فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شرکت تعاونی چیست؟ شرایط تشکیل و مراحل ثبت شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی چیست؟

شرکت های تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری هستند که با شرکت های سهامی خاص و عام و… فرق دارند. ساز و کار شرکت های تعاونی به این صورت است که عده ای از اشخاص حقیقی مانند دوستان، همسایگان، خویشاوندان، همکاران و… دور هم جمع می شوند و برای هدفی مشترک تلاش می کنند.

این هدف در وحله اول برای کمک به عده ای نیازمند است. البته ممکن است با راه اندازی شرکت اعضای شرکت تعاونی سود یا بهره ای ببرند، اما هدف اصلی دستگیری نیازمندان با دادن کالا، خدمات و یا ایجاد اشتغال است. در صورتی که در شرکت های تجاری دیگر، هدف از تشکیل شرکت رسیدن به سود شخصی و بهره وری بیشتر است.

شرایط ثبت و تشکیل شرکت به صورت تعاونی

طبق ماده 193 قانون تجارت، تشکیل شرکت های تعاونی اعم از تولید و یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی عمل کنند، به این صورت که اگر شرکت های تعاونی از این قانون استفاده کند می تواند درقالب یک شرکت سهامی و طبق مقررات خاصی تشکیل شود. البته ناگفته نماند که باید همه شرکا به توافق رسیده و راضی باشند.

شرکت های تعاونی باید دارای “اساسنامه” باشد. برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید از وزارت خانه مربوطه “موافقت نامه تشکیل” اخذ گردد که قبل از دریافت “موافقت نامه تشکیل”، باید از وزارت تعاون نمونه اساسنامه را دریافت کنید و در اختیار اعضا و شرکا بگذارید. از آنجایی که هر شرکتی نیاز به ثبت دارد، بعد از این مراحل باید پیگیر دریافت “مجوز ثبت” از وزارت تعاون باشید.

انواع شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند:

1. شرکت های تعاونی تولیدی

شرکت هایی که با هدف ایجاد اشتغال در اموری مثل کشاورزی و دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و… تشکیل شده اند را شرکت های تعاونی تولیدی می گویند.

2. شرکت های تعاونی توزیعی

شرکت هایی که با هدف تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضای شرکت فعالیت میکنند را شرکت های تعاونی توزیعی می گویند.

3. شرکت های تعاونی تولیدی–توزیعی

تعاونی های تولیدی-توزیعی شرکت هایی هستند که بخشی از چند هدف، با موضوعات مختلف و غیرمرتبطی که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد را در یک شرکت تعاونی با اهداف خود اجرایی می کنند. به این نوع شرکت ها ، تعاونی های چند منظوره هم می گویند .

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت

شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شود.

1. شرکت های تعاونی خاص

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آنها مختص افراد خاص و مشخص شده ای مانند کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان و از این قبیل دسته بندی ها است.

پس در این نوع شرکت ها سهام فقط به افراد خاصی که مشخص شده اند، عرضه می شود. در این شرکت ها حداقل 3 و حداکثر 7 نفرعضو اصلی هستند. تعداد اعضای علی البدل نیز باید یک سوم تعداد اعضای اصلی باشد.

2. شرکت های تعاونی عام

به شرکت هایی گفته می شود که عضویت در آن برای همه آزاد است. در این شرکت ها، شرکا برای کسب سرمایه اولیه شرکت، سهام خود را به منظور فروش به عموم عرضه می کنند.

اهداف شرکت های تعاونی

اهداف تشکیل شرکت های تعاونی طبق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به شرح زیر است:

1. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به ‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2. قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به‌ کار اند ولی وسایل ندارند.

3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‎ های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6. پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر

7. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
و در نهایت با هدف کمک به نیازمندان که می تواند به شکل تعاونی های تولیدی و یا توزیعی تحقق بیابد.

تشکیل شرکت به صورت تعاونی

طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت های تعاونی باید نکات زیر را رعایت کرد:

• برای تشکیل تعاونی ها، هیات موسس که اعضای آن دارای شرایط قانونی باشند، باید برای دریافت “اساسنامه”،”موافقت نامه تشکیل” و “مجوز ثبت” از وزارتخانه های مربوطه اقدام کنند

• در صورت نیاز مجوز فعالیت در طرح پیشنهادی باید از مراجع ذیربط، به نام هیات موسس و در هنگام افتتاح شرکت دریافت گردد

• تدوین اساسنامه پیشنهادی

• افتتاح حساب به نام “تعاونی در شرف تأسیس” در صندوق تعاون

• دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

• بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

• ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

• انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 15 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا تاریخ تشکیل مجمع
سرمایه شرکت های تعاونی

همانطور که گفته شد، شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت به دوسته ی عام و خاص تقسیم می شوند که هر کدام سرمایه مشخصی نیاز دارند.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال می باشد.

• حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت های تعاونی عام نیز صد میلیون ریال است.

در شرکت های تعاونی خاص، هر شخصی میتواند سرمایه گذاری کند، اما در شرکت های تعاونی عام فقط عده و یا مشاغل مشخص شده ای می توانند در آن سرمایه داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی

1. اساسنامه تصویب شده شرکت های تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (هر شرکت تعاونی دارای اساسنامه است که وزارت تعاون یک نمونه از آن را در اختیار هیات موسس آن شرکت قرار می دهد)

2. مجوز اداره تعاون (برای دریافت “مجوز ثبت” و ثبت شرکت از سوی وزارت تعاون لازم است)

3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

4. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه، انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه

5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه

6. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرسان

7. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه

8. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز

9. لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل

10. صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

تعداد اعضا در تعاونی ها

تعداد اعضا در شرکت های تعاونی طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

• حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.

• در شرکتهای تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمک های دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند، تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

• در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمک های دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل 50% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد، رعایت بند 2 الزامی نمی ‌باشد.

• حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی های مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت، دانش و تجربه مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می ‌گردد.

• برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌ شود، اما تشکیل تعاونی ها درخصوص تعاونی های فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

مراحل ثبت شرکت های تعاونی

افرادی که قصد ثبت شرکت تعاونی دارند ابتدا باید طرح پیشنهادی و اساسنامه شرکت را تنظیم کرده و از افرادی که شرایط شرکت در مجمع عمومی را دارند دعوت کنند. برای طی این مراحل باید با قوانین و مقررات شرکت های تعاونی آشنایی کافی داشته باشید.

در غیر اینصورت معمولا اداره کل تعاون هر استان کلاس هایی را در باب آشنایی افراد با قوانین برگزار می کند که توصیه می کنیم حتما شرکت کنید.

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

ارکان شرکت های تعاونی یعنی اشخاصی که در یک شرکت تعاونی همکاری دارند و باعث می شوند شرکت تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم کرده که شامل

1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره

3. بازرس یا بازرسان

البته “مجمع عمومی” رکن تصمیم گیرنده است.

در این باره ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی می گوید:

” مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است”.

انحلال و ادغام شرکت های تعاونی

موجبات انحلال شرکت های تعاونی :

• باید اعضای مجمع عمومی شرکت با انحلال موافقت داشته باشند.

• اگر تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مشخص شده کمتر شود و ظرف حداکثر 3 ماه به حد نصاب نرسد.

• انقضا اساسنامه گزشته باشد و مجمع عمومی اقدام به تمدید آن نکنند.

• توقف کار بدون دلیل موجه، به مدت یک سال

• ورشکستگی

• عدم رعایت قوانین و مقررات بعد از 3 اخطار کتبی در یک سال

مدارک لازم برای ادغام شرکت های تعاونی :

• موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام

• صورت جلسه مجامع عمومی هر دو شرکت و موافقت با ادغام

• صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره

• اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و بازرس

• اسم و مشخصات کامل مدیر عامل انتخاب شده شرکت جدید

نظرات خود را برایمان بنویسید