فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص | شرایط، مدارک و نحوه ثبت افزایش سرمایه

در زمان ثبت شرکت میزان دقیق سرمایه باید در اساسنامه قید شود. با این وجود پیش می آید که مدتی پس از تأسیس شرکت یا سال ها پس از فعالیت شرکت، نیاز به افزایش سرمایه شرکت به وجود بیاید. هر گونه تغییرات در شرکت دارای مراحل قانونی است، بنابراین افزایش سرمایه نیز باید به صورت قانونی ایجاد شود تا مشکلی برای شرکت به وجود نیاید. در این مقاله قصد داریم شرایط، مراحل و مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را مطرح کنیم.

سرمایه شرکت به چه معناست؟

یکی از مهم ترین عواملی که در زمان ثبت شرکت سهامی خاص یا هر شرکت تجاری دیگری نیاز به توجه دارد، سرمایه شرکت است. شرکت های تجاری برای آغاز فعالیت های خود نیاز دارند تا مبلغی را به عنوان سرمایه ی اولیه در نظر بگیرند. برای هر یک از شرکت های تجاری حداقل مبلغی تعیین شده است که میزان سرمایه اولیه به هیچ عنوان نمی تواند از این حداقل مبلغ کمتر باشد. در شرکت سهامی خاص مبلغ سرمایه در قالب سهام تقسیم‌ بندی می‌ شود. برای این تقسیم‌ بندی سرمایه شرکت محدودیتی وجود ندارد و تقسیم آن به هر تعداد سهم امکان‌ پذیر می باشد. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی خاص برابر با یک‌ میلیون ریال است که این مبلغ سرمایه در واقع اعتبار شرکت محسوب می‌ شود. سرمایه ی شرکت می‌ تواند به‌ صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. در زمان ثبت شرکت باید  ۳۵ درصد از این مبلغ یک‌ صد هزار تومانی نزد بانک واریز شود. بعد از واریز باید گواهی پرداخت ۳۵ درصدی برای ثبت شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت‌ ها ارائه شود.

انواع افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه

دو روش کلی برای افزایش سرمایه شرکت وجود دارد. روش اول صدور سهام جدید و روش دوم بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که هر کدام از این روش ها با راه های گوناگونی امکان افزایش سرمایه شرکت را مهیا می کنند.

شرایط افزایش سرمایه

 • افزایش سرمایه شرکت تنها با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
 • تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت به طور کامل تأدیه نشده باشد و شرکت بدون بدهی و وام نباشد، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد.
 • مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد تا مقدار مبلغ معینی را به یکی از روش های موجود افزایش دهد. این افزایش سرمایه باید در مدت زمان معینی باشد که این زمان نمی تواند از پنج سال بیشتر باشد.
 • در اساسنامه شرکت تغییر سرمایه شرکت نمی تواند در حوزه اختیارات هیئت مدیره باشد. هیئت مدیره می تواند در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با استفاده از اجازه ای که مجمع عمومی فوق العاده به وی داده است، در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر تا مدت یک ماه، به اصلاح اساسنامه بپردازد و با قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده شرکت، این تغییر را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی شود.

قوانین افزایش سرمایه

 1. قبل افزایش سرمایه شرکت، باید سرمایه تعهدی شرکت به طور کلی پرداخت شده باشد.
 2. شرکت باید برای اجرای ماده ۱۶۱ دارای بازرس باشد و گواهی لازم را به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال کند.
 3. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید در چند نسخه تنظیم شده و تمام صفحات آن به امضای اعضای هیئت رئیسه جلسه رسیده باشد.
 4. یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید طی مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود.
 5. بارکد پستی باید در سیستم درج شود.
 6. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، باید تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شود.
 7. اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده است باید اصل روزنامه آگهی دعوت به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شود.
 8. نام سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و همچنین تعداد سهام آن ها باید در یک لیست نوشته شده و به امضای آن ها برسد.
 9. هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده باید صحت این لیست را تأیید کرده و آن را به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال کند.
 10. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید نظر ارزیابی دارایی های ثابت باشد، باید تأیید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول ارائه شود.
 11. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته باشد، لازم است هیئت مدیره نسبت به  تعلق گرفتن سود حاصله نسبت به سهم سهامداران، تعهد دهد.
 12. اگر افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت باشد، باید لیستی از مطالبات به تأیید بازرسی یا بازرسان قانونی شرکت برسد و این تأییدیه به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شود.
 13. صورتجلسه هیئت مدیره باید تا حداکثر مدت یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه شرکت به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال گردد.
 14. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به همراه صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال شده که در متن گواهی بانکی نیز باید به مبلغ پرداختی بابت افزایش سرمایه اشاره شده باشد.
ثبت افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

برخی از شرکت ها با توجه به شرایط اجباری یا اختیاری ممکن است نیاز داشته باشند تا بعد از ثبت شرکت، مقدار سهام و سرمایه شرکت را تغییر دهند. منظور از ثبت افزایش سرمایه شرکت ها این است که بالا بردن میزان اسمی مبلغ سرمایه شرکت نسبت به زمان تأسیس شرکت تأیید شده و در اساسنامه نوشته شود. هر گونه تغییر در اساسنامه که شامل تغییر میزان سرمایه هم می باشد، باید در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده و سپس آگهی آن نیز در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت به روش صدور سهام جدید

صدور سهام جدید از راه های زیر امکان پذیر است:

 1. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید: در این روش برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیلی از شرکت طلبکار هستند؛ سهام جدیدی ایجاد می شود تا به جای پرداخت طلبشان به آن ها تعلق داده شود. بعد از آن اشخاصی که طلبکار بودند به سهامداران شرکت تبدیل شده و تمامی مزایا، مسئولیت‌ ها، حقوق و تکالیف سهامداران شرکت شامل حال این افراد نیز می شود.
 2. پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقد: در این روش سهام جدیدی که صادر می شود، با دریافت وجه نقد به اشخاصی که قصد خرید آن را دارند واگذار می شود.
 3. تبدیل سود تقسیم نشده شرکت به سهام جدید: اگر شرکت سودی داشته باشد که باید بین سهامداران تقسیم شود؛ می تواند به جای تقسیم این سود، سهام جدیدی صادر کرده و این سهام را بین سهامداران و بر اساس میزان سهم هر یک در کسب سود، تقسیم کند.
 4. تبدیل درآمدهای حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت: برخی اوقات ممکن است پیش بیاید که شرکت سهام جدید صادر کرده و این سهام به مبلغی بیشتر از میزان اسمی سهام به فروش برسد. در چنین شرایطی شرکت می تواند درآمدهای بدست آمده از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته ی شرکت منتقل کند. همچنین می تواند این مبلغ را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده یا برای آن سهام جدیدی صادر کند و این سهام جدید را در اختیار سهامداران قرار بدهد.
 5. تبدیل اندوخته اختیاری شرکت به سهام جدید: هر شرکت می تواند مطابق با قانون تجارت اندوخته‌ های اختیاری داشته باشد. این شرکت می تواند تصمیم بگیرد که این اندوخته‌ ها را بین سهامداران شرکت تقسیم نماید. در زمان تقسیم این اندوخته ها، شرکت می‌ تواند اندوخته‌ ها را تبدیل به سهام کرده و سهام را بین سهامداران تقسیم کند. البته توجه داشته باشید که تنها اندوخته اختیاری شرکت است که می‌ تواند به سرمایه شرکت اضافه و منتقل شود و بر اساس قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.
 6. تعویض و یا تبدیل اوراق قرضه به سهام: هرچند در حال حاضر هیچ شرکتی اوراق قرضه ندارد ولی دو صورت برای اضافه شدن اوراق قرضه به سرمایه شرکت وجود دارد.
  • تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت
  • تعویض اوراق قرضه با سهام شرکت

افزایش سرمایه شرکت به روش افزایش مبلغ اسمی سهام موجود

این روش تنها با افزایش مبلغ اسمی سهام شرکت امکان پذیر است و راه دیگری برای آن وجود ندارد.

دلایل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت به این معنا است که میزان اسمی سرمایه ثبت شده یا تعداد سهام­ های منتشر شده شرکت افزایش یافته است. گاهی شرکت های سهامی خاص یا دیگر شرکت های تجاری به دلایل زیر تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند:

 • شرکت در مناقصه ها و مزایده ها
 • گرفتن یک پروژه
 • اخذ وام از بانک ها
 • تغییر رتبه بندی شرکت
 • افزایش مبلغ سرمایه به دلیل سود انباشته شرکا و یا سهامداران
 • ورود سهامدار یا شریک جدید
 • افزایش مبلغ سرمایه توسط سهامداران
 • افزایش اعتبار از طریق افزایش مبلغ سرمایه
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق ارزش گذاری کارشناس
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق مطالبات
 • و…

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

همان طور که پیش تر به این مورد اشاره شد، دو راه برای افزایش سرمایه شرکت وجود دارد.

 1. صدور سهام جدید
 2. بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

در ادامه مراحلی که باید برای افزایش سرمایه طی شود را نیز بررسی می کنیم.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 1.  در گام اول از افزایش سرمایه شرکت، هیئت مدیره شرکت باید پیشنهاد افزایش سرمایه را ارائه دهد و این پیشنهاد باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
 2. در گام دوم از افزایش سرمایه شرکت باید حسابرس با توجه به فرضیات ذکر شده دلایل و روش های افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار دهد و اگر ایراد یا مشکلی وجود نداشته باشد همه یا بخشی از افزایش سرمایه را تأیید کند.
 3. در سومین گام از افزایش سرمایه شرکت ها باید مدارک و مستندات افزایش سرمایه شرکت ها برای اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال شود.
 4. در گام چهارم از افزایش سرمایه شرکت باید تاریخ مجمع فوق العاده شرکت مشخص شده تا این مجمع نسبت به میزان افزایش سرمایه و قیمت سهام تصمیم گیری کند.
 5. در گام پنجم از افزایش سرمایه شرکت باید آگهی برای دعوت سهامداران به مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه رسمی درج شود.
 6. در گام ششم از افزایش سرمایه شرکت باید صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده به همراه نتیجه ی آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.
 7. در گام هفتم و آخرین مرحله از افزایش سرمایه شرکت باید تغییرات ایجاد شده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

افزایش سرمایه شرکت چقدر زمان نیاز دارد؟

به طور تقریبی 10 تا 15 روز کاری برای ثبت این تغییر زمان نیاز است.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 1. مدارک هویتی شرکت یا مؤسسه مانند:
  • اساسنامه
  • تقاضانامه تأسیس
  • شرکتنامه
  • روزنامه رسمی تأسیس
  • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود
 2. ارائه لیست کامل شرکا به همراه میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا و یا میزان سهام سهامداران و تعداد سهام آن ها.
 3. ارائه مدارک هویتی شرکا و سهامداران مانند:
  • شناسنامه
  • کارت ملی
 4. ریز مطالبات سهامداران یا شرکا
 5. گزارش کارشناس دادگستری
 6. موارد تکمیلی دیگر در صورت لزوم

مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

به اندازه نیم در هزار یا به بیان ساده تر یک در دو هزار افزایش سرمایه باید مالیات پرداخت شود. یعنی اگر شما قصد اضافه کردن 200 میلیون سرمایه را داشته باشید. با تقسیم 200 میلیون بر 2000 به مبلغ 100 هزار می رسید که مبلغ مالیات افزایش سرمایه شرکت می باشد.

افزایش سرمایه شرکت چقدر هزینه دارد؟

این هزینه بسته به نوع شرکت، زمینه فعالیت و همچنین میزان مبلغ افزایش سرمایه متفاوت است. برای استعلام دقیق این مبلغ بهتر است با مؤسسه ثبت کاف تماس بگیرید تا کارشناسان ما بتوانند به خوبی شما را راهنمایی کنند.

نظرات خود را برایمان بنویسید