین ثبت شرکت در کشور اتریش

قانون شرکت های با مسئولیت محدود در کشور اتریش در سال 1906 وضع شد و در سال 2018 برای آخرین بار اصلاح شده است. در حقوق شرکت های کشور اتریش نیز مانند کشور آلمان تفاوتی بین اتباع خارجی و داخلی برای تاسیس شرکت تجارتی وجود ندارد و مطابق ماده یک قانون مذکور، ممکن است شرکت تجارتی توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، مقیم یا غیر مقیم و اتریشی یا خارجی تاسیس شود.

بر اساس ماده شش قانون شرکت با مسئولیت محدود کشور اتریش حداقل سرمایه برای تاسیس این نوع  شرکت سی و پنج هزار یورو است و حداقل مبلغ پنجاه درصد این مبلغ باید به هنگام تاسیس شرکت تجارتی با مسئولیت محدود پرداخت شود. طبق بند اول این ماده این قانون،  سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرفاً باید به یورو باشد و ارز دیگری برای تاسیس  این نوع شرکت مورد قبول نیست. با توجه به قوانین مالیاتی کشور  اتریش، شرکت هایی موظف به پرداخت مالیات هستند که محل اصلی مدیریت آنها در کشور اتریش باشد؛ هر چند باید توجه کرد که همانند کشور آلمان برخی شرکت های خارجی نیز بنا به دلایلی مکلف به پرداخت مالیات می شوند؛ مثل کسب سود حاصل از سرمایه گذاری و معاملات تجاری در  کشور اتریش به شرطی که این پروسه در داخل کشور اتریش به طور منظم و دائمی (مستمر )وجود داشته باشد.

همچنین بخوانید : ثبت شرکت در ترکیه

اخذ تابعیت با ثبت کردن شرکت

هم چنین باید متذکر شد که در هیچ یک از شرکت های تجاری  مورد بحث صرف تاسیس شرکت مورد نظر موجب اخذ تابعیت یا اقامت آن کشور نمی شود مگر اینکه در راستای برنامه های مختلف مهاجرتی دولت های فوق الذکر باشد؛  به طور مثال در کشور اتریش در صورتی که  شرکت ذیل احکام مربوط به تاسیس استارت آپ یا خود اشتغالی قرار گیرد ممکن است منجر به صدور مجوز اقامت و در نهایت در صورت وجود شرایط لازم، اخذ تابعیت شود. درکشور آلمان نیز تاسیس شرکت باید در جهت تحقق شرایط ماده 21 قانون اقامت و اشتغال اتباع بیگانه، مثل اثر مثبت اقتصادی در آلمان باشد. مباحث مربوط به ویزای استارت آپ و ویزای سرمایه گذاری نیز ذیل این مبحث مطرح می شود .

به عبارت دیگر تاسیس شرکت در صورتی ممکن است باعث اخذ اقامت یا تابعیت کشورهای مذکور شود که بسته به کشور مد مظر مشمول سرمایه گذاری، خود اشتغالی، کارآفرینی و تاسیس استارت آپ شود. متاسفانه این مسئله فرصتی برای سو استفاده برخی در داخل ایران شده و بدون وجود طرح تجاری مناسب یا منابع مالی کافی، اشخاص را به سرمایه گذاری در کشورهای مذکور تشویق و موجبات اضرار اشخاص را فراهم می کنند.

منبع :

Bigdeliconsulting.com

نظرات خود را برایمان بنویسید