ثبت شرکت

ممکن است سودای تجارت و بازرگانی را در سر پرورانده باشید و یا فقط به فکر به راه انداختن کسب و کار خود باشید. یک جایی در میانه راه به فکر ثبت شرکت افتادید و سؤالات بسیاری ذهنتان را درگیر کرد که چطور می‌توان یک شرکت را به ثبت رساند؟

برای اینکه پاسخ تک‌تک سؤالاتتان در این زمینه را بگیرید؛ با این مقاله همراه باشید.

ثبت شرکت چیست؟

پیش از پاسخ به این سؤال بیایید ببینیم که شرکت چیست؟

شرکت‌ اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود هستند. شرکت‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

شرکت‌هایی که به منظور فعالیت تجاری تأسیس شده و به همین نام نیز خوانده می‌شوند و شرکت‌هایی که هدف از تأسیس آن‌ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی‌دهند، شرکت‌های حقوقی یا مدنی نامیده می‌شوند.

هر کدام از این دو دسته خود شامل چند زیر مجموعه هستند.

شرکت‌های تجاری:

1. شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)

2. شرکت با مسئولیت محدود

3. شرکت تضامنی

4. شرکت مختلط غیر سهامی

5. شرکت مختلط سهامی

6. شرکت نسبی

7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت‌های معدنی:

1. شرکت با مسئولیت محدود

2. شرکت سهامی خاص

3. شرکت تضامنی

4. شرکت مختلط سهامی

5. شرکت مختلط غیر سهامی

حال برسیم به سؤال اول که ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت به این معناست که شما به صورت قانونی کسب و کار خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسانید و به آن هویت و رسمیت می‌بخشید. این رسمیت بخشیدن می‌تواند کسب و کارتان را وارد مرحله جدیدی کند.

ثبت شرکت چه مزایایی دارد؟

1. مشخص بودن میزان سهم هر یک از شرکا و مشخص بودن نوع تقسیم سود

2. قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی‌توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می‌رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند

3. جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کارتان

4. شرکت می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود

5. در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود

ثبت شرکت چگونه انجام می‌شود؟

شما اگر تمام قوانین ثبت شرکت را رعایت کنید و شرایط آن را داشت باشید؛ تنها با گذراندن مراحل ثبت شرکت می‌توانید شرکت خود را به ثبت برسانید.

این قوانین به شرح زیر هستند:

• ماده یک: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

• ماده دو ( این مورد برای شرکت‌هایی است که پیش از تاریخ این مصوبه وجود داشته‌اند و ربطی به شرکت‌های تازه تأسیس ندارد.):

کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید، محکمه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

• ماده سه ( این ماده یکی از موارد مهم در قوانین ثبت یک شرکت به ویژه برای شرکت‌هایی است که قصد دارند با یک یا چند شرکت خارجی معامله داشته باشند.):

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

• ماده چهار( این مورد نیز برای شرکت‌های تازه تأسیس مشکلی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه شعبه‌ی جدید یا زیر مجموعه یک شرکتی باشند که پیش از این قانون وجود داشته است.):

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

• ماده پنج: اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

• ماده شش: در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

• ماده هفت ( این ماده برای همه شرکت‌ها و در هر زمانی حائز اهمیت است.): تغییرات راجع‌به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

• ماده هشت: شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

• ماده نه: برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

• اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

• نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

• اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

• نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

• طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

• اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

• تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

• ماده ده: حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود: تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار. از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار. از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار. و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار. برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

یک نکته در رابطه با این ماده نیاز است که دانسته شود:

به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 6 آذرماه 1310 ، مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

تبصره‌های این ماده به شرح زیر است:

تبصره های 1و2و3اصلاحی 28/8/1346

• تبصره1ـ در مورد تغییراتی كه باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یك‌هزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه كه حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

• تبصره2ـ قانون حق الثبت شركت‌های بیمه مصوب 9/9/1310به قوت خود باقی خواهد بود.

• تبصره3ـ در مورد ثبت شركت‌های خارجی ماده 15آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 18مهرماه 1335رعایت خواهد شد.
 بند «ب »اصلاحی 30/12/1362

ب ـ حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری كه بدون سرمایه می باشند چهارهزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:

1. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنجهزارریال.

2. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یك ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال.

3. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یك ریال سرمایه تا یكصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزارریال.

4. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از یكصدمیلیون و یك ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال.

5. حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذكر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه »یكهزار ریال است.

• تبصره4ـ در مورد تغییرات كه باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه كه تابع ترتیب مذكور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد.

بند «پ »اصلاحی مصوب 22/8/1352

پ ـ شركت‌های تعاونی روستایی و سایر شركت‌های تعاونی كه اساسنامه آن‌ها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف كادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شركت‌های دولتی توسعه كشاورزی و شركت‌های دولتی كشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.

ت ـ حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

ث ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شركت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

• ماده یازده: نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

• ماده دوازده: مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ثبت چه شرکتی بهتر است؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سؤال وجود ندارد. شما باید ببینید چه شرکتی متناسب با فعالیت کاری شما است. به همین منظور نگاهی به تعاریف شرکت‌ها بیندازید.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت است. این مدل شرکت مناسب افرادی است که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند.

حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت‌ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیأت مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی در بیشتر مواقع شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می‌کنند.

شرکت دانش بنیان:

شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که می‌توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند. معمولأ برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است.

اعضای شرکت دانش بنیان باید بدین گونه باشند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال است. اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است

شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت‌های تجاری است. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال تعیین شده است.

وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت‌های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. این گونه ثبت شرکت مناسب شرکت‌هایی مانند شرکت‌های عمرانی و شهرداری است.

شرکت مختلط غیرسهامی:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

شرکت نسبی:

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می‌گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه‌ی آن‌ها در شرکت بستگی دارد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف:

شرکتی است که با اهداف هفت گانه‌ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه‌ی تعاونی تشکیل می‌شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

برای اینکه بفهمید کدام شرکت مناسب نوع کسب و کار شمااست بهتر است با متخصصین و مشاوران مشورت کنید.

ثبت شرکت اینترنتی

به موجب دستورالعمل صادره از طرف سازمان ثبت، فرایند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها از شیوه سنتی خارج شده و مراحل ثبت ، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

بنابراین متقاضی ثبت شرکت می‌تواند بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت‌ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir درخواست پذیرش انواع ثبت شرکت را داشته باشد.

ثبت شرکت حقوقی

شرکت حقوقی شرکتی است که به عنوان یک شخص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقوقی که وکالت را انجام می دهند تعریف می‌شود.

با داشتن شرایط زیر می‌توانید یک شرکت حقوقی را به ثبت برسانید:

1. حداقل تعداد شرکا دو نفر باشند.

2. برای ثبت شرکت حقوقی حداقل سرمایه باید 1.000.000 ریال باشد.

3. داشتن بازرس اجباری نیست اما می‌توانند یک بازرس داشته باشند.

4. اگر اعضا آن وکیل دادگستری باشند، پروانه وکالت آن‌ها باید به‌طور مستمر تمدید شود.

5. نداشتن هیچ‌گونه سابقه محکومیت کیفری و انتظامی که از درجه ۴ به بالا باشد.

6. دفتر وکالت دیگری نداشته و در مؤسسات وکالتی مشابه دیگری مشغول به کار نباشند.

7. این شرکت باید دارای پروانه تأسیس از قوه قضاییه باشد.

8. حداقل یکی از وکلای مؤسس در شرکت حقوقی باید بیش از 10 سال سابقه وکالت دادگستری باشد.

ثبت شرکت حقیقی

اشخاص حقیقی در صورتی که مشمول قوانین ثبت شرکت باشند با داشتن مدارک لازم می‌توانند شرکت‌ خود را به ثبت برسانند.

مشاوره ثبت شرکت

اشخاصی که قصد به ثبت رساندن شرکتی را دارند باید توجه داشته باشند که پیش از به ثبت رسیدن یک شرکت، باید مراحل زیادی سپری شود.

بیشتر مدیران به رویه اداری آن آشنایی ندارند و در اغلب موارد ثبت شرکت دچار تعویق می‌شوند که ضرر و زیان به همراه دارد. به منظور جلوگیری از این اتفاق بهتر است از کارشناسان و متخصصان کمک بگیرید.

مراحل ثبت شرکت

1. دریافت کارت شناسایی درخواست کنندگان و مطابقت با مشخصات مندرج در شرکت‌نامه

2. احراز هویت درخواست کنندگان

3. اخذ امضا از درخواست کنندگان در دفتر ثبت

4. تصدیق مدارک درخواست کنندگان به عنوان ثبت با سند برابر است

5. تعیین شماره‌ی ثبت شرکت

6. نوشتن شماره ثبت در اظهارنامه، شرکت‌نامه و دیگر مدارک مالکیت اموال مرتبط با شرکت

7. تشکیل پرونده توسط مسئول ثبت دفتر، تکمیل امضاء گواهی و تقدیم یک نسخه از اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به متقاضی

8. تحویل یک نسخه دیگر از تمامی مدارک، اساسنامه، شرکت‌نامه و اظهارنامه به اتاق تایپ

9. تحریر و صدور آگهی تأسیس شرکت

راهنمای ثبت شرکت

در صورتی که مدارک اعضا و توافقات شما صورت گرفته و نهایی شده به سایت اداره ثبت به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir وارده شوید و فرم‌ها را تکمیل کنید.

ثبت شرکت چقدر هزینه دارد؟

شما باید برای استعلام دقیق هزینه‌ها با مؤسسه ثبت شرکت تماس بگیرید. این هزینه‌ها با توجه به نوع شرکت و فعالیت شما و همین‌طور مؤسسه‌ای که در این تمر شما را یاری می‌کند متفاوت هستند.

به طور کلی مواردی که جدا از کارمزد مؤسسه باید برای آن هزینه کنید به صورت زیر است:

• حق الثبت شرکت که به هنگام تحویل پیش نویس به اداره ثبت شرکت‌ها پرداخت می شود

• هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت که به اداره مالیات می بایست پرداخت شود

• هزینه پست مدارک ثبت که بر عهده موسسه می باشد

• هزینه روزنامه رسمی شرکت جهت درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور

• هزینه روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار (روزنامه های محلی)

مدارک لازم برای ثبت شرکت

1. ظهارنامه شرکت سهامی خاص در دو نسخه

2. اساسنامه شرکت سهامی خاص در دو نسخه

3. صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره

4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت.

5. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی و یا نماینده رسمی شرکت

6. اقدام بعدی ثبت شرکت‌نامه بررسی و کنترل مدارک واصله می‏باشد که پس از آن دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت‎ها‏ را صادر می‏گردد.
ثبت شرکت چند روز طول می‌کشد؟

اگر فرد متخصص نباشد معمولأ بین یک تا سه ماه طول می‌کشد ولی در صورت داشتن تخصص معمولأ طی 10 روز کاری شرکت به ثبت می‌رسد.

الزامات قانونی پس از ثبت شرکت

1. ثبت‌نام مالیات ارزش‌افزوده و اخذ کد ارزش‌افزوده

2. اخذ کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی

3. شروع سال مالی در ثبت شرکت

4. ثبت مهر شرکت ( لوگوی شرکت یا نام شرکت )

5. افتتاح حساب به نام شرکت ( اشخاص حقوقی که می‌خواهند وام بگیرند برایشان اجباری است )

6. ‌ دریافت کارت بازرگانی ( برای شرکت‌های بازرگانی اجباری می‌باشد )

انصراف از ثبت شرکت

برای انصراف نیز باید از طریق سایت اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنید.

مراحل انجام کار

مراحل ثبت شرکت بصورت اینترنتی:

تمامی مراحل از طریق ارتباط در واتساپ و یا تماس تلفنی صورت میگیرید. با خیال راحت به کارهای مهم تر خود برسید و بجای رفت و آمد حضوری وقت خود را سیو کنید و برای بیزینس خود پولسازی کنید. ثبت کاف بدون نیاز به حضورتان شرکت شما را به ثبت میرساند.

هزینه های ثبت شرکت چقدر است؟

هزینه های ثبتی شامل:

هزینه تنظیم اوراق و اسناد ثبتی شما و پیگیری های مداوم تا ثبت نهایی
هزینه چاپ در روزنامه رسمی
هزینه پلمب دفاتر ( دفاتر حسابداری)
میباشد که با توجه به شرایط کسب و کار شما و زمانی که روی پرونده شما صرف میشود تعیین میگردد که در مشاوره اولیه این هزینه مشخص میشود. کافیست با متخصصین ما در ثبت کاف بصورت تلفنی صحبت کنید تا برآورد هزینه شما صورت پذیرد.

سوالات رایج در مورد ثبت شرکت:

1- شرایط سنی چیست ؟

اعضا هیات مدیره و بازرسین در شرکتها باید حداقل 18 سال داشته باشند. اما سهامداران محدودیت سنی ندارند و حتی یک نوزاد هم میتواند سهامدار یک شرکت باشد.

2- منظور از سرمایه اولیه برای ثبت شرکت چه مبلغی است؟

حداقل سرمایه ثبتی در شرکتها متفاوت است اما در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود که بیشترین امار ثبت را دارند، حداقل سرمایه اعلامی 100،000 تومان میباشد. که در شرکت سهامی خاص ابتدای تاسیس باید حداقل 35 درصد از سرمایه ثبتی اعلامی به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد. اما در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به واریز سرمایه ثبتی اعلامی به حساب نمیباشد و هر عدد سرمایه که اعلام شود نیاز به واریز ندارد.

3- آیا می توان آدرس منزل را جهت ثبت شرکت استفاده نمود ؟

از آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکتها بازدیدی صورت نمیگیرد و نیازی به ارائه اجاره نامه یا سند مالکیت به اداره ثبت شرکتها نمیباشد. اما کد پستی اعلامی باید واقعی باشد و برای ان کدپستی در اداره پست، نشانی ای ثبت شده باشد.

با این کد پستی میتوان شرکت را به ثبت رساند. اما در مراحل بعد از ثبت شرکت اگر محلی که بعنوان ادرس شرکت معرفی نموده اید کاربری مسکونی داشته باشد، در بعضی از استانها اداره دارایی این مورد را نمیپذیرد و برای تشکیل پرونده مالیاتی در سازمان دارایی دچار مشکل میشوید البته این موضوع در استانهای مختلف متفاوت است بنابراین بهتر است قبل از استفاده از کد پستی مسکونی به عنوان ادرس شرکت، از امکان پذیری گرفتن کد اقتصادی بعد از ثبت، مطمعن شوید.

4- روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چیست ؟

روزنامه رسمی یک شرکت سهامی خاص میباشد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند.
آگهی شرکتهایی که هر روزه ثبت میشوند، تغییراتی که هر روز در شرکتها ایجاد میشوند، علامتهای تجاری، طرح های صنعتی، اختراع هایی که هر روزه ثبت میشوند در روزنامه رسمی چاپ میشوند. این روزنامه از طریق سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار روزنامه محلی میباشد که هر شرکت میتواند به دلخواه نوع آن را مشخص نماید.
چاپ روزنامه رسمی الزامی و چاپ روزنامه کثیرالانتشار برای شرکت غیر اجباری میباشد.