فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شرکت های سهامی و سازمان بورس

شرکت های سهامی و سازمان بورس

شرکت سهامی عام چه شرکتی است و نحوه تشکیل شرکت های سهامی عام چگونه است؟ آیا همه ی شرکت های سهامی عام نیازمند اخذ موافقت نامه و ثبت در سازمان بورس هستند؟

همانطور که در مطالب قبلی بیان شد شرکت سهامی، شرکتی است که در آن سرمایه ی شرکت به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست؛ هم چنین بیان کردیم که شرکت سهامی شرکت شکلاً تجاری است و جدای از موضوع فعالیت شرکت تجاری محسوب می شود. در این مطلب قصد داریم به رابطه شرکت سهامی عام و سازمان بورس اوراق بهادار بپردازیم.

تشکیل شرکت سهامی عام

برای تشکیل شرکت تجاری سهامی عام‌، موسسین ابتدا باید نزد یکی از بانک‌ها حسابی به نام حساب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس افتتاح کنند و سپس حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد این مبلغ را پرداخت کنند؛ سپس‌ اظهارنامه ثبت شرکت را تهیه و کامل کنند و مدارک مذکور را همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ی ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تحویل بدهد و رسید دریافت کند. لازم به ذکر است که تکمیل هر یک از برگه‌های بالا باید طبق مندرجات و مفاد قانون انجام شود. بعد از انجام‌ مراحل فوق الذکر، مرجع ثبت شرکت‌ها مدارک تحویلی‌ را با قانون انطباق می دهد و پس از اخذ موافقت نامه از سازمان بورس اوراق بهادار، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود؛ بنابراین اخذ موافقت نامه از سازمان بورس برای تشکیل شرکت سهامی عام ضروری است.(این مطلب استثنائاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.)

اعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و در معرض دید علاقه‌مندان قرار بگیرد؛ سپس ظرف مهلت تعیین شده توسط موسسین در اعلامیه پذیره نویسی، علاقه‌مندان به بانک مورد نظر مراجعه نموده و ورقه ی تعهد سهم‌ را امضا و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود پرداخت و رسید دریافت خواهند کرد. به ‌این عمل پذیره نویسی می گویند که انجام آن به پذیره نویس حق حضور و رای دادن در مجمع عمومی موسسین را می دهد. پس از اتمام مراحل پذیره نویسی، موسسین به بررسی تعهدات پذیره نویسان می‌پردازند و آن را با سرمایه پیشنهادی شرکت مطابقت می‌دهد که این مرحله با سه فرض مواجه هستیم:

فرض اول به این صورت است که مبالغ تادیه و تعهد شده توسط پذیره نویسان از میزان سرمایه پیشنهادی شرکت کم تر است؛ در این فرض با عدم تشکیل شرکت مواجه خواهیم شد.

فرض دوم به این صورت است که مبالغ تادیه و تعهد شده توسط پذیره نویسان برابر با سرمایه پیشنهادی شرکت است؛ که در این حالت شرکت تشکیل خواهد شد.

فرض سوم به این صورت است که مبالغ تادیه و تعهد شده توسط پذیره نویسان بیشتر از سرمایه پیشنهادی شرکت است که در این حالت تقدم با پذیره نویسانی است که زودتر اقدام به اخذ ورقه تعهد سهام کرده اند.

در صورت حدوث فرض دوم و سوم ، موسسین مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود و مجمع عمومی موسس طبق مندرجات قانون تجارت تشکیل جلسه خواهد داد و به بررسی و احراز فرایند پذیره نویسی و شور در مورد میزان سرمایه پیشنهادی و اساسنامه و تصویب آنها می پردازند و اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب می کنند. سپس اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده، باید به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

چه شرکت هایی از اخذ موافقت نامه از سازمان بورس معاف هستند ؟

مراتبی که بیان شد در مورد نحوه و چگونگی تشکیل شرکت سهامی عام بود و همانطور که تاکنون مطالعه فرمودید یکی از شرایط تشکیل شرکت سهامی عام، اخذ موافقت نامه از سازمان بورس است و اصولاً این امر امری ضروری است ولی استثنائاتی دارد؛ به این معنی که برخی شرکتهای سهامی عام با دارا بودن شرایط ذیل از اخذ موافقت نامه از سازمان بورس معاف هستند.

دسته اول) شرکت سهامی عام با هر سرمایه ای مشروط بر آن که تعداد سهامداران آنها مساوی یا کمتر از سی و پنج سهامدار باشد، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف هستند.(مصوبه 16/5/91 شورای عالی بورس)

دسته دوم) شرکت های سهامی که جمع حقوق صاحبان سهام آن ها مساوی یا کمتر از مبلغ هفتاد میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند.(مصوبه 17/9/95 هیات مدیره سازمان)

دسه سوم) آن دسته از شرکت های سهامی که تعداد سهامداران آنها مساوی یا کمتر از صد سهامدار و بیش از سی و پنج سهام دار باشد در صورتی که حقوق صاحبان سهام آن ها مساوی یا کمتر از دویست میلیارد ریال باشد، از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند.(مصوبه 17/5/95 هیات مدیره سازمان)

منبع: قانون تجارت

نظرات خود را برایمان بنویسید